Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2021 15:21 KGR.6840.7.15.2019 Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana Gwiżdża przeznaczonej do sprzedania w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (...)
12.05.2021 10:46 KGN.6871.1.000084,-90.2020 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka (...)
12.05.2021 08:06 KGN.6871.1.000008.2020 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Klary (...)
07.05.2021 08:07 KGN.6871.1.000082,-83.2020 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka (...)
05.05.2021 14:24 KGN.6871.1.000046.2019 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Mazurskiej (...)
05.05.2021 14:11 KGN.6871.1.000056.2015 Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia – Wirecką (...)
05.05.2021 08:03 KGN.6871.1.31.2020 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu w rejonie ulicy Mieszka I (...)
04.05.2021 11:04 KGN.6871.1.120.2017 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Tylnej
30.04.2021 08:38 KGN.6871.1.000056.2015 Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia – Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (działki nr: 2150/13, 2155/13)
30.04.2021 08:33 KGN.6871.1.000056.2015 Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia – Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (działki nr : 2116/13, 2155/13)
30.04.2021 08:29 KGN.6871.1.000056.2015 Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia – Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (działki nr : 2151/13, 2155/13)
30.04.2021 08:24 KGN.6871.1.000008.2020 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Klary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
30.04.2021 08:13 KGN.6871.1.000115.2018 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Bałtyckiej (działka nr 806/195), z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
28.04.2021 08:39 KGN.6871.1.000057.2019 Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulic Jerzego Ziętka i Bytomskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (...)
28.04.2021 08:22 KGN.6871.1.000102.2020 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (...)
28.04.2021 08:19 KGN.6871.1.000105.2020 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (...)
27.04.2021 08:59 KGN.6871.1.000056.2015 Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia – Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (...)
27.04.2021 08:52 KGN.6871.1.000056.2015 Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia – Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (...)
27.04.2021 08:35 KGN.6871.1.000056.2015 Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia – Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (...)
26.04.2021 14:57 KGN.6871.1.000073.2020 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Wierzbowej, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
26.04.2021 14:51 KGN.6871.1.000120.2017 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Tylnej (działka nr 1114/48), z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
23.04.2021 09:45 KGN.6871.1.31.2020 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Mieszka I
22.04.2021 14:34 KGR.6840.6.1.2020 Wykaz nieruchomości położonych przy ul. Kardynała Augusta Hlonda, zabudowanych budynkami oraz obiektami stanowiącymi pozostałości dawnej koksowni Orzegów, przeznaczonych do zbycia przez Skarb Państwa na rzecz Gminy Ruda Śląska w drodze darowizny na cele remediacji terenów po dawnym przedsiębiorstwie koksowniczym oraz utworzenia ogólnodostępnego miejskiego parku (...)
22.04.2021 14:05 KGN.6871.1.000011.2020 Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Akacjowej (działki numer 1445/24 i 1446/24), z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
22.04.2021 13:51 KGN.6871.1.81.2018 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Gwareckiej, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
22.04.2021 13:22 KGN.6871.1.000003.2020 Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
21.04.2021 09:23 KGN.6871.1.000081.2020 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (działka nr 5052/323)
21.04.2021 09:17 KGN.6871.1.000085.2020 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (działka nr 5047/323)
21.04.2021 09:12 KGN.6871.1.000087.2020 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (działka nr 5046/323)
21.04.2021 09:04 KGN.6871.1.000086.2020 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (działka nr 5045/323)
21.04.2021 09:00 KGN.6871.1.000080.2020 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (działka nr 5044/323)
21.04.2021 08:28 KGN.6871.1.000074.2018 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Pelagii Kwapulińskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
21.04.2021 08:16 KGN.6871.1.37.2021 Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Górnośląskiej, które w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zostaną sprzedane z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (...)
21.04.2021 08:08 KGN.6871.1.000101,-95.2020 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (5073/319, 5065/4083, 5067/319, 5060/4083)
19.04.2021 13:59 KGN.6871.1.000025.2018 Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Jana Kasprowicza 36
14.04.2021 09:12 KGN.6871.1.000099, 106.2020 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (...)
14.04.2021 08:52 KGN.6871.1.000089, 98.2020 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (...)
09.04.2021 10:36 KGN.6871.1.000014.2020 Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wyzwolenia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.04.2021 08:18 KGN.6871.1.48.2020 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. 1 Maja, która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
07.04.2021 08:22 KGN.6871.1.000011.2019 Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (...)
07.04.2021 08:17 KGN.6871.1.000010.2019 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż trzech niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową
07.04.2021 08:09 KGR.6840.8.1.2020 Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Głównej (...)
06.04.2021 08:28 KGN.6871.1.000069.2017 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wireckiej (działki nr 2554/55, 1495/55), która w drodze przetargu ustnego ograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
01.04.2021 08:51 KGN.6871.1.125.2020 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Malinowa (działki nr 2226/30), która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
26.03.2021 08:18 KGN.6871.1.000022.2018 Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla (...)
24.03.2021 08:40 KGN.6871.1.000102,-105.2020 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (...)
24.03.2021 08:32 AGN.6871.1.000056.2015 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia – Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (...)
24.03.2021 08:27 KGN.6871.1.000008.2020 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Klary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
23.03.2021 08:12 KGR.6840.7.7.2019 Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Młyńskiej przeznaczonych do zbycia poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki gminnej
17.03.2021 08:47 AGN.6871.1.000056.2015 Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż sześciu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia – Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową (...)

1 2 następna