Rejestr zmian w biuletynie

05.11.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ochrona osób i mienia bydynków Urzędu Miasta Ruda Śląska - powtórka do katalogu Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w menu przedmiotowym

31.10.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – informującej o realizacji projektu (...) do katalogu Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w menu przedmiotowym

26.10.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy Chorzowskiej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i audiowizualnego do pracowni handlowej w CKPiDZ do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy Na Piaski w Rudzie Śląskiej - Bielszowice” do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy kard. Hlonda w Rudzie Śląskiej do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja w dniu 18.10.2018 r. do katalogu Uchwały Rady Miasta podjęte w 2018 r. w menu podmiotowym

25.10.2018

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śl. – remont boisk przy SP 30 do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykonanie wznowień i wskazań granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - 4 zadania do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania (...) kolonia robotnicza Ficinus do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...następna