Rejestr zmian w biuletynie

20.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Maćkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz zadań spełniających wymogi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz zadań niespełniających wymogów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na m-c lipiec / sierpień br
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - R-42 ogł.rokowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na m-c lipiec / sierpień br
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska na m-c lipiec / sierpień br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na m-c lipiec / sierpień br
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4623/232
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - OBWIESZCZENIE 7570.12.73.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4623/232
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - garaż, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej - ul. Pordzika
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - garaż, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej - ul. Pordzika
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - garaż, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej - ul. Pordzika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenia budowy oświetlenia parkingu - ulica Jana Stefana Dworaka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenia budowy oświetlenia parkingu - ulica Jana Stefana Dworaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - sierpień 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - lipiec 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Modrzejewskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Modrzejewskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Modrzejewskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dot. najmu gruntu pod garażem blaszanym przy ul.1 Maja 123
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Solna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Solna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Solna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Solna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Solna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Solna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Info. z otwarcia ofert po poprawie omyłek rachunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - PR.0007.90.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem ogródki rekreacyjne.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem ogródki rekreacyjne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem ogródki rekreacyjne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Sejmu Śląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Sejmu Śląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Sejmu Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ulicy Droga do Lipin działka nr 325/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ulicy Droga do Lipin działka nr 325/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ulicy Droga do Lipin działka nr 325/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - mapa+-+Droga+do+Lipin.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ulicy Droga do Lipin działka nr 325/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.602.1.2.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - POSH Ruda Śląska_2018_v6_12_07_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.602.1.2.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.602.1.2.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląskaz dnia 13.07.2018 r. znak KO.602.1.2.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.602.1.2.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.602.1.2.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.6220.1.10.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.6220.1.19.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.6220.1.19.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - obwPrezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia13.07.2018 r. znak KO.6220.1.19.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.6220.1.19.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Mazurska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi - ryczałt ogródki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - załącznik nr 1 deklaracja (od wejściaUchwały do 31.12.2018) do druku.pdf
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ryczałt 2018 czerwiec do druku.pdf
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ryczałt 2018 czerwiec do druku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - załącznik nr 1 deklaracja (od wejściaUchwały do 31.12.2018) do druku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - deklaracja - opłata za odpady komunalne -gru.2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Kancelarii Prezydenta Miasta (SPP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór SPP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Kancelarii Prezydenta Miasta (SPP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - deklaracja - opłata ryczałt - ogródki -gru.2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Joanny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.55.2018 w sprawie konserwacji barierek ochronnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 55.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.54.2018 w sprawie zasadzenia "drzewka niepodległości"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 54.pdf"

17.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - kontrole - czerwiec 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - kontrole - czerwiec 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - kontrole - czerwiec 2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na własny koszt (najem)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.453.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - AU.6740.453.2018 - Międzyblokowa -obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.453.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.453.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląskaz dnia 12.07.2018 r. znak KO.6220.1.27.2018- zawiadomienie stron-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląskaz dnia 12.07.2018 r. znak KO.6220.1.27.2018- art.36 kpa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Leszczynowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Leszczynowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "inf. dla producentów rolnych - informacja,sierpień 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
360.2016 w sprawie określenia zasad spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Ruda Śląska w formie świadczenia zastępczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220.2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad wydawania "Rudzkiej Karty Seniora 60+"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5.2013 w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200/09 w sprawie przyznawania dodatków specjalnych i nagród dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016.2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016.2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002.2018 w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw inwestycji "przemysłu czasu wolnego" na nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy 1 Maja - trasa N-S
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna