Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2020 15:21 SP.0711.12.2020 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
19.02.2020 14:57 SP.0711.11.2020 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
18.02.2020 13:01 SP.0711.10.2020 Konsultacje w spr. zmiany Uchwały NR PR.0007.231.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
18.02.2020 12:52 SP.0711.9.2020 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b, nadanego Uchwałą Nr PR.0007.213.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2017 r.
13.02.2020 11:04 SP.0711.8.2020 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
17.01.2020 08:50 SP.0711.4.2020 Konsultacje w spr. określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
13.01.2020 14:54 SP.0711.3.2020 Konsultacje w spr. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
13.01.2020 14:37 SP.0711.2.2020 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163