Rejestr zmian w biuletynie

02.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2019 do katalogu Pozostałe zarządzenia (50.2) w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Pozostałe zarządzenia (50.2) Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2019 do katalogu Zarządzenia finansowe (50.3) w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zarządzenia finansowe (50.3) Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2019 do katalogu Zarządzenia organizacyjne (50.1) w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2019 do katalogu Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Ochrona środowiska Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2019 do katalogu Ochrona środowiska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje o zgłoszeniach budowy Menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna