Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 180817-2016 z dnia 2016-08-12 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ruda Śląska
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP 1 ul. Objazdowa 1A, Ruda Śląska. 2. Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje usługi: - nadzór nad...

Numer ogłoszenia: 180829 - 2016; data zamieszczenia: 12.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180817 - 2016 data 12.08.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: