Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2008 14:22 PZ.341-93/07 informacja o zawarciu umowy
08.01.2008 11:17 PZ. 341-93/07 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
03.12.2007 15:56 PZ. 341-93/07 odpowiedzi na pytania do SIWZ
30.11.2007 11:41 PZ. 34193/07 odpowiedź na zapytania do SIWZ
28.11.2007 13:02 PZ.341-93/07 odpowiedzi na zapytania do SIWZ
27.11.2007 15:17 PZ.41-93/07 odpowiedzi na zapytania do SIWZ
23.11.2007 14:47 PZ.341-93/07 Odpowiedź na zapytania
08.11.2007 12:49 PZ.341-93/07 wyjaśnienie do siwz
07.11.2007 19:26 PZ.341-93/07 Uwagi i wyjaśnienia do zamieszczonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
07.11.2007 19:04 PZ.341-93/07 SIWZ-dok.projektowa/cz.kubaturowa/proj.budowl. i wykon. linii wlz
07.11.2007 18:55 PZ.341-93/07 SIWZ-dok.projektowa/cz.kubaturowa/proj.budowl. i wykon. instalacji elektrycznych w budynkach
07.11.2007 18:47 PZ.341-93/07 SIWZ-dok.projektowa/cz.kubaturowa/proj. budowl. i wykon. c.o.
07.11.2007 18:40 PZ.341-93/07 SIWZ-dok.projektowa/cz.kubaturowa/proj.budowl. i wykon. instalacji wod-kan
07.11.2007 18:15 PZ.341-93/07 SIWZ-dok.projektowa/cz.kubaturowa/proj.budowl. i wykon. architektury i konstr. budynku mieszkalnego
07.11.2007 17:54 PZ.341-93/07 SIWZ-dok.projektowa/cz.terenowa/proj.budowl. i wykon. oświetlenia ulicznego-przyłącze; organizacja ruchu na czas budowy
07.11.2007 17:50 PZ.341-93/07 SIWZ-dok.projektowa/cz.terenowa/proj.budowl. i wykon. zasilania placu budowy
07.11.2007 17:42 PZ.341-93/07 SIWZ-dok.projektowa/cz.terenowa/proj.budowl. i wykon. oświetlenia ulicznego
07.11.2007 17:36 PZ.341-93/07 SIWZ-dok.projektowa/cz.terenowa/proj. budowl. i wykon. przyłączy c.o.
07.11.2007 17:19 PZ.341-93/07 SIWZ-dok.projektowa/cz.terenowa/proj.budowlan. i wykon. wod-kan
07.11.2007 17:11 PZ.341-93/07 SIWZ -dok.projektowa/cz.terenowa/proj.organ. ruchu na czas budowy
07.11.2007 17:09 PZ.341-93/07 SIWZ-dok.projektowa/cz.terenowa/projekt organizacji ruchu
07.11.2007 17:04 PZ.341-93/07 SIWZ - dok.projektowa/cz.terenowa/proj.budowlany i wykon.dróg i chodników
07.11.2007 16:27 PZ.341-93/07 SIWZ - dok. projektowa/cz.terenowa/projekt zagospodarowania terenu
07.11.2007 13:59 PZ.341-93/07 specyfikacja istotnych warunków zamowienia - nieaktualna!
07.11.2007 09:15 Pz. 341-93/07 specyfikacja istotnych warunków zamówienia-dok.projektowa-2 - nieaktualna!
07.11.2007 09:03 Pz.341-93/07 specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wzór umowy, przedmiary, spec.techniczne
07.11.2007 08:55 Pz. 341-93/07 specyfikacja istotnych warunków zamówienia-część formalna
07.11.2007 08:33 Pz.341-93/07 Ogłoszenie o zamówieniu - ponowienie wprowadzenia
06.11.2007 12:10 Pz.341-93/07 specyfikacja istotnych warunków zamówienia-dok.projektowa-1 - nieaktualna!
06.11.2007 12:08 Pz.34193/07 ogłoszenie o zamówieniu (załacznik z treścią nieaktywny)