Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2021 10:05 PR.0007.37.2021 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
13.04.2021 09:46 PR.0007.35.2021 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
30.03.2021 11:05 PR.0007.23.2021 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2021 - 2026
30.03.2021 10:57 PR.0007.22.2021 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
30.03.2021 10:53 PR.0007.21.2021 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej za 2021 rok
30.03.2021 10:44 PR.0007.19.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.6.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
30.03.2021 10:38 PR.0007.12.2021 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
04.02.2021 10:49 PR.0007.7.2021 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.158.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Ruda Śląska