Rejestr zmian w biuletynie

17.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWALA WPF - SESJA 24.01.2019 - PROJEKT.pdf -UCHWALA WPF - SESJA 24.01.2019 - PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZALACZNIK NR 1 DO WPF - SESJA 24.01.19 - PROJEKT.pdf- ZALACZNIK NR 1 DO WPF - SESJA 24.01.19 - PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZMIANY DO ZALACZNIKA NR 1 DO WPF - SESJA 24.01.19 -PROJEKT.pdf - ZMIANY DO ZALACZNIKA NR 1 DO WPF - SESJA 24.01.19 -PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZALACZNIK NR 2 DO WPF - PRZEDSIEWZIECIA - SESJA24.01.19 - PROJEKT.pdf - ZALACZNIK NR 2 DO WPF - PRZEDSIEWZIECIA - SESJA24.01.19 - PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZMIANY DO ZALACZNIKA NR 2 DO WPF - SESJA 24.01.19 -PROJEKT.pdf - ZMIANY DO ZALACZNIKA NR 2 DO WPF - SESJA 24.01.19 -PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBJASNIENIA - SESJA 24.01.19 - PROJEKT.pdf -OBJASNIENIA - SESJA 24.01.19 - PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu - projekt(1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - infowybór KSP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży – najem obiektu niezbędnego do szkolenia” złożona przez Klub Sportowy „Rugby” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach sportowych i organizacja rozgrywek sportowych w piłce ręcznej” złożona przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sosinki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zajęczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sportowców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji Mieszkaniowej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chorzowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13 na oddanie w dzierżawę sprzętu stomatologicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.12.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.146.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży – utrzymanie bazy” złożona przez Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.13.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 grudnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.12.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 12 grudnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie grup seniorskich w szachach” złożona przez Rudzki Klub Sportowy „MAT” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Urania” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w szachach” złożona przez Rudzki Klub Sportowy „MAT” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Urania” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Urania” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach i organizacja rozgrywek sportowych w piłce siatkowej” złożona przez Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "BÓR" w Rudzie Śląskiej w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowiecki nr 1130
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji w kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram luty 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji w kadencji 2018 - 2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Karola Goduli, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący ogródek gastronomiczny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy 1 Maja, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejącą drogę dojazdową, parking i ekspozycję nagrobków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Młyńskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy 1 Maja, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejącą drogę dojazdową, parking i ekspozycję nagrobków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy 1 Maja, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Młyńskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy 1 Maja, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejącą drogę dojazdową, parking i ekspozycję nagrobków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z konsulatacji.pdf - protokół zkonsulatacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.9.2019 w sprawie stanu prawnego budynku byłego szpitala przy ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.8.2019 w sprawie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz zabudowania progów zwalniających przy ul. Tagowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.7.2019 w sprawie wykonania bezpiecznego, aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Magazynowej obok Zespołu Szkół Specjalnych nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.6.2019 w sprawie naprawy lub wymiany ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 5 im. J. Markowej przy ul. Planty Kowlaskiego 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.5.2019 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Poloczka poprzez montaż progów zwalniających
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.4.2019 w sprawie wykonania inteligentnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ks. L. Tunkla i ul. Barbary
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.3.2019 w sprawie oznakowania na ul. Krzywoustego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji w kadencji 2018 - 2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji w kadencji 2018 - 2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy na potrzeby zadania” złożona przez Górniczy Klub Sportowy Wawel Wirek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy na potrzeby zadania” złożona przez Górniczy Klub Sportowy Wawel Wirek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział drużyn SRS Gwiazda w rozgrywkach ligowych oraz turniejach" złożona przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publiczneog i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział drużyn Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej w turniejach piłkarskich" złożona przez Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "I Halowe Mistrzostwa Śląska w Łucznictwie" złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Grot Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach ograniczonych na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Żelaznej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.01.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Fabrycznej w Rudzie Śląskiej na rzecz ich użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.2.1.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Fabrycznej w Rudzie Śląskiej na rzecz ich użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Fabrycznej w Rudzie Śląskiej na rzecz ich użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.2.1.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. K.Goduli w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.2.2.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. K.Goduli w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. K.Goduli w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.2.2.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Wyzwolenia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.2.8.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Wyzwolenia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Wyzwolenia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.2.8.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - rodzochkrzysztof zakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr DOO.PM.0151-138/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.04.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu znajdującego się na terenie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZENZWYKŁYCH_2019_01_15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZENZWYKLYCH_2019_01_03.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jedorodzinnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Wyzwolenia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zbycia w drodze przetargu ofertowego elementów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stanowiących pozostałości po zrealizowanym projekcie "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.477.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r., w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja nr PR.0003.106.2018 w sprawie remontu odcinka drogi (10m) dojazdowej do budynków przy ul. Raciborskiej 10 i 12 oraz do restauracji "Wawelskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 11.01.2019 r. - odp. 106II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Kontrole - grudzień 2018 r..pdf"

14.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 15.01.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Reg. Org. UM. - reg - 57 - ujednolicony po zm 21,12, 17.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Regulamin organizacyjny UM - ujednolicony pozm 21, 12, 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział 4 zespołów grup młodzieżowych w cyklu turniejów z zespołami młodzieżowymi z Czech" złożona przez Klub Sportowy Zgoda Ruda Śląska w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. 2 oświadczenie - SIWZ - Zał. 2oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. 1 formularz ofertowy - SIWZ - Zał. 1 formularz ofertowy.xls"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne - SIWZ - inf. ogólne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt - SIWZ - str.tyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. 4 OPZ - SIWZ - Zał. 4 OPZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. 3 oświadczenie - SIWZ - Zał. 3oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. 4.2. STWIORB - SIWZ - Zał. 4.2.STWIORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. 4.1 przedmiar - SIWZ - Zał. 4.1przedmiar.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. 5. wzór umowy - SIWZ - Zał. 5. wzórumowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. 4.3. dokumentacja projektowa - SIWZ -Zał. 4.3. dokumentacja projektowa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.146.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.01.2018 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 - 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.12.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zbycia w drodze ofertowego przetargu nieograniczonego elementów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ogłoszenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ogłoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ogłoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ogłoszenie.doc
Dotyczy dokumentu:
Władysław Dryja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - dryjawładysław zakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Władysław Dryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cecylia Gładysz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - gładyszcecylia zakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Cecylia Gładysz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witold Hanke
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - hanke witoldzakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Witold Hanke
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Handler
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - handlergrzegorz zakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Handler
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jacek Jarocki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - jarocki jacekzakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jacek Jarocki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marek Kobierski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - kobierski marekzakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Marek Kobierski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Korek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Kołada
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - kołada joannazakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Kołada
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stefania Krawczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - krawczykstefania zakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stefania Krawczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Korek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - korek katarzynazakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Ochliński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - ochlińskisławomir zakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Ochliński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Władysław Kucharski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - kucharskiwładysław zakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Władysław Kucharski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Pacławski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - pacławskiandrzej zakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Pacławski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Henryk Piórkowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - piórkowskihenryk zakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Henryk Piórkowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Pakuza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - pakuza mariuszzakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Pakuza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Potyrała
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - potyraładariusz zakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Potyrała
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Płaszczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - płaszczykagnieszka zakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Płaszczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Norbert Rózga
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - rózga norbertzakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Norbert Rózga
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Stania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Józef Skudlik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - skudlik józefzakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Józef Skudlik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dorota Tobiszowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - tobiszowskadorota zakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dorota Tobiszowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Stania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - stania andrzejzakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Marek Wesoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Michał Wieczorek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - wieczorekmichał zakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Michał Wieczorek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marek Wesoły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - wesoły marekzakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jakub Wyciślik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - wyciślik jakubzakończenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jakub Wyciślik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Kopyto
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Gajowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -wniosek_o_udostepnienie_danych_jednostkowych_z_rejestrow.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - udostępnienie danych zrejestrów_2015-03-02_76.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -wniosek_o_udostepnienie_danych_jednostkowych_z_rejestrow.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności (magazyn) przy ul. Niedurnego 50D w dzielnicy Nowy Bytom
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku - zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pomoc publiczna 2019.doc - pomoc publiczna2019.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku - zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku - zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy 1-go Maja, która zostanie oddana w najem z przeznaczniem pod istniejący kiosk LOTTO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ustawa o niedpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wsprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwaobywatelskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zarządzenie - SP.0050.2.491.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatnamediacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodplatne poradnictwoobywatelskie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna pomocprawna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej orazedukacji prawnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Harmonogram odpracowywania dni wolnych odpracy w punktach Nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - harmonogram dyżurów - 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin-Za życiem-.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - plakat informacyjny.jpg
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe w rejonie ulicy Kłodnickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. K.Goduli w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Fabrycznej w Rudzie Śląskiej na rzecz ich użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. gen. Hallera
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "BÓR" w Rudzie Śląskiej w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowiecki nr 130
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "CIETRZEW" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowieci nr 129
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "CIETRZEW" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowieci nr 129
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - obwieszczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "CIETRZEW" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowieci nr 129
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "CIETRZEW" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowieci nr 129
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz MD LUX Mirosław Dudek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "CIETRZEW" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowieci nr 129
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Do Dworca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna