Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 92387-2016 z dnia 2016-06-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ruda Śląska
Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia budynków Urzędu Miasta przy placu Jana Pawła II 6 oraz ul. Niedurnego 46 w Rudzie Śląskiej. 3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie osób wykonywał...
Termin składania ofert: 2016-06-29

Numer ogłoszenia: 98535 - 2016; data zamieszczenia: 22.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 92387 - 2016 data 17.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: