Rejestr zmian w biuletynie

01.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół - protokół z 28.02.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowy (FK) )
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej - lista FK1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowy (FK) )
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.03.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.03.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zdawalność - I kwartał 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (31.03.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (31.03.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.03.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.03.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (28.02.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (28.02.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (28.02.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (28.02.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.76.2019 w sprawie budowy toalet miejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 76.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.79.2019 w sprawie usunięcia wszystkich odpadów śmieciowych w stawie przy ul. Kokota
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 79.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.83.2019 w sprawie naprawy ławek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - int. 83.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.68.2019 w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 68.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz miejskich ulic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz nazw ulic na dzień 1 kwietnia 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz miejskich ulic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz miejskich ulic
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz nazw ulic na dzień 25 stycznia 2019r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu miasta za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie Budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie Budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie Budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Szymiec-Spyra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kornelia Węgler
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie Budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Niedźwiecka-Długosz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik od 1 do 4 Zarządzenia SP.0050.2.85.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 roku ) pod nazwą: "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (95 miejsc)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumantacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik od 1 do 4 Zarządzenia SP.0050.2.85.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 roku ) pod nazwą: "Prowadzenie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik od 1 do 4 Zarządzenia SP.0050.2.85.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 roku ) pod nazwą: "Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik od 1 do 4 Zarządzenia SP.0050.2.85.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 roku ) pod nazwą: "Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik od 1 do 4 Zarządzenia SP.0050.2.85.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 roku ) pod nazwą: "Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawcha powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Kaszubska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 r. znak KO.6220.1.52.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 7/2019 z 25 marca 2019 r. znak KO.6220.1.52.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnego betonu emulsyjnego”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Szyb Walenty (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 r. znak KO.6220.1.3.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 25 marca 2019 r. znak KO.6220.1.8.2019 dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu hal magazynowo produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno - biurowym (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 r. znak KO.6220.1.8.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 25 marca 2019 r. znak KO.6220.1.8.2019 dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno - biurowym (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 r. znak KO.6220.1.52.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 7/2019 z 25 marca 2019 r. znak KO.6220.1.52.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnego betonu emulsyjnego”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Szyb Walenty (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ul. Cyprysowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.03.2019

Dotyczy dokumentu:
96.2014 w sprawie powołania członków zespołu doradczo-inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi oraz określenia regulaminu działania (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół - PR.0002.2.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piotr Prencel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dagmara Pieczyrak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - pieczyrakdagmara.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dagmara Pieczyrak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bogdan Skrzyposzek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożonej przez Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30, 41-700 Ruda Śląska, w trybie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 (magazyn w dzielnicy Ruda i Godula)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” ul. Kłodnicka 103, 41 – 706 Ruda Śląska w trybie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Ruda Śląska – realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018 (magazyn w dzielnicy Halemba)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” ul. Kłodnicka 103, 41 – 706 Ruda Śląska w trybie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Ruda Śląska – realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018 (magazyn w dzielnicy Halemba)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz pamięci św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej w 2019 r.” złożona przez Parafię św. Barbary Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.91.2019 w sprawie oświetlenia ul. Kochłowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z póź. zm.) pn: „Wakacje ze zdrowiem”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położony w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi, przeznaczonych do zbycia poprzez zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Ruda Śląska, a osobami fizycznymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Pomoc społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pomoc społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół - PR.0002.3.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
VI Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół - Protokół nr PR 24 styczniapoprawiony(1).docx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf - WieloletniaPrognoza Finansowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedsięwzięcia.pdf - Przedsięwzięcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "objasnienia(1).docx - objasnienia(1).docx"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwały BIP.zip - Uchwały BIP.zip"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki.zip - wydruki.zip"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wnioski o zmiany do uchwały.pdf - wnioski o zmianydo uchwały.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista obecności Radnych na sesji w dniu 21.03.2019r. - lista.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie założenia lokat z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 10 000 000 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.184.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie założenia lokat z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 10 000 000 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi z dnia 05.02.2019 r. złożonej przez Pana xxx.xxx na Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Bud. Zad. - raport roczny za 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Bud. Zad. - raport roczna za 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Bud. Zad. - raport roczna za 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi z dnia 30.01.2019 r. złożonej przez Panią xxx.xxx na Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zagregowany 2018 roczny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zagregowany 2018 roczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów opracowania Raportu o stanie gminy w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.63.2019 w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 63.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.61.2019 w sprawie plant przy ul. Jana III Sobieskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 61.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.62.2019 w sprawie wycinki drzewa przy ul. Międzyblokowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 62.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.64.2019 w sprawie urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się na działkach gminnych położonych przy Kochłówce (Potoku Bielszowickim) w pobliżu rozlewiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 64.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2019 w sprawie uregulowania warunków ruchu drogowego w rejonie ul. Potyki i Wita Stwosza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 60.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Grzybek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dudzińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daniel Nowok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zał-IV KWARTAŁ 2018 RB-27s - KOREKTA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zał-IV KWARTAŁ 2018 RB-28s - KOREKTA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zał-IV KWARTAŁ 2018 RB-N - KOREKTA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem garażu murowanego przy ul. 1-go Maja 270 w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Wirek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem garażu murowanego przy ul. 1-go Maja 270 w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Wirek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu gruntu zabudowanego garażami blaszanymi na terenie miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Lwa Tołstoja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.90.2019 w sprawie naprawy studzienek na ul. Oświęcimskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.89.2019 w sprawie sposobu zgłaszania nielegalnych zrzutów ścieków do Potoku Bielszowickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/10 w sprawie Zakładowych Zasad Rachunkowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.89.2019 w sprawie sposobu zgłaszania nielegalnych zrzutów ścieków do Potoku Bielszowickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Wsparcie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Demczuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Wsparcie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Rolnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Aktywizacja osób starszych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna