Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.01.2021 08:23 KO.6341.02.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki „STAMA” Stal i Budowa Maszyn Sp. z o.o., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
22.01.2021 08:15 KO.6341.03.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, działających przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
21.01.2021 09:04 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 19 stycznia 2021 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o przekazaniu pismem z 19 stycznia 2021 r. znak KO.6220.1.27.2018 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach odwołania z 11 stycznia 2021 r. Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat „Wymyślanka” z siedzibą w Mikołowie przy ul. Nowy Świat 5 (...)
18.01.2021 09:27 KO.6341.41.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
14.01.2021 09:38 KO.6431.01.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci tuneli filtracyjnych (...)
14.01.2021 08:11 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z Śląska z 12 stycznia 2021 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2021 z 12 stycznia 2021 r. znak KO.6220.1.27.2018 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 21/2020 z 29 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 (...)
04.01.2021 08:14 KO.6220.1.47.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 31 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.47.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wydanie opinii
04.01.2021 08:09 KO.6220.1.47.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 31 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.47.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Planty Śląskiej Chorzów