Rejestr zmian w biuletynie

12.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 18.10.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 18.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmianiającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmianiającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania „Turniej rugby na Burloch Arenie”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały - dr 174.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli sektora publicznego do Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Gryga
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 95/IX/99 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 458/LVII/94 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.04.1994 r. i nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janina Szwedka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - szwedka janinakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Janina Szwedka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej - lista 1FP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie 2 (pyt 1) - zmiana terminu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wysłane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - PDF - Informacja zotwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia zasad postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogłoszenie 10.X.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zarzadzenie 10.X.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - projekt uchwały MOPS.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - projekt uchwały MOPS.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Akacjowej w Rudzie Śląskiej” oraz „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Leszczynowej w Rudzie Śląskiej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowanego z budżetu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 282 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 282 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 1 położonego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Ks. Jana Szymały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 282 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego (SU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.80.2018 w sprawie wydatków remontowych Szkoły Podstawowej Nr 23 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 80.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji (SK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.84.2018 w sprawie zabudowania podjazdów na istniejących schodach na terenie targowiska w Wirku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 84.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.81.2018 w sprawie remontu drogi - ul. ks. J. Niedzieli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 81.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.92.2018 w sprawie petycji mieszkańców ul. Kaczmarka w sprawie utwardzenia odcinka drogi dojazdowej do posesji przy ul. Kaczmarka 54, 54e, 56
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 92.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.86.2018 w sprawie modernizacji zieleni na cmentarzu komunalnym w Orzegowie (część stara)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 86.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.88.2018 w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej przy ul. Karola Goduli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 88.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.83.2018 w sprawie ustawienia wiaty przystankowej przy ul. Odrodzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 83.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.93.2018 w sprawie remontu chodnika przy placu zabaw od ul. Słowiańskiej 2 w kierunku ul. Słowiańskiej 5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 93.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.91.2018 w sprawie wymiany wpustu ulicznego przy ul. Kaczmarka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 91.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.85.2018 w sprawie ustawienia nowych ławek i poprawienia osadzenia w gruncie ławek istniejących
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 85.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.82.2018 w sprawie natężenia hałasu przy Osiedlu Fińskie Domki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 82.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego (SU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.90.2018 w sprawie programu wymiany pieców na ekologiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 90.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.94.2018 w sprawie remontu boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej Nr 30 w Rudzie Śląskiej oraz wyposażenia obiektu w monitoring
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 94.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 29 wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt. Oględziny mieszkań dnia 16.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę irozbiórkę styczeń - wrzesień 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę sty - czerw. 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - raport 01.08.2018-31.08.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - decyzje pozwolenia na budowę01.07.2018-31.07.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7.23 przydomowa oczyszczalnia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - WNIOSEK KK-23 PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.96.2018 w sprawie ilości dzieci oczekujących na miejsce w żłobku oraz w przedszkolach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.95.2018 w sprawie doprowadzenia gazu do budynków przy ul. Janasa i Starowiejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.94.2018 w sprawie remontu boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej Nr 30 w Rudzie Śląskiej oraz wyposażenia obiektu w monitoring
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.93.2018 w sprawie remontu chodnika przy placu zabaw od ul. Słowiańskiej 2 w kierunku ul. Słowiańskiej 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod zjazd dla samochodów uprzywilejowanych oraz osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Maliszewskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Maliszewskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 października 2018 r. znak KO.602.1.1.2018 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania Projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budżetu Miasta (FB)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.92.2018 w sprawie petycji mieszkańców ul. Kaczmarka w sprawie utwardzenia odcinka drogi dojazdowej do posesji przy ul. Kaczmarka 54, 54e, 56
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.91.2018 w sprawie wymiany wpustu ulicznego przy ul. Kaczmarka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.89.2018 w sprawie budowy chodnika wzdłuż boiska Orlik przy ul. Hallera
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.90.2018 w sprawie programu wymiany pieców na ekologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.89.2018 w sprawie budowy chodnika wzdłuż boiska Orlik przy ul. Hallera
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.88.2018 w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej przy ul. Karola Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.87.2018 w sprawie spokoju, porządku i ciszy nocnej w obrębie sklepów całodobowych w Orzegowie i Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.86.2018 w sprawie modernizacji zieleni na cmentarzu komunalnym w Orzegowie (część stara)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.85.2018 w sprawie ustawienia nowych ławek i poprawienia osadzenia w gruncie ławek istniejących
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.84.2018 w sprawie zabudowania podjazdów na istniejących schodach na terenie targowiska w Wirku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.83.2018 w sprawie ustawienia wiaty przystankowej przy ul. Odrodzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.82.2018 w sprawie natężenia hałasu przy Osiedlu Fińskie Domki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.81.2018 w sprawie remontu drogi - ul. ks. J. Niedzieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór AU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.80.2018 w sprawie wydatków remontowych Szkoły Podstawowej Nr 23 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - rozstrzygnięcie121.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - rozstrzygnięcie120.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.169.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.169.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - rozstrzygnięcie125.pdf"

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddany w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rejonie ul. Jana Gierałtowskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Górniczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Różanej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - dzierżawa ul. Różana.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod cele składowo - magazynowe w rejonie ul. Orzegowskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Różanej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rejonie ul. Piastowskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, przydomowe, garaże ul. Storczyków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem na istniejące cele rolnicze w rejonie ul. Potokowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru- lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista FP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.488.2018 w sprawie wydanej w dniu 01.10.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 610-18 dla inwestycji (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna