Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2021 08:22 ALM.7140.3.1.2021 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
13.01.2021 08:11 MPGM TBS EE/3/MS/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem garażu murowanego przy ul. Starowiejskiej 7 w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
08.01.2021 10:21 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, cele rolnicze, garaże, pomieszczenie gospodarcze w rej. ul. Piastowskiej, Potokowej, Orzegowskiej, Na Łąkach
08.01.2021 10:18 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod słup ogłoszeniowy w rej. ul. Piastowskiej
08.01.2021 08:31 KGN.6871.1.000015.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod parking strzeżony w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte
08.01.2021 08:26 KGN.6871.1.000015.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejącą drogę dojazdową, w rejonie ulicy Maliszewskiego
08.01.2021 08:19 KGN.6871.1.000015.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę oraz najem na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny (przydomowy), parking samochodowy oraz drogę dojazdową w rejonie ulicy Kąpielowej
08.01.2021 08:16 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, w rejonie ulicy Kopalniana
08.01.2021 08:14 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany w kompleksie, w rejonie ulicy Katowickiej
08.01.2021 08:12 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący, w rejonie ulicy Pokoju
07.01.2021 10:09 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże blaszane w rejonie ul. Olszynowej
07.01.2021 10:07 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Orzegowskiej
05.01.2021 08:39 KGA.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod instalację stacji bazowej telefonii komórkowej w rejonie ul. Barbary
05.01.2021 08:36 KGA.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Rycerskiej
05.01.2021 08:34 KGA.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod uprawy rolne w rejonie ul. Szyb Pawła – Długiej
05.01.2021 08:32 KGA.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejącą infrastrukturę techniczną w rejonie ul. Dworcowej
05.01.2021 08:30 KGA.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem w celu korzystania z gruntu pod obiektami w rejonie ul. Krańcowej
05.01.2021 08:24 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący kompleks ogródków rekreacyjnych w rej. ul. Piastowskiej - Potokowej
05.01.2021 08:20 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne w rej. ul. Szczęść Boże
05.01.2021 08:16 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne oraz garaże w rej. ul. Wyleżoła
05.01.2021 08:09 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ul. Wolności
05.01.2021 08:06 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rej. ul. Promiennej
05.01.2021 08:04 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące pomieszczenie gospodarcze w rej. ul. Jana III Sobieskiego
05.01.2021 08:01 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ul. Szczęść Boże
31.12.2020 15:51 MPGM TBS EE/2/CB/2021 Ogłoszenie - III przetarg ograniczony na wysokość stawki czynszu najmu miejsc postojowych przy ul. Bytomskiej 22.
31.12.2020 15:45 MPGM TBS EE/1/CB/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem garażu murowanego przy ul. Furgoła w Rudzie Śląskiej dzielnicy Nowy Bytom