Rejestr zmian w biuletynie

28.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu miasta za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie Budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie Budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie Budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Szymiec-Spyra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kornelia Węgler
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie Budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Niedźwiecka-Długosz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik od 1 do 4 Zarządzenia SP.0050.2.85.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 roku ) pod nazwą: "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (95 miejsc)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumantacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik od 1 do 4 Zarządzenia SP.0050.2.85.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 roku ) pod nazwą: "Prowadzenie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik od 1 do 4 Zarządzenia SP.0050.2.85.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 roku ) pod nazwą: "Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik od 1 do 4 Zarządzenia SP.0050.2.85.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 roku ) pod nazwą: "Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik od 1 do 4 Zarządzenia SP.0050.2.85.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 roku ) pod nazwą: "Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawcha powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Kaszubska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 r. znak KO.6220.1.52.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 7/2019 z 25 marca 2019 r. znak KO.6220.1.52.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnego betonu emulsyjnego”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Szyb Walenty (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 r. znak KO.6220.1.3.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 25 marca 2019 r. znak KO.6220.1.8.2019 dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu hal magazynowo produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno - biurowym (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 r. znak KO.6220.1.8.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 25 marca 2019 r. znak KO.6220.1.8.2019 dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno - biurowym (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 r. znak KO.6220.1.52.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 7/2019 z 25 marca 2019 r. znak KO.6220.1.52.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnego betonu emulsyjnego”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Szyb Walenty (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ul. Cyprysowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Pomoc społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pomoc społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół - PR.0002.3.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
VI Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół - Protokół nr PR 24 styczniapoprawiony(1).docx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf - WieloletniaPrognoza Finansowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedsięwzięcia.pdf - Przedsięwzięcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "objasnienia(1).docx - objasnienia(1).docx"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwały BIP.zip - Uchwały BIP.zip"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki.zip - wydruki.zip"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wnioski o zmiany do uchwały.pdf - wnioski o zmianydo uchwały.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista obecności Radnych na sesji w dniu 21.03.2019r. - lista.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie założenia lokat z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 10 000 000 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.184.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie założenia lokat z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 10 000 000 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi z dnia 05.02.2019 r. złożonej przez Pana xxx.xxx na Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Bud. Zad. - raport roczny za 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Bud. Zad. - raport roczna za 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Bud. Zad. - raport roczna za 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi z dnia 30.01.2019 r. złożonej przez Panią xxx.xxx na Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zagregowany 2018 roczny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zagregowany 2018 roczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów opracowania Raportu o stanie gminy w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.63.2019 w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 63.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.61.2019 w sprawie plant przy ul. Jana III Sobieskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 61.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.62.2019 w sprawie wycinki drzewa przy ul. Międzyblokowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 62.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.64.2019 w sprawie urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się na działkach gminnych położonych przy Kochłówce (Potoku Bielszowickim) w pobliżu rozlewiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 64.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2019 w sprawie uregulowania warunków ruchu drogowego w rejonie ul. Potyki i Wita Stwosza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 60.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Grzybek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dudzińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daniel Nowok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zał-IV KWARTAŁ 2018 RB-27s - KOREKTA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zał-IV KWARTAŁ 2018 RB-28s - KOREKTA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zał-IV KWARTAŁ 2018 RB-N - KOREKTA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem garażu murowanego przy ul. 1-go Maja 270 w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Wirek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem garażu murowanego przy ul. 1-go Maja 270 w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Wirek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu gruntu zabudowanego garażami blaszanymi na terenie miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Lwa Tołstoja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.90.2019 w sprawie naprawy studzienek na ul. Oświęcimskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.89.2019 w sprawie sposobu zgłaszania nielegalnych zrzutów ścieków do Potoku Bielszowickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/10 w sprawie Zakładowych Zasad Rachunkowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.89.2019 w sprawie sposobu zgłaszania nielegalnych zrzutów ścieków do Potoku Bielszowickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Wsparcie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka cukrzycy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Demczuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Wsparcie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Rolnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Aktywizacja osób starszych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rozbudowa pasa drowego wzdłuż ulicy Alfreda Zgrzebnioka w Rudzie Śląskiej - projektuj i buduj"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.49.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa pasa drogowego wzdłuż Alfreda Zgrzebnioka w Rudzie Śląskiej - projektuj i buduj"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porouzmieniem stron prawa użytkowania wieczystego przysługującego Promus Nieruchomości Gliniecki Spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 602/27, k.m.4, obręb Orzegów, stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Piotra Skargi pomiędzy Gminą Ruda Śląska a osobami fizycznymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: powołania Komisji ds. szacowania strat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.61.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.03.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.61.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.03.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania członków zespołu doradczo-inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi oraz określenia regulaminu działania zespołu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne nr 14, 19, 5, 38, 39, 3,6 położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej (działka nr 2653)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy (działka nr 4642/219)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowy (FK) )
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista FK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowy (FK) )
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.88.2019 w sprawie odniesienia się do odmowy wprowadzenia w Rudzie Śląskiej "Standardów Rowerowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.88.2019 w sprawie odniesienia się do odmowy wprowadzenia w Rudzie Śląskiej "Standardów Rowerowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.87.2019 w sprawie remontu miejskiej drogi wewnętrznej przy ul. Kokotek od numeru 58 do 40
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.86.2019 w sprawie remontu wiaty przystankowej oraz demontażu byłego kiosku ruchu - na przystanku tramwajowym Ruda Śląska - Inkubator przy ul. K. Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.85.2019 w sprawie utworzenia wybiegu dla psów przy ul. Przedszkolnej i Tylnej na działce nr 389/48 ZL1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.84.2019 w sprawie zapewnienia podstawowych mediów mieszkańcom ul. Piaskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.83.2019 w sprawie naprawy ławek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.82.2019 w sprawie podłączenia zabudowań w rejonie ul. Nowowiejskiej do kanalizacji sanitarnej oraz remont tejże ulicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.78.2019 w sprawie znaku/lustra umiejscowionego na skrzyżowaniu ulicy Kłodnickiej i Gojawiczyńskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.80.2019 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przy ul. Nowy Świat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.79.2019 w sprawie usunięcia wszystkich odpadów śmieciowych w stawie przy ul. Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.78.2019 w sprawie ustawienia znaku "uwaga zwierzęta" na drodze 925
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.77.2019 w sprawie wyznaczenia linii parkingowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.76.2019 w sprawie budowy toalet miejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.76.2019 w sprawie budowy toalet miejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja - int. 76.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.76.2019 w sprawie budowy toalet miejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Interpelacja - int. 78.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.76.2019 w sprawie budowy toalet miejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.75.2019 w sprawie uzupełnienia ubytków asfaltu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.74.2019 w sprawie wydzielenia zatoki dla samochodów na ul. Młyńskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.73.2019 w sprawie obniżenia stawki podatku mieszkańców osiedla tzw. "Niebieskie Dachy" w Bykowinie oraz położonych w pobliżu zrzutów ścieków do Potoku Bielszowickiego (Kochłówki)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.73.2019 w sprawie obniżenia stawki podatku mieszkańców osiedla tzw. "Niebieskie Dachy" w Bykowinie oraz położonych w pobliżu zrzutów ścieków do Potoku Bielszowickiego (Kochłówki)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.67.2019 w sprawie remontu ul. Szpaków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.71.2019 w sprawie remontu ul. Świętochłowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Jona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.70.2019 w sprawie remontu drogi na działce 737/411 w Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.69.2019 w sprawie remontu chodnika oraz naprawy barierek przy ul. Tunkla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.68.2019 w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.67.2019 w sprawie remontu nawierzchni ul. Chmielnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy - ul. ks. Jana Hrubego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, z dnia 03.01.2019 r. dotyczący wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2010 r. znak KKS.6210-46/10, w części dotyczącej odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Euro-Locks Sp. z o.o., 41-708 Ruda Śląska, ul. Pawła 29 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 marca 2019 r. - przebudowa ulicy Wolności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna