Gabriela Bok-Poppe

Miejsce pracy
Wydział Kadr
Telefon
322-449-000 do 010 wew. 1200
E-mail:
um_kadry@ruda-sl.pl