Rejestr zmian w biuletynie

11.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Iwona Frankowicz-Frank
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna - Kubiny 31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna - Różyckiego 31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.7.2019 w sprawie wykonania bezpiecznego, aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Magazynowej obok Zespołu Szkół Specjalnych nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 07.03.2019 r. - odp. 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.8.2019 w sprawie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz zabudowania progów zwalniających przy ul. Tagowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 06.03.2019 r. - odp. 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.15.2019 w sprawie progów zwalniających na ul. Wireckiej i Chrobrego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 06.03.2019 r. - odp. 15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.17.2019 w sprawie nieprzestrzegania ograniczenia prędkości przez samochody ciężarowe na ul. Bielszowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 06.03.2019 r. - odp. 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.63.2019 w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.62.2019 w sprawie wycinki drzewa przy ul. Międzyblokowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.61.2019 w sprawie plant przy ul. Jana III Sobieskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2019 w sprawie uregulowania warunków ruchu drogowego w rejonie ul. Potyki i Wita Stwosza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2019 w sprawie wykonania nawierzchni ul. Mrówczej, Jeżynowej, Orzechowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.03.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowy (FK) )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa omyłki pisarskiej w ogłoszeniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - pp2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.13.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 13.12.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.12.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 11.12.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.11.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 04.10.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.10.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu .06.09.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wyzwolenia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.16.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości, Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 13 grudnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu -PR.0012.1.16.2018_PR.0012.3.10.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.16.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości, Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 13 grudnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.10.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości, Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 13 grudnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Wojciechowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Wojciechowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Szwajnoch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Szwajnoch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Małachowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 marca 2019 r. znak KO.6220.1.1.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 3/2019 z 5 marca 2019 r. znak KO.6220.1.1.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny do zasilania urządzeń kremacyjnych (pieców) – 2 zbiorniki podziemne (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.03.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Kompleksowa obsługa prawna Zarządu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ulicy Górnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Husarskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Dzierżawa - Poligonowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Husarskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Dzierżawa - Husarska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Husarskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ulicy Długiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy polowe w rej. ulicy Grobli Kolejowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Radoszowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod teren zielony w rej. ulicy Kalinowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.9.2018 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 12 października 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący parking oraz pomieszczenie gospodarcze w rej. ulicy Kalinowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ulicy Długiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Husarskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Poligonowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne w rej. ulicy Piłsudskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ulicy Górnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rej. ulicy Górnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ulicy Ks. Tunkla
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ulicy Tunkla
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ulicy Tunkla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27.02.2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ulicy Ks. Tunkla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27.02.2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod lokalizację kontenerów na odzież używaną na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod lokalizację kontenerów na odzież używaną na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół kontroli.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Budlux Prime Sp. z o.o., 40-147 Katowice, ul. Prof. J. Mikusińskiego 14a/27, działającego przez Pełnomocnika– Pana Eugeniusza Kurpas z Usługi Projektowo-Budowlane inż. Eugeniusz Kurpas, 44-177 Chudów, ul. Osiedle 6 w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu rekrutacji - infoAU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków(AZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków(AZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór AZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - u340001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały - u34.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 95/IX/99 w sprawie: zmiany uchwały Nr 458/LVII/94 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.04.1994 r. i nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.40.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.58.2019 w sprawie wybudowania schodów na osiedlu przy ul. Dunikowskiego oraz remontu pobliskiego chodnika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.57.2019 w sprawie terenu leśnego zlokalizowanego w okolicy ul. Gałczyńskiego i Brzechwy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.56.2019 w sprawie instalacji oświetlenia na ul. Krakowskiej oraz Wireckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LISTA - lista obecności0001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do punktu 6.4 - wniosek-sesja28.02.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęte uchwały - Nowy folder.zip"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki z głosowań - wydruki z głosowania.zip"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.55.2019 w sprawie stworzenia łąk kwietnych wzdłuż ul. Oświęcimskiej i Piłsudskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.54.2019 w sprawie zbiornika GDDKiA w okolicach MOP A4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.53.2019 w sprawie dojazdu autobusów do cmentarza komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych zlokalizowanych w rejonie ul.Otylii/Józefa Lompy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod pawilony handlowe wraz z terenem niezbędnym do korzystania położonym w rejonie ulicy Zamenhofa i ulicy Międzyblokowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.52.2019 w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.51.2019 w sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za propagowanie faszyzmu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.50.2019 w sparwie wyrażenia zgody na dzierżawę, a obecnie na sprzedaż nieruchomości - działki 3171/369 i 3153
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.49.2019 w sprawie uprzątnięcia terenu po byłym nasypie w rejonie ul. Gojawiczyńskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi placówkom opiekuńczo – wychowawczym typu rodzinnego – Rodzinnym Domom Dziecka funkcjonującym na terenie Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wystosowania apelu do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej oraz o zmianę, poprzez urealnienie, sposobu jej naliczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.48.2019 w sprawie zmiany przebiegu budowy trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. K. Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na malowaniu klatki schodowej i wymianie okien w częściach wspólnych budynku położonego przy ul. Piotra Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji wraz z termomodernizacją fragmentów budynku, remontem kominów ponad dachem i remontem klatki schodowej budynku położonego przy ul. 1 Maja 246 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.47.2019 w sprawie zjazdu z ulicy Żwirki i Wigury na ulicę Magdziorza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji oraz remoncie dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. ks. Józefa Niedzieli 28 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.46.2019 w sprawie zabezpieczenia komunikacji miejskiej i samochodowej w trakcie remontu ul. Piastowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na malowaniu kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 9 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie zabytkowego ogrodzenia zlokalizowanego wokół kościoła ewangelicko – augsburskiego przy ul. 1 Maja 291 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na kapitalnym remoncie dachu budynku położonego przy ul. Jana III Sobieskiego 32 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu i wymianie więźby w budynku położonym przy ul. Oświęcimskiej 132 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.45.2019 w sprawie zrewitalizowania hałdy przy ul. 1 Maja "Góra Antonia", braku koszy i woreczków na odchody dla psów i kotów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na kompleksowej renowacji drzwi wejściowych do klatek schodowych budynku położonego przy ul. Dworcowej 27 w Rudzie Śląskiej – Chebziu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.44.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w obrębie ul. Piłsudskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.43.2019 w sprawie ulic Podlaskiej oraz Nowy Świat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na kompleksowej renowacji drzwi wejściowych do klatki schodowej budynku położonego przy ul. Przedtorze 12 w Rudzie Śląskiej – Chebziu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu i naprawie ściany frontowej nawy głównej kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.42.2019 w sprawie włączenia w stałe utrzymanie terenu znajdującego się w pasie drogowym przy ul. Młyńskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie i malowaniu wnętrza Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na modernizacji budynku oficyny położonego przy ul. Wolności 13 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad opracowania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjecia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej","Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozy....
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.41.2019 w sprawie zamontowania podjazdu dla wózków na dworcu PKP w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.40.2019 w sprawie wycinki 10 topoli w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji frontowej wraz z wymianą okien w budynku położonym przy ul. Wyzwolenia 8 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.39.2019 w sprawie wyłożenia kostką brukową terenu przy przystanku Ruda - Magazynowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.38.2019 w sprawie zmiany nazwy ulicy w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.37.2019 w sprawie zamontowania tablic propagujących segregację odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.36.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - u34.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.31.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Gabora, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości grutnowych położonych w rejonie ul. Gabora, która zostanie oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Gabora, która zostanie oddane w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Wyzwolenia, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Władysława Reymonta, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Wodnej, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Wyzwolenia, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Janusza Korczaka, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Janusza Korczaka, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska na m-c marzec br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie miasta Ruda Śląska na m-c marzec br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie miasta Ruda Śląska na m-c marzec br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.35.2019 w sprawie wykonania nawierzchni ul. Strumykowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.36.2019 w sprawie wykonania nawierzchni ul. Średniej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.35.2019 w sprawie wykonania nawierzchni ul. Strumykowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.34.2019 w sprawie przyjęcia przez miasto Ruda Śląska "Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.33.2019 w sprawie dojazdu do basenu krytego w Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sosinki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sosinki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - 16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - 14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - 14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozstrzygnięcie nadzorcze - 14.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sportowców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sportowców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - 15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zajęczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zajęczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adam Knapik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lidia Sładkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Kukiełka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania "Rozbudowa ulicy Siewnej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych styczeń - luty2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2019_maly_grant_oferta.docx"
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2019_maly_grant_sprawozdanie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - maly_grant_sprawozdanie.doc
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - maly_grant_oferta.doc
Dotyczy dokumentu:
434.2015 w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu pracy w poszczególnych punktach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.0050.2.434.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu w poszczególnych punktach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Podziały nieruchomości, projekty podziałów nieruchomości, wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycenę nieruchomości dla potrzeb Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - 3 zadania"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie bieżące tras rowerowych na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna