Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.04.2021 08:55 KO.6222.2.5.2017 Postępowanie w sprawie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o.(GZB0104_I) zlokalizowanej przy ul. Piotra Niedurnego 36 w Rudzie Śląskiej
14.04.2021 08:24 KO.6222.2.6.2013 Postępowanie w sprawie nieistotnej zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej - operator Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. – BT 22572 KOCHŁOWICE lokalizowanej przy ul. Barbary dz. 1567/72
19.03.2021 08:25 KO.6222.2.15.2013 Postępowanie w sprawie zmiany danych i informacji mających charakter nieistotny w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej – operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. - BT24038_RUDA_ŚL_WIREK zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 310 w Rudzie Śląskiej
12.03.2021 08:49 KO.6222.2.5.2011 Postępowanie w sprawie nieistotnej zmiany danych w instalacji radiokomunikacyjnej o nazwie BT20066 RUDA ŚL. WIREK 3 zlokalizowanej przy ul. Czajkowskiego 16 w Rudzie Śląskiej (operator Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
12.03.2021 08:39 KO.6222.2.3.2013 Postępowanie w sprawie nieistotnej zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej - operator Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. – BT 22572 KOCHŁOWICE lokalizowanej przy ul. Barbary dz. 1567/72
05.03.2021 08:47 KO.6222.2.8.2013 Postępowanie w sprawie zmiany danych w instalacji radiokomunikacyjnej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. o nazwie: BT 22831 Ruda Śląska zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 7
17.02.2021 12:02 KO.6222.2.5.2018 Postępowanie w sprawie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GZB0098_B zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Grzegorzka 2-2a
15.02.2021 11:34 KO.6222.2.16.2011 Postępowanie w sprawie korekty aktualizacji zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne dla instalacji radiokomunikacyjnej – operator Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. - BT_24980_RUDA_ŚL_KOKOTA zlokalizowanej przy ul. Kokotek 38 w Rudzie Śląskiej
01.02.2021 09:16 KO.6222.2.4.2018 Postępowanie w sprawie nieistotnej zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej - operator T-Mobile Polska S.A. - 55544 (33393N!) KKA_RUDASLASK_ZAPOLSKIEJ zlokalizowanej przy ul. Kłodnickiej 54 w Rudzie Śląskiej (...)
01.02.2021 09:08 KO.6222.2.7.2014 Postępowanie w sprawie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT 20062 Ruda Śl. Kochłowice Orange zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Oświęcimskiej 90
01.02.2021 08:40 KO.6222.2.44.2011 Postępowanie w sprawie nieistotnej zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej - operator Orange Polska S.A. - 2123 (32260N!) KKA_RUDASLASK_GODULII zlokalizowanej przy ul. Karola Goduli 17
20.01.2021 09:33 KO.6222.2.7.2011 Postępowanie w sprawie nieistotnej zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej - operator P4 Sp. z o.o. GZB0082_A zlokalizowanej przy ul. Halembskiej 160
13.01.2021 08:14 KO.6222.2.7.2011 Postępowanie w sprawie nieistotnej zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej - operator P4 Sp. z o.o. GZB0082_A zlokalizowanej przy ul. Halembskiej 160
08.01.2021 08:43 KO.6222.2.12.2011 Postępowanie w sprawie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GZB0105_C zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Szymały 2-2a
08.01.2021 08:40 KO.6222.2.25.2011 Postępowanie w sprawie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GZB0110_C zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 99
07.01.2021 08:11 KO.6222.2.11.2016 Postępowanie w sprawie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GZB0184_B zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Międzyblokowej 2