Rejestr zmian w biuletynie

10.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Rehabilitacja osób uzależnionych - dzienne wsparcie osób bezdomnych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marlena Siegesmund
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Izabela Łyżwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.1.22.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
115.2017 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.115.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia schematu procedur przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i wznowienia punktów granicznych nieruchomości w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Wolności 19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Jolanta Włoś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kultura i sport
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skowronek Aleksandra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Skórnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skowronek Aleksandra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dziedzic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania miasta na prawach powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod garażami murowanymi przy ul. Powstańców w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod garażami blaszanymi przy ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Bielszowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Dyżury członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Radnych Rady Seniorów - dyżury harmonogramod maja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dyżury członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Harmonogram dyżurów na rok 2019 - dyżuryharmonogram.pdf
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania miasta na prawach powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 27.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy - ul. Mazurska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Chmielnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ulicy Chmielnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący parking w rej. ulicy Krańcowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Poligonowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ulicy Pasiecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.04.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnych etapów - lista KS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.51.2019 w sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za propagowanie faszyzmu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 05.04.2019 r. - odp. 51.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych styczeń - marzec2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 marca 2019 r. znak WOOŚ.420.41.2019.MP.2 w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Odcinka Trasy N – S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej) w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w najem przy ul. Niedurnego 36
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.9.2019 w sprawie wydanej w dniu 13.03.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 134-19 dla inwestycji pn.: budowa tablic informacyjnych przy ul. Piotra Niedurnego, ul. Chryzantem, ul. Antoniego Tiałowskiego/ul. Ignacego Nowaka, ul. Zabrzańskiej, ul. Wojciecha Korfantego, ul. Kopalnianej, ul. Podlas, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Karola Goduli/ul. Waniora, ul. Górnośląskiej, ul. Kolistej, ul. Bytomskiej, ul. Chorzowskiej, Powstańców Śląskich, Heleny Modrzejewskiej, ul. Wojska Polskiego i ul. Maksymiliana Kolbego (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu miasta za 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu miasta za 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - sprostowanie wniosków końcowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2018 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2041, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Ruda Śląska za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - WYKONANIE BUDŻETU ZA 2018 ROK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2018 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2041, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Ruda Śląska za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Dąbrowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Hadaś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2018 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2041, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Ruda Śląska za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4.2017 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.4.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 stycznia 2017 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2019_oferta.docx"
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2019_umowa.docx"
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2019_sprawozdanie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Czusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - UMOWA_REGRANTING_2016.docx
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Luks
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - OFERTA_2016.docx
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - OFERTA_REGRANTING_2016.docx
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SPRAWOZDANIE_2016.docx
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SPRAWOZDANIE_REGRANTING_2016.docx
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - UMOWA_2016.docx
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Wirecka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.85.2019 w sprawie utworzenia wybiegu dla psów przy ul. Przedszkolnej i Tylnej na działce nr 389/48 ZL1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 85.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.1.18.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.1.81.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.65.2019 w sprawie montażu oczyszczaczy powietrza w miejskich przedszkolach i żłobkach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 65.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.73.2019 w sprawie obniżenia stawki podatku mieszkańców osiedla tzw. "Niebieskie Dachy" w Bykowinie oraz położonych w pobliżu zrzutów ścieków do Potoku Bielszowickiego (Kochłówki)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 73.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.82.2019 w sprawie podłączenia zabudowań w rejonie ul. Nowowiejskiej do kanalizacji sanitarnej oraz remont tejże ulicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 82.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.86.2019 w sprawie remontu wiaty przystankowej oraz demontażu byłego kiosku ruchu - na przystanku tramwajowym Ruda Śląska - Inkubator przy ul. K. Goduli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 86.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.91.2019 w sprawie oświetlenia ul. Kochłowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 91.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy - ul. Krańcowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w najem gruntu pod garażami blaszanymi przy ulicy Czarnoleśna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna