Rejestr zmian w biuletynie

13.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Aneta Breitkopf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skiba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.64.2019 w sprawie urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się na działkach gminnych położonych przy Kochłówce (Potoku Bielszowickim) w pobliżu rozlewiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.64.2019 w sprawie urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się na działkach gminnych położonych przy Kochłówce (Potoku Bielszowickim) w pobliżu rozlewiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.2.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół - PR.0012.11.2.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.2.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28.01.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół - PR.0012.11.2.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.2.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół - PR.0012.11.2.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.1.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół - PR.0012.11.1.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.1.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14.01.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu - PR.0012.11.1.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.11.2.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28.01.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu - PR.0012.11.2.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Anna Piatek-Niewęgłowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia wartości pieniężnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, przowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku "Święta Elżbieta" w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.38.2019 w sprawie zmiany nazwy ulicy w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 38.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.58.2019 w sprawie wybudowania schodów na osiedlu przy ul. Dunikowskiego oraz remontu pobliskiego chodnika
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 58.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.32.2019 w sprawie uporządkowania działki przy ul. Mikołowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 32.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.30.2019 w sprawie uporządkowanie działek w rejonie ul. Gojawiczyńskiej, Brzechwy i Parandowskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 30.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.37.2019 w sprawie zamontowania tablic propagujących segregację odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 37.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
plan pracy Komisji na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Prawa, Samoprządności i Bezpieczeństwa na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezp[ieczeństwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p-1 bip.docx - p-1 bip.docx"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezp[ieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezp[ieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.2.2019 ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty oraz Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 5 lutego 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.895.2018 w sprawie wydanej w dniu 12.03.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 132-19 dla inwestycji pn.: „ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz roboty towarzyszące wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest i ze wzmocnieniem płyt osłonowych ścian warstwowych (system FABUD-T), budynku położonego przy ulicy 1 Maja 347-347B w Rudzie Śląskiej - Wirku (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.898.2018 w sprawie wydanej w dniu 12.03.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 133-19 dla inwestycji pn.: „ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz roboty towarzyszące wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest i ze wzmocnieniem płyt osłonowych ścian warstwowych (system FABUD-T), budynku położonego przy ulicy Bocianów 10-10B w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Iwona Frankowicz-Frank
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna - Kubiny 31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna - Różyckiego 31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.7.2019 w sprawie wykonania bezpiecznego, aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Magazynowej obok Zespołu Szkół Specjalnych nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 07.03.2019 r. - odp. 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.8.2019 w sprawie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz zabudowania progów zwalniających przy ul. Tagowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 06.03.2019 r. - odp. 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.15.2019 w sprawie progów zwalniających na ul. Wireckiej i Chrobrego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 06.03.2019 r. - odp. 15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.17.2019 w sprawie nieprzestrzegania ograniczenia prędkości przez samochody ciężarowe na ul. Bielszowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 06.03.2019 r. - odp. 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.63.2019 w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.62.2019 w sprawie wycinki drzewa przy ul. Międzyblokowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.61.2019 w sprawie plant przy ul. Jana III Sobieskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2019 w sprawie uregulowania warunków ruchu drogowego w rejonie ul. Potyki i Wita Stwosza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2019 w sprawie wykonania nawierzchni ul. Mrówczej, Jeżynowej, Orzechowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Jersz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Sienkiewicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Duńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Sienkiewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Sienkiewicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sienkiewiczkatarzyna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zarządzenie - SP.0050.2.57.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Zarządzenie - SP.0050.2.491.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 2301/133, na której posadowionych zostanie sześć przyłączy gazowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
38.2017 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2017 - 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2017-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2019 roku z posesji będących własnością osób fizycznych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz czterech nieruchomości w rejonie ulicy Zamenhofa i Międzyblokowej , która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące pawilony handlowe wraz z terenem niezbędnym do korzystania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.03.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowy (FK) )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa omyłki pisarskiej w ogłoszeniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - pp2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.13.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 13.12.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.12.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 11.12.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.11.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 04.10.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.10.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu .06.09.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wyzwolenia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.16.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości, Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 13 grudnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu -PR.0012.1.16.2018_PR.0012.3.10.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.16.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości, Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 13 grudnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.10.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości, Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 13 grudnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Wojciechowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Wojciechowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Szwajnoch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Szwajnoch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Małachowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 marca 2019 r. znak KO.6220.1.1.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 3/2019 z 5 marca 2019 r. znak KO.6220.1.1.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny do zasilania urządzeń kremacyjnych (pieców) – 2 zbiorniki podziemne (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.03.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Kompleksowa obsługa prawna Zarządu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ulicy Górnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Husarskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Dzierżawa - Poligonowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Husarskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Dzierżawa - Husarska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Husarskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ulicy Długiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy polowe w rej. ulicy Grobli Kolejowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Radoszowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod teren zielony w rej. ulicy Kalinowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.9.2018 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 12 października 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący parking oraz pomieszczenie gospodarcze w rej. ulicy Kalinowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ulicy Długiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Husarskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Poligonowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne w rej. ulicy Piłsudskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ulicy Górnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rej. ulicy Górnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ulicy Ks. Tunkla
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ulicy Tunkla
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ulicy Tunkla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27.02.2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ulicy Ks. Tunkla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27.02.2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod lokalizację kontenerów na odzież używaną na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod lokalizację kontenerów na odzież używaną na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół kontroli.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Budlux Prime Sp. z o.o., 40-147 Katowice, ul. Prof. J. Mikusińskiego 14a/27, działającego przez Pełnomocnika– Pana Eugeniusza Kurpas z Usługi Projektowo-Budowlane inż. Eugeniusz Kurpas, 44-177 Chudów, ul. Osiedle 6 w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna