Rejestr zmian w biuletynie

03.01.2019

Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miasta - nadzwyczajna
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"sesja 29.11.2018 godz 120001.pdf" na "wniosek o zwołanie sesji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska - nadzwyczajna
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "sesja 29.11.2018 godz.150001.pdf" na"wniosek o zwołanie sesji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska - nadzwyczajna
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "wydruki zglosowań" na "wydruki zgłosowań"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska - nadzwyczajna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwały podjęte na sesji - Zbiór.zip"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miasta - nadzwyczajna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół 29 godz.12.docx - Protokół 29godz.12.docx"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska - nadzwyczajna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protkół 29 godz 15.docx - Protkół 29 godz15.docx"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miasta - nadzwyczajna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwały podjęte na sesji - Zbiór.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - u227.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul. Lipa 3 na oddanie w najem gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - u229.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji Rady Miasta RUda Śląska - 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji Rady Miasta RUda Śląska - 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZENZWYKLYCH_2019_01_03.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZENZWYKLYCH_2018_08_09-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (31.12.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (31.12.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (31.12.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (31.12.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.12.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.12.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (30.11.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (30.11.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (30.11.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (30.11.2018).pdf

02.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 72.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 70.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Pozwolenia na budowę - 01.11.2018r.-30.11.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Pozwolenie na budowę01.12.2018-31.12.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 13.3 oświadczenia psy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 13.3 - oświadczenia - psy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Edmunda Kokota i Partyzantów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na stanowisko - Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na stanowisko - głównego księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na stanowisko - Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.12.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu Miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2019rok.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu Miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Budżet miasta Ruda Śląska na 2019 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu Miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista kandydatów KSP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
138/05 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu znajdującego się na terenie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr DOO.PM.0151-138/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.04.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu znajdującego się na terenie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą"Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2019 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie odwołania i powołania Sekretarza Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - uchwała - opłata od posiadania psów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - uchwała - zmieniająca formularzepodatkowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - uchwała - pomoc regionalna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - uchwała w sprawie określenia stawek podatkuod nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - uchwała w sprawie określenia stawekpodatku od nieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - uch_58 w sprawie zwolnień od podatku odnieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tereniemiasta Ruda Śląska.PDF
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - uchwała w sprawie opłaty od posiadaniapsów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - uchwała w sprawie określenia wzorówformularzy podatkowych.pdf

28.12.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania nr 1 i 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały nr PR.0007.214.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki z głosowań - BIP.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 na oddanie w najem pomieszczenia piwnicznego przeznaczonego na prowadzenie terapii z zakresu fizykoterapii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 na oddanie w najem gabinetu USG wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie chirurgii i medycyny sportowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul. Lipa 3 na oddanie w najem gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul. Lipa 3 na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na działalność handlowo-usługową w zakresie usług piekarniczo-cukierniczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roman Mateja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - mateja romankoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Roman Mateja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roman Mateja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2019 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogłoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2019 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna