Rejestr zmian w biuletynie

18.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Bożena Kurpanik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kurpanik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klaudiusz Woźnica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Gryga
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Koźlik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 7 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Morcinka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Ruda Śląska, od dnia 1 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Rudy Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.3.2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa w dniu 21.03.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.2.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7.03.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.3.2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa w dniu 21.03.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.2.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7.03.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu - PR.0012.8.1.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu - PR.0012.8.1.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu - PR.0012.8.1.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu - PR.0012.8.1.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego im. Masymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego im. Masymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1.18.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.1.18.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Bożena Krzyżak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adam Walkus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Myszor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Sawalach-Tomanik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Jarczewska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Tomaszewska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1.90.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Woźniak-Bagińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości - 2 części"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_21_marca_do_9_kwietnia_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.0050.2.31.2019 Preyzdenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.0050.2.434.2015 Preyzdenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu pracy w poszczególnych punktach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia Dialogu technicznego związanego z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja i poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę placu zabaw - Strefa aktywności "Mrówcza Górka" przy ul. Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień pn.: 1. "Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży". 2. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka". 3."Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych". 4. "Rehabilitacja osób uzależnionych - dzienne wsparcie osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1.18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 16-19 maja 2019 r. w Brennej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.1.24.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 16-19 maja 2019 r. w Brennej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 16-19 maja 2019 r. w Brennej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Lokalowych (AL) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 16-19 maja 2019 r. w Brennej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 16-19 maja 2019 r. w Brennej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.1.22.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 13.02.2019 r. Zgłoszenie lokalu dozamiany.xls
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 15.04.2019 - Zgłoszenie lokalu dozamiany.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marzena Leszczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Wyborczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Wyborczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Bujas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maciej Liebich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Stawicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.164.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie poołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.163.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jagielski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Panchysz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Paprotna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Guzy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Rożek-Szymczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 16.04.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Pawłowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Eugeniusz Malinowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Arkadiusz Staisz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Pierończyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Wójcik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy - ul. Szyb Walenty 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenów z rejonu ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej do wód – rzeki Bytomki (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych (technologicznych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z projektowanej samoobsługowej myjni samochodowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.114.2018 w sprawie likwidacji zalewisk w jezdni
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 11.04.2019 r. - odp.114.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.92.2019 w sprawie wykonania remontu ul. Wyzwolenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp.92.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Kontrole - marzec 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Nowy Świat, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy 1 Maja – Brzechwy , która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod urządzenie reklamowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod działalność usługowo – produkcyjno – składową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Pawła, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie Jerzy Ziętka - Konstantego Latki, która zostanie oddana w dzierżawę i w najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i garaże wolnostojące
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Jana Styczyńskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy 1-go Maja (Halemba), która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod miejsca handlowo/gastronomiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Karola Goduli, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod miejsca handlowe/gastronomiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.04.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru - brakrozstrzygnięcia AI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Kaczmarczyk-Całek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Pietrzyk-Lacheta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Zegan
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Lach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do punkt 1 - Ocena obszarowa za rok 2018 ojakości wody do spożycia przez ludzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowy (FK) )
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór FK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowy (FK) )
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, z dnia 03.01.2019 r. dotyczący wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2010 r. znak KKS.6210-46/10, w części dotyczącej odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1_PDFsam_zawiadomienie-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, z dnia 03.01.2019 r. dotyczący wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2010 r. znak KKS.6210-46/10, w części dotyczącej odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, z dnia 03.01.2019 r. dotyczący wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2010 r. znak KKS.6210-46/10, w części dotyczącej odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zawiadomienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, z dnia 03.01.2019 r. dotyczący wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2010 r. znak KKS.6210-46/10, w części dotyczącej odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w rejonie „Ruda Południowa” w Rudzie Śląskiej - wylot do rzeki Czarniawki.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w rejonie „Ruda Południowa” w Rudzie Śląskiej - wylot do rzeki Czarniawki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Podlaskiej w Rudzie Śląskiej (...)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1_PDFsam_skan podlaska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Podlaskiej w Rudzie Śląskiej (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Podlaskiej w Rudzie Śląskiej (...)"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - skan podlaska.pdf

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna