Rejestr zmian w biuletynie

16.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Wyborczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Wyborczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Bujas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maciej Liebich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Stawicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.164.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie poołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.163.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jagielski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Panchysz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Paprotna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Guzy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Rożek-Szymczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 16.04.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Pawłowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Eugeniusz Malinowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Arkadiusz Staisz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Pierończyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Wójcik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy - ul. Szyb Walenty 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenów z rejonu ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej do wód – rzeki Bytomki (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych (technologicznych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z projektowanej samoobsługowej myjni samochodowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.114.2018 w sprawie likwidacji zalewisk w jezdni
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 11.04.2019 r. - odp.114.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.92.2019 w sprawie wykonania remontu ul. Wyzwolenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp.92.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Kontrole - marzec 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Nowy Świat, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy 1 Maja – Brzechwy , która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod urządzenie reklamowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod działalność usługowo – produkcyjno – składową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Pawła, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie Jerzy Ziętka - Konstantego Latki, która zostanie oddana w dzierżawę i w najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i garaże wolnostojące
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Jana Styczyńskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy 1-go Maja (Halemba), która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod miejsca handlowo/gastronomiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Karola Goduli, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod miejsca handlowe/gastronomiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.04.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru - brakrozstrzygnięcia AI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Kaczmarczyk-Całek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Pietrzyk-Lacheta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Zegan
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Lach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do punkt 1 - Ocena obszarowa za rok 2018 ojakości wody do spożycia przez ludzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowy (FK) )
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór FK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowy (FK) )
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, z dnia 03.01.2019 r. dotyczący wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2010 r. znak KKS.6210-46/10, w części dotyczącej odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1_PDFsam_zawiadomienie-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, z dnia 03.01.2019 r. dotyczący wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2010 r. znak KKS.6210-46/10, w części dotyczącej odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, z dnia 03.01.2019 r. dotyczący wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2010 r. znak KKS.6210-46/10, w części dotyczącej odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zawiadomienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, z dnia 03.01.2019 r. dotyczący wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2010 r. znak KKS.6210-46/10, w części dotyczącej odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w rejonie „Ruda Południowa” w Rudzie Śląskiej - wylot do rzeki Czarniawki.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w rejonie „Ruda Południowa” w Rudzie Śląskiej - wylot do rzeki Czarniawki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Podlaskiej w Rudzie Śląskiej (...)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1_PDFsam_skan podlaska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Podlaskiej w Rudzie Śląskiej (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Podlaskiej w Rudzie Śląskiej (...)"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - skan podlaska.pdf

11.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Podlaskiej w Rudzie Śląskiej (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Podlaskiej w Rudzie Śląskiej (...)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Kania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki - BIP.zip"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.98.2019 w sprawie zabudowy lustra w okolicy wyjazdu z ul. Kolistej na ul. Pokoju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.97.2019 w sprawie wymiany słupów oświetleniowych przy ul. H. Wieniawskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.99.2019 w sprawie włączenia do sieci monitoringu miejskiego nowo oddanego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.98.2019 w sprawie zabudowy lustra w okolicy wyjazdu z ul. Kolistej na ul. Pokoju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.97.2019 w sprawie wymiany słupów oświetleniowych przy ul. H. Wieniawskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.96.2019 w sprawie postawienia koszy na śmieci w tzw. Lasku Bolońskim oraz w okolicy gródka średniowiecznego w Bykowinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.95.2019 w sprawie postawienia wiat przystankowych w Bykowinie i Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista obecności Radnych na sesji - listaobencości0001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.94.2019 w sprawie udostępnienia dokumentacji dotyczącej wykonania inwestycji pn. "Likwidacja zastoiska wodnego w związku z powstaniem niecki obniżeniowej w rejonie lewego brzegu cieku Bielszowickiego na O.G. KWK Ruda Ruch Pokój z tytułu usuwania szkód górniczych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.93.2019 w sprawie uprzątnięcia terenu wzdłuż ul. Gwareckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Rehabilitacja osób uzależnionych - dzienne wsparcie osób bezdomnych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marlena Siegesmund
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Izabela Łyżwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.1.22.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
115.2017 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.115.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia schematu procedur przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i wznowienia punktów granicznych nieruchomości w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Wolności 19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna