Rejestr zmian w biuletynie

25.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.90.2019 w sprawie naprawy studzienek na ul. Oświęcimskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.89.2019 w sprawie sposobu zgłaszania nielegalnych zrzutów ścieków do Potoku Bielszowickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/10 w sprawie Zakładowych Zasad Rachunkowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.89.2019 w sprawie sposobu zgłaszania nielegalnych zrzutów ścieków do Potoku Bielszowickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Wsparcie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Demczuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Wsparcie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Rolnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Aktywizacja osób starszych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowy (FK) )
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista FK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowy (FK) )
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.88.2019 w sprawie odniesienia się do odmowy wprowadzenia w Rudzie Śląskiej "Standardów Rowerowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.88.2019 w sprawie odniesienia się do odmowy wprowadzenia w Rudzie Śląskiej "Standardów Rowerowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.87.2019 w sprawie remontu miejskiej drogi wewnętrznej przy ul. Kokotek od numeru 58 do 40
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.86.2019 w sprawie remontu wiaty przystankowej oraz demontażu byłego kiosku ruchu - na przystanku tramwajowym Ruda Śląska - Inkubator przy ul. K. Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.85.2019 w sprawie utworzenia wybiegu dla psów przy ul. Przedszkolnej i Tylnej na działce nr 389/48 ZL1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.84.2019 w sprawie zapewnienia podstawowych mediów mieszkańcom ul. Piaskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.83.2019 w sprawie naprawy ławek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.82.2019 w sprawie podłączenia zabudowań w rejonie ul. Nowowiejskiej do kanalizacji sanitarnej oraz remont tejże ulicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.78.2019 w sprawie znaku/lustra umiejscowionego na skrzyżowaniu ulicy Kłodnickiej i Gojawiczyńskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.80.2019 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przy ul. Nowy Świat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.79.2019 w sprawie usunięcia wszystkich odpadów śmieciowych w stawie przy ul. Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.78.2019 w sprawie ustawienia znaku "uwaga zwierzęta" na drodze 925
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.77.2019 w sprawie wyznaczenia linii parkingowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.76.2019 w sprawie budowy toalet miejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.76.2019 w sprawie budowy toalet miejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja - int. 76.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.76.2019 w sprawie budowy toalet miejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Interpelacja - int. 78.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.76.2019 w sprawie budowy toalet miejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.75.2019 w sprawie uzupełnienia ubytków asfaltu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.74.2019 w sprawie wydzielenia zatoki dla samochodów na ul. Młyńskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.73.2019 w sprawie obniżenia stawki podatku mieszkańców osiedla tzw. "Niebieskie Dachy" w Bykowinie oraz położonych w pobliżu zrzutów ścieków do Potoku Bielszowickiego (Kochłówki)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.73.2019 w sprawie obniżenia stawki podatku mieszkańców osiedla tzw. "Niebieskie Dachy" w Bykowinie oraz położonych w pobliżu zrzutów ścieków do Potoku Bielszowickiego (Kochłówki)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.67.2019 w sprawie remontu ul. Szpaków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.71.2019 w sprawie remontu ul. Świętochłowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Jona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.70.2019 w sprawie remontu drogi na działce 737/411 w Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.69.2019 w sprawie remontu chodnika oraz naprawy barierek przy ul. Tunkla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.68.2019 w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.67.2019 w sprawie remontu nawierzchni ul. Chmielnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy - ul. ks. Jana Hrubego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, z dnia 03.01.2019 r. dotyczący wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2010 r. znak KKS.6210-46/10, w części dotyczącej odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Euro-Locks Sp. z o.o., 41-708 Ruda Śląska, ul. Pawła 29 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 marca 2019 r. - przebudowa ulicy Wolności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.3.2019 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 26 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.2.2019 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 24 stycznia 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 26 lutego 2019 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu - PR.0012.1.2.2019.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 26 lutego 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 26 lutego 2019 roku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu - PR.0012.3.2.2019.PDF
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 26 lutego 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) na okres od 15.03.2019 r. do 28.03.2019 r. w Santander Bank Polska S.A.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_28_lutego_do_20_marca_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Krenczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Teresa Kroczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_31_stycznia_do_27_lutego_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Górna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.66.2019 w sprawie wykonania nawierzchni ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.65.2019 w sprawie montażu oczyszczaczy powietrza w miejskich przedszkolach i żłobkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, 40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5, działającej przez Pełnomocnika – Pana Artura Szymańczyk z Pracowni Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski 65-155 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - mediacje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta informacyjna nieodpłatne poradnictwoobywatelskie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta informacyjna nieodpłatna pomocprawna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - karta informacyjna - nieodpłatneporadnictwo obywatelskie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - karta informacyjna - nieodpłatnamediacja.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - karta informacyjna - nieodpłatna pomocprawna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy - ul. Rolnicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Elizy Orzeszkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkola Miejskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę przy ul. Magnolii (ogródki rekreacyjne)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w najem przy ul. PCK (placyk gospodarczy)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w najem gruntu pod garażami blaszanymi przy ulicy Lwa Tołstoja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszowskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach ograniczonych na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Do Dworca z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Prezydenta Miasta Ruda Śląska w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 201
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczącyh przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2019 w sprawie wykonania nawierzchni ul. Mrówczej, Jeżynowej, Orzechowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 59.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i wznowienia punktów granicznych nieruchomości w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Wolności 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.54.2019 w sprawie wydanej w dniu 13.03.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 137-19 dla inwestycji pn.: „przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szyb Powietrzny 7, 7A, 7B, 7C w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.55.2019 w sprawie wydanej w dniu 13.03.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 138-19 dla inwestycji pn.: „przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bzów 3, 3A, 3B, 3C, 3D w Rudzie Śląskiej, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 1528/212”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna