Rejestr zmian w biuletynie

18.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Prezydenta Miasta Ruda Śląska w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 201
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczącyh przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2019 w sprawie wykonania nawierzchni ul. Mrówczej, Jeżynowej, Orzechowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 59.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i wznowienia punktów granicznych nieruchomości w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Wolności 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.54.2019 w sprawie wydanej w dniu 13.03.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 137-19 dla inwestycji pn.: „przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szyb Powietrzny 7, 7A, 7B, 7C w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.55.2019 w sprawie wydanej w dniu 13.03.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 138-19 dla inwestycji pn.: „przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bzów 3, 3A, 3B, 3C, 3D w Rudzie Śląskiej, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 1528/212”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWALA WPF SESJA 21.03.19 - PROJEKT.pdf - UCHWALAWPF SESJA 21.03.19 - PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZALACZNIK NR 1 DO WPF - SESJA 21.03.19 - PROJEKT.pdf- ZALACZNIK NR 1 DO WPF - SESJA 21.03.19 - PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZMIANY DO ZALACZNIKA NR 1 DO WPF - SESJA 21.03.19-PROJEKT.pdf - ZMIANY DO ZALACZNIKA NR 1 DO WPF - SESJA 21.03.19-PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZALACZNIK NR 2 DO WPF - SESJA 21.03.19 - PROJEKT.pdf- ZALACZNIK NR 2 DO WPF - SESJA 21.03.19 - PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZMIANY DO ZALACZNIKA NR 2 - SESJA 21.03.19 -PROJEKT.pdf - ZMIANY DO ZALACZNIKA NR 2 - SESJA 21.03.19 - PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBJAŚNIENIA DO WPF - SESJA 21.03.19 - PROJEKT.pdf -OBJAŚNIENIA DO WPF - SESJA 21.03.19 - PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 05.02.2019 r. złożonej przez Pana xxx.xxx na Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 30.01.2019 r. złożonej przez Panią xxx.xxx na Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów opracowania Raportu o stanie gminy w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru - brakrozstrzygnięcia KSP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na okres od 13.03.2019 r. do 29.03.2019 r. w Getin Noble Bank S.A.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.82.2018 w sprawie natężenia hałasu przy Osiedlu Fińskie Domki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 13.03.2019 r. - odp. 82.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.54.2019 w sprawie zbiornika GDDKiA w okolicach MOP A4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 54.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.55.2019 w sprawie stworzenia łąk kwietnych wzdłuż ul. Oświęcimskiej i Piłsudskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 55.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.52.2019 w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 52.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.44.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w obrębie ul. Piłsudskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 44.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.57.2019 w sprawie terenu leśnego zlokalizowanego w okolicy ul. Gałczyńskiego i Brzechwy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 57.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.45.2019 w sprawie zrewitalizowania hałdy przy ul. 1 Maja "Góra Antonia", braku koszy i woreczków na odchody dla psów i kotów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 45.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.56.2019 w sprawie instalacji oświetlenia na ul. Krakowskiej oraz Wireckiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 56.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.33.2019 w sprawie dojazdu do basenu krytego w Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 33.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.49.2019 w sprawie uprzątnięcia terenu po byłym nasypie w rejonie ul. Gojawiczyńskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 49.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.50.2019 w sparwie wyrażenia zgody na dzierżawę, a obecnie na sprzedaż nieruchomości - działki 3171/369 i 3153
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 50.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczącyh przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczącyh przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczącyh przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy - ul. Krańcowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Aneta Breitkopf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skiba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.64.2019 w sprawie urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się na działkach gminnych położonych przy Kochłówce (Potoku Bielszowickim) w pobliżu rozlewiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.64.2019 w sprawie urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się na działkach gminnych położonych przy Kochłówce (Potoku Bielszowickim) w pobliżu rozlewiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.2.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół - PR.0012.11.2.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.2.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28.01.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół - PR.0012.11.2.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.2.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół - PR.0012.11.2.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.1.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół - PR.0012.11.1.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.1.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14.01.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu - PR.0012.11.1.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.2.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28.01.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu - PR.0012.11.2.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Anna Piatek-Niewęgłowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia wartości pieniężnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, przowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku "Święta Elżbieta" w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.38.2019 w sprawie zmiany nazwy ulicy w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 38.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.58.2019 w sprawie wybudowania schodów na osiedlu przy ul. Dunikowskiego oraz remontu pobliskiego chodnika
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 58.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.32.2019 w sprawie uporządkowania działki przy ul. Mikołowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 32.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.30.2019 w sprawie uporządkowanie działek w rejonie ul. Gojawiczyńskiej, Brzechwy i Parandowskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 30.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.37.2019 w sprawie zamontowania tablic propagujących segregację odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 37.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
plan pracy Komisji na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Prawa, Samoprządności i Bezpieczeństwa na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezp[ieczeństwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p-1 bip.docx - p-1 bip.docx"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezp[ieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezp[ieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.2.2019 ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty oraz Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 5 lutego 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.895.2018 w sprawie wydanej w dniu 12.03.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 132-19 dla inwestycji pn.: „ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz roboty towarzyszące wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest i ze wzmocnieniem płyt osłonowych ścian warstwowych (system FABUD-T), budynku położonego przy ulicy 1 Maja 347-347B w Rudzie Śląskiej - Wirku (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.898.2018 w sprawie wydanej w dniu 12.03.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 133-19 dla inwestycji pn.: „ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz roboty towarzyszące wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest i ze wzmocnieniem płyt osłonowych ścian warstwowych (system FABUD-T), budynku położonego przy ulicy Bocianów 10-10B w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.34.2019 w sprawie przyjęcia przez miasto Ruda Śląska "Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 34.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.47.2019 w sprawie zjazdu z ulicy Żwirki i Wigury na ulicę Magdziorza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 47.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.53.2019 w sprawie dojazdu autobusów do cmentarza komunalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 53.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.39.2019 w sprawie wyłożenia kostką brukową terenu przy przystanku Ruda - Magazynowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 39.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna pomocprawna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatnamediacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatne poradnictwoobywatelskie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - karta informacyjna - nieodpłatna pomocprawna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - karta informacyjna - nieodplatneporadnictwo obywatelskie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - karta informacyjna - nieodpłatnamediacja.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.40.2019 w sprawie wycinki 10 topoli w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 40.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.51.2019 w sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za propagowanie faszyzmu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 51.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.43.2019 w sprawie ulic Podlaskiej oraz Nowy Świat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 43.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.42.2019 w sprawie włączenia w stałe utrzymanie terenu znajdującego się w pasie drogowym przy ul. Młyńskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 42.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.35.2019 w sprawie wykonania nawierzchni ul. Strumykowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 35.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.36.2019 w sprawie wykonania nawierzchni ul. Średniej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 36.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.31.2019 w sprawie doprowadzenia do uporządkowania terenu w rejonie garażu znajdującego się na działce nr 2665/129
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.48.2019 w sprawie zmiany przebiegu budowy trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. K. Goduli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 48.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.46.2019 w sprawie zabezpieczenia komunikacji miejskiej i samochodowej w trakcie remontu ul. Piastowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 46.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.41.2019 w sprawie zamontowania podjazdu dla wózków na dworcu PKP w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 41.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ruda Śląska w 2019 roku z posesji będących własnością osób fizycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Kontrole -luty 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.2.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28.01.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.1.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14.01.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.1.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14.01.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia n. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej przy ul. Solskiego do komory ZG-6 przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej przy ul. Solskiego do komory ZG-6 przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron postępowania wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej przy ul. Solskiego do komory ZG-6 przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron postępowania o wydaniu Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 5/2019 z dnia 11 marca 2019 r. znak KO.6220.1.4.2019 stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej przy ul. Solskiego do komory ZG-6 przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron postępowania o wydaniu Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 5/2019 z dnia 11 marca 2019 r. znak KO.6220.1.4.2019 stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy - al. Rodziny Gurtlerów i Szyb Mikołaj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Biskupa Wilhelma Pluty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Iwona Frankowicz-Frank
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna - Kubiny 31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna - Różyckiego 31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.7.2019 w sprawie wykonania bezpiecznego, aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Magazynowej obok Zespołu Szkół Specjalnych nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 07.03.2019 r. - odp. 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.8.2019 w sprawie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz zabudowania progów zwalniających przy ul. Tagowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 06.03.2019 r. - odp. 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.15.2019 w sprawie progów zwalniających na ul. Wireckiej i Chrobrego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 06.03.2019 r. - odp. 15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.17.2019 w sprawie nieprzestrzegania ograniczenia prędkości przez samochody ciężarowe na ul. Bielszowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 06.03.2019 r. - odp. 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.63.2019 w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.62.2019 w sprawie wycinki drzewa przy ul. Międzyblokowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.61.2019 w sprawie plant przy ul. Jana III Sobieskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2019 w sprawie uregulowania warunków ruchu drogowego w rejonie ul. Potyki i Wita Stwosza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2019 w sprawie wykonania nawierzchni ul. Mrówczej, Jeżynowej, Orzechowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna