Rejestr zmian w biuletynie

19.03.2019

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Ochrona osób i mienia bydynków Urzędu Miasta Ruda Śląska - powtórka do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu Absolwent z atrakcyjnym zawodem ... do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – informującej o realizacji projektu (...) do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykonanie barwnych, cyfrowych obrazów fotogrametrycznych oraz opracowanie cyfrowej ortofotomapy ... do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Grafika i wydru kmateriałów edukacyjnych "Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo .. do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śl. - powtórzony do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Świadczenie usług Inżyniera -"Podniesienie jakości (...) rejestrów publicznych i geodezyjnych baz do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Realizacja programu opieki na zwierzętami bezdomnymi (...) do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Usługa ubezpieczenia mienia i dopowiedzialności cywilnej (...) do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem „Otago” do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna