Rejestr zmian w biuletynie

21.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, nieruchomości, które zostaną oddane w trybie ustnego przetargu nieograniczonego w dzierżawę na okres 9 lat z przeznaczeniem pod istniejące targowisko miejskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr Pr.0012.4.9.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.7.2018 ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 14 czerwca 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu -PR.0012.3.6.2018_PR.0012.4.7.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.7.2018 ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 14 czerwca 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.6.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu -PR.0012.3.5.2018_PR.0012.4.6.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.6.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do protokołu -zał_PR.0012.3.5.2018_PR.0012.4.6.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.6.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.79.2018 w sprawie wykonania chodnika wzdłuż ul. Wolności od dworca kolejowego do Krzyża
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 79.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół PR.0012.3.7.2018 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25 lipca 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.6.2018 ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty w dniu 14 czerwca 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.5.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.9.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 4 września 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.8.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 28 sierpnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-5 - samodzielność lokalu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-6 - przeniesienie uprawnień.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1-6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1-5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Piernikarczyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Mierosławskiego, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Grobla Kolejowa 22, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunki - Rysunki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rysunki - rysunki.pdf
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza MPGM TBS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wynagrodzenie rada nadzorcza SzpitalMiejski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza ŚląskiPark.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd Śląski Park.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynagrodzenie rada nadzorcza Śląskie Media.pdf -Wynagrodzenie rada nadzorcza Śląskie Media.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd Aquadrom.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza Aquadrom.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza Inkubator.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wynagrodzenie Zarząd Inkubator.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wynagrodzenie Rada Nadzorcza PWiK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd PWiK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza RAR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd RAR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd Śląskie Media.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.72.2018 w sprawie montażu monitoringu przy ul. Gierałtowskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 72.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Bud.Zad. - raport za I półrocze 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Młyńskiej, stanowiące całość gospodarczą działki nr 3262/87, 3266/87, 3267/87, która zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej - dyżuryMKW.docx"
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej - Tabelaskład i dyżury.pdf

18.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komunikat wyborczy z dnia 18.09.2018 r. -MKW0001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wysłane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 17.09.2018r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w RudzieŚląskiej - zmiana w składzie komisji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu z dnia 14.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa ul. Głównej i ul. Kokota – budowa ścieżki rowerowej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w rejonie ul. Kochłowickiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zawiadomienie 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w rejonie ul. Kochłowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zawiadomienie 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w rejonie ul. Kochłowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w rejonie ul. Kochłowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Urzędników Wyborczych - DYŻURY UW.odt"
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu w okresie Wszystkich Świętych w rejonie ulicy 1 Maja - Czarny Las.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu w okresie Wszystkich Świętych w rejonie ulicy Porębskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu w okresie Wszystkich Świętych w rejonie ulicy 11 Listopada.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Prencel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - prencel piotrpoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piotr Prencel
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Piotr Prencel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - prencel piotrkoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Marek Kasprzyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marek Kasprzyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - kasprzyk marekpoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marek Kasprzyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - kasprzyk marekkoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ zał. 5.2 informacje dodatkowe - SIWZ - Zał.Nr 5.2 dod. dokumenty s. 373-481.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ zał. 6 kontrakt - SIWZ - Zał. Nr 6 wz.umowy(kontrakt) s. 482-536.doc"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ zał. 7 RODO - SIWZ Zał.7 Informacja RODO s.537-538.doc"
Dotyczy dokumentu:
Lidia Sładkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sładkowskalidia początek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lidia Sładkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lidia Sładkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sładkowskalidia koniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Skutela
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - skutela bożenakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Skutela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Skutela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - gil bożenapoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - gil bożenakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - krysztoforskaewelina koniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Barbara Jersz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - jersz barbarapoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Barbara Jersz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Barbara Jersz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - jersz barbarakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Barbara Jersz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Wiencek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - wiencek joannapoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Wiencek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Wiencek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - wiencek joannakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Wiencek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sobota soniakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - lomania jankoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Józef Sarek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sarek józefkoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Józef Sarek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Hałaczek-Warzecha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dotyczący oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Kędzierzyńskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dotyczący oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Kędzierzyńskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dotyczący oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Kędzierzyńskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz nieruchomości.pdf

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna