Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2021 12:32 KD.7230.3.9.2021.WK Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.05.2021 r. o wydaniu decyzji na lokalizację zjazdu publicznego z drogi publicznej ulicy 1 Maja na działkę o Nr 3987/7
11.05.2021 12:25 AU.6740.67.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.05.2021 r. w sprawie wydanej w dniu 07.05.2021 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 223-21 o pozwoleniu na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej (...)
10.05.2021 08:49 KGR.6833.2.21.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej (...)
29.04.2021 10:07 AU.6740.77.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.04.2021 r. o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie remontu balkonów w budynku mieszkalnym przy ulicy Kard. Augusta Hlonda 15 w Rudzie Śląskiej (...)
26.04.2021 11:06 AU.6740.167.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.04.2021 r. o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie przebudowy oraz budowy zewnętrznej instalacji odbiorczej – osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego w rejonie ul. Objazdowej w Rudzie Śląskiej (...)
26.04.2021 10:24 AU.6740.156.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.04.2021 r. Nr AU.6740.156.2021 o wydaniu decyzji nr 189-21 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa parkingu otwartego dla samochodów osobowych przy ul. Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej (...)
26.04.2021 08:32 AM.6640.1.1266.2020 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
21.04.2021 09:31 SDO.271.2.7.2021 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, samochodu służbowego marki Opel Astra o numerze rejestracyjnym SL 22711 wycofanego z użytkowania przez Urząd Miasta Ruda Śląska
16.04.2021 09:03 MOSIR.2600.4.2021 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Peugeot Partner
15.04.2021 09:13 AU.6740.67.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12.04.2021 r. o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Wolności, ul. Antoniego Sieronia i pl. Chopina w Rudzie Śląskiej (...)
01.04.2021 08:10 MOSIR.2600.4.2021 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż samochodu służbowego
26.03.2021 09:40 KGR.6833.2.21.2020 O wydaniu obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej (...)
18.03.2021 11:27 SDO.271.2.7.2021 Ogłoszenie o sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, samochodu służbowego marki Opel Astra o numerze rejestracyjnym SL 22711 wycofanego z użytkowania przez Urząd Miasta Ruda Śląska
18.03.2021 08:14 KD.7013.22.2016.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.9.2021 z dnia 10.03.2021 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin"
16.03.2021 08:09 ​MOSiR.2600.4.2021 Informacja o wyniku przetargu
04.03.2021 09:40 KD.7013.22.2016.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Miasto Ruda Śląska, obręb Bielszowice, oznaczoną jako działka nr 3593/120
04.03.2021 08:28 MOSIR.2600.4.2021 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż samochodu służbowego marki Peugeot Partner
19.02.2021 09:57 AU.6740.836.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu 16.02.2021 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 464-20 z dnia 26.08.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Kochłowickiej od ulicy Oświęcimskiej do wiaduktu autostrady A-4 w Rudzie Śląskiej”
17.02.2021 12:26 KD.7013.3.2016.JK Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Magazynowej do ulicy Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny 2: od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej
15.02.2021 09:28 AU.6740.794.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12.02.2021 r. nr AU.6740.794.2020 o wydaniu decyzji nr 61-21 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji
15.02.2021 09:18 KD.7013.3.2016.JK Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Magazynowej do ulicy Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny 3: droga łącząca trasę N-S z ul. Karola Goduli
10.02.2021 09:09 KD.7013.27.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.84.2020 z dnia 5.02.2021 r.
04.02.2021 09:10 KGR.6833.2.20.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej (...)
01.02.2021 08:35 AU.6740.691.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.691.2020 w sprawie wydanej w dniu 20.01.2021 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 23-21 dla inwestycji pn.: „Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kędzierzyńskiej 27 w Rudzie Śląskiej (...)
01.02.2021 08:24 AU.6740.751.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.01.2021 Nr AU. 6740.751.2020 o wydaniu decyzji nr 29-21 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn., remont instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Międzyblokowej 10-10C w Rudzie Śląskiej (...)
01.02.2021 08:20 AU.6740.752.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.01.2021 Nr AU. 6740.752.2020 o wydaniu decyzji nr 27-21 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn., remont instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kłodnickiej 68-68B w Rudzie Śląskiej (...)
22.01.2021 08:29 AU.6740.750.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.750.2020 z dnia 21.01.2021 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej remont wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Międzyblokowej 8-8C w Rudzie Śląskiej (...)
18.01.2021 08:27 EO.4431.1.2021 Podstawowa kwota dotacji w 2021 r. oraz statystyczna liczba dzieci
14.01.2021 16:23 AM.272.2.2020 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przekształceniu danych objętych modernizacją ewiden-cji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Ruda, Nowy Bytom, Orzegów, Bielszowice, Wirek, Bykowina, Nowa Wieś, Kochłowice, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnia, jednostki ewidencyjnej 247201_1 Miasto Ruda Śląska, zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego w dane ewi-dencji gruntów i budynków i ujawnieniu ich w bazie danych tej ewidencji
12.01.2021 08:13 AU.6740.693.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.693.2020 w sprawie wydanej w dniu 31.12.2020 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 729-20 dla inwestycji pn.: „Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi, usunięciem materiałów zawierających azbest oraz wzmocnienie płyt osłonowych ścian warstwowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skowronków w Rudzie Śląskiej (...)