Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2021 11:59 EK.524.2.1.2021 „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej, w pierwszym półroczu 2021 r.”
22.02.2021 11:21 EK.524.2.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w pierwszym półroczu 2021 roku poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego"
29.12.2020 12:19 EZ.8141.2.4.2020 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży”
29.12.2020 12:17 EZ.8141.2.3.2020 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom”
29.12.2020 12:14 EZ.8141.2.2.2020 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Prowadzenie działalności profilaktycznej w roku 2021 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej”
29.12.2020 12:11 EZ.8141.2.1.2020 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Działalność Klubów Młodzieżowych”
23.12.2020 08:33 ZOP.0901.126.2020.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”
23.12.2020 08:31 ZOP.0901.126.2020.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”
23.12.2020 08:28 ZOP.0901.126.2020.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
23.12.2020 08:25 ZOP.0901.126.2020.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”
23.12.2020 08:23 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej”
23.12.2020 08:21 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Udzielanie schroniska osobom bezdomnym (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych”
23.12.2020 08:19 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
23.12.2020 08:15 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia”
23.12.2020 08:14 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowych Domów Samopomocy”
23.12.2020 08:11 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (95 miejsc)”
23.12.2020 08:10 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku (90 miejsc)”
23.12.2020 08:08 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (48 miejsc)”
23.12.2020 08:05 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (53 miejsca)"
04.12.2020 08:17 EZ.8122.1.2020 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej pn. „Nieodpłatna pomoc prawna”
24.11.2020 14:23 EZ.8141.2.4.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży”
24.11.2020 14:20 EZ.8141.2.3.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom”
24.11.2020 14:18 EZ.8141.2.2.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Prowadzenie działalności profilaktycznej w roku 2021 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej”
24.11.2020 14:14 EZ.8141.2.1.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Działalność Klubów Młodzieżowych”
23.11.2020 14:36 ZOP.0901.117.2020.IS Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej”
23.11.2020 14:33 ZOP.0901.117.2020.IS Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”
23.11.2020 14:31 ZOP.0901.117.2020.IS Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”
23.11.2020 14:28 ZOP.0901.117.2020.IS Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych”
23.11.2020 14:26 ZOP.0901.117.2020.IS Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
23.11.2020 14:22 ZOP.0901.117.2020.IS Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”
23.11.2020 14:20 ZOP.0901.117.2020.IS Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska”
23.11.2020 14:18 ZOP.0901.117.2020.IS Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia”
23.11.2020 14:15 ZOP.0901.117.2020.IS Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowych Domów Samopomocy”
23.11.2020 14:12 ZOP.0901.117.2020.IS Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Prowadzenie domów pomocy społecznej..."
28.10.2020 15:37 EZ.8122.1.2020 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert pn. „Nieodpłatna pomoc prawna”.