Rejestr zmian w biuletynie

03.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zakup licencji oraz odnowienie subskrypcji oprogramowania do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

02.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja w dniu 21.06.2018 r. do katalogu Uchwały Rady Miasta podjęte w 2018 r. w menu podmiotowym

28.06.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Grafika i wydru kmateriałów edukacyjnych "Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo .. do katalogu Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu „Sport i rekreacja w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu” do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

26.06.2018

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach programu „Dofinansowanie do budowy instalacji do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Budowa „Rolkowiska” przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w parku "Strzelnica" do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Pełnienie roli Inżyniera dla zadania pn. „Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów” do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Modernizacja placu zabaw na terenie MP-42 w Rudzie Śląskiej (...) do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Zaprojektowanie i wykonanie robót : rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna