Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 83347-2016 z dnia 2016-06-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ruda Śląska
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej - I etap. 1. Zakres prac pierwszego etapu przewiduje: - wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych (makroniwelacja), - wykonanie...
Termin składania ofert: 2016-07-05

Numer ogłoszenia: 94083 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 83347 - 2016 data 13.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

II.2) Tekst, który należy dodać: