Rejestr zmian w biuletynie

14.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 4.12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 4.12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - TELEFONY WYDZIAŁAMI - Urząd Miasta.xls"
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - TELEFONY WYDZIAŁAMI - Urząd Miasta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach rekrutacji - info wybórFK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach rekrutacji - info wybórFP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK Halemba na realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oferta_SHDK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oferta Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK Halemba na realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK Halemba na realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - oferta_SHDK.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Rudzie Śląskiej na realizację zadania publicznego pn. „100 lat dla dobra dziecka i rodzin" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - oferta_TPD.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Rudzie Śląskiej na realizację zadania publicznego pn. „100 lat dla dobra dziecka i rodzin" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oferta_TPD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Rudzie Śląskiej na realizację zadania publicznego pn. „100 lat dla dobra dziecka i rodzin" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK Halemba na realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - oferta_SHDK.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK Halemba na realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oferta_SHDK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oferta Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK Halemba na realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 24 kwietnia 2019 r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.152.5.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 24 kwietnia 2019 r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 24 kwietnia 2019 r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.152.5.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Kontrole - kwiecień 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.05.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w najem przy ul. Bankowej 7A
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący nr 4 położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi (cz. dz. o nr 2632/18, obręb Stara Kuźnia, k.m.2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie garażowym w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jerzego Ziętka (cz. dz. o nr 2536/159, obręb Orzegów, k.m.1 )
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący nr 79 położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi (cz. dz. o nr 2662/7, obręb Stara Kuźnia, k.m.2)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący nr 79 położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi (cz. dz. o nr 2662/7, obręb Stara Kuźnia, k.m.2)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie garażowym w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jerzego Ziętka (cz. dz. o nr 2536/159, obręb Orzegów, k.m.1 )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Modrzejewskiej 8, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący placyk gospodarczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Karola Goduli 7, która zostanie oddana w najem z przeznaczniem pod budynek mieszkalny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Leśnej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz sześć nieruchomości w rejonie ulicy Pięknej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Stromej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść ogłoszenia o naborze - ogłoszenie KSP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść ogłoszenia o naborze - ogłoszenieKSP.pdf
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Dodano załącznik "nienaganna opinia ( tylko dla kandydatów do StrażyMiejskiej) - nienaganna opinia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenia (niekaralność, nieposzlakowanaopinia) - oświadczenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie o zdolności do czynnościprawnych,korzystaniu z pełni praw publicznych,braku skazania zaprzestępstwa - oświadczenie1.doc
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Usunięto załącznik nienaganna opinia ( tylko dla kandydatów doStraży Miejskiej) - nienaganna opinia.docx
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Usunięto załącznik nieposzlakowana opinia - nieposzlakowanaopinia.doc
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zgoda na przetwarzanie danych osobowych -formularz wyrażenia zgody.docx
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.4.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 04.04.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu rekrutacji - infobrak rozstrzygnięcia AU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej - lista1 AL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Regulamin organizacyjny UM po zmianach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Partyzantów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.2.116.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.2.116.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy – ul. Kłodnicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.2.116.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.2.115.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.2.115.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.2.116.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.2.114.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.2.114.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod garażami blaszanymi i murowanymi przy ul. Rostka w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Wirku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - skan_bil_rzis_zk_I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - skan_bil_rzis_zk_II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - skan_info_dod_I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - skan_info_dod_II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.05.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "SP.0050.3.139.2019.pdf" na "zał"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - spr_za_okres_od_10_do_24_kwietnia_2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - spr_za_okres_od_10_do_24_kwietnia_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK Halemba na realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Rudzie Śląskiej na realizację zadania publicznego pn. „100 lat dla dobra dziecka i rodzin" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa ulicy Wolności"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska NR AU.6740.906.2018 w sprawie wydanej w dniu 06.05.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 260-19 dla inwestycji pn.: budowę budynku – usługowego wraz z układem komunikacji (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.OS/41.9/617/2018/19134/AK z dnia 29 kwietnia 2019 r. dot. uchylenia decyzji Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z 23 listopada 2018 r., nr sprawy: Ko.6220.1.38.2017, którą odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. znak SKO.OS/41.9/617/2018/19134/AK o wydaniu decyzji Nr SKO.OS/41.9/617/2018/19134/AK z dnia 29 kwietnia 2019 r. uchylającej decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z 23 listopada 2018 r., nr sprawy: Ko.6220.1.38.2017, którą odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 maja 2019 r. znak KO.6220.1.38.2017 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze Katowicach decyzji Nr SKO.OS/41.9/617/2018/19134/AK z dnia 29 kwietnia 2019 r. uchylającej decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z 23 listopada 2018 r., nr sprawy: Ko.6220.1.38.2017, którą odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy - ul. Rybnicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy - ul. Wyzwolenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy - ul. Rybnicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (30.04.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (30.04.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.04.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.04.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.03.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (31.03.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (31.03.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.03.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych styczeń - kwiecień2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.23.2012 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 880/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Hallera 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 875/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Tołstoja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 872/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Markowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 878/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Jankowsk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 871/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Kopernika z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Kału
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała nr 473/XXVI/2004 w sprawie aktu założycielskiego - Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy oraz powołania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Rudzie Śląskiej w Szkołę Policealną nr 7 dla Dorosłych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa i inne sprawy wojskowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanej w dniu z dnia 07.05.2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 264-19 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej (od komory MW17 do komory MB1) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Szyb Andrzeja, Obrońców Westerplatte i Katowickiej w Rudzie Śląskiej – Wirku (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu z dnia 06.05.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Starej w Rudzie Śląskiej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodnika, przebudowie zjazdów publicznych oraz przebudowie istniejącej infrastruktury teletechnicznej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwały i wydruki z głosowań - BIP.zip"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista obecności Radnych na sesji w dniu 25.04.2019r. - lista obecności0001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - 770001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF ZAŁ 1. IV.pdf - WPF ZAŁ 1. IV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF ZAŁ 2. IV.pdf - WPF ZAŁ 2. IV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBJASNIENIA.IV.pdf - OBJASNIENIA.IV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - 76.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stanowiska Rady Miasta Ruda Ślaska dotyczącego wsparcia strajkujących nauczycieli i innych strajkujących pracowników oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.34.2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 7 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Morcinka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Ruda Śląska, od dnia 1 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Rudy Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu z dnia 06.05.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Piotra Niedurnego polegająca na budowie ścieżki rowerowej, przebudowie chodników i zatoki autobusowej oraz tramwajowej , zjazdów publicznych i przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej od ulicy Podgórze do ulicy Planty Kowalskiego w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.164.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.163.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu z dnia 06.05.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Starej w Rudzie Śląskiej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodnika, przebudowie zjazdów publicznych oraz przebudowie istniejącej infrastruktury teletechnicznej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu gruntu zabudowanego garażami blaszanymi na terenie miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Lwa Tołstoja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska na m-c maj br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie miasta Ruda Śląska na m-c maj br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na m-c maj br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna