Rejestr zmian w biuletynie

11.06.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru - brakrozstrzygnięcia AI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Pozwolenia na budowę od 01.05.2019 do31.05.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5.2013 w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.5.2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Rudy Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych, wdrożenie e-usług oraz przeprowadzenie szkoleń"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Głównej 24A w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Piotra Niedurnego nr 47, 47A, Tadeusza Kościuszki nr 1 i Tadeusza Kościuszki nr 3 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych - budowa drogi przy ul. Akacjowej i ul. Leszczynowej w Rudzie Śląskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem" - roboty budowlane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości zabudowanych - 2 zadania"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 12 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.148.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02.11.2018 r. w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 12 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ryszarda Magdziorza w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji stałych RM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji stałych RM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o Dialogu technicznym z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Miejskie Centrum Kultury im.Henryka Bisty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z współnego posiedzenia wszystkich Komisji stałych RM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.6.2019 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 8 kwietnia 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Oświaty na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Oświaty na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Oświaty na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.6.2019 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 8 kwietnia 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.6.2019 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 8 kwietnia 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.6.2019 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 8 kwietnia 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.4.2019 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 8 kwietnia 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Droga do Lipin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Ryszarda Magdziorza, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 10.06. 2019 r. - Zgłoszenie lokalu dozamiany.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 15.04.2019 - Zgłoszenie lokalu dozamiany.xls
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy - ul. Stanisława Staszica, Kościelna, Starowiejska i Promienna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - 94.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały - 95.pdf
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 24 kwietnia 2019 r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - odpowiedź na petycję SP.152.5.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 24 kwietnia 2019 r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 24 kwietnia 2019 r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. kard. Augusta Hlonda, Grunwaldzka, Bytomska i Stroma
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Bukowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 czerwca 2019 r. znak KO.6223.1.2012 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym, z udziałem społeczeństwa, postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej zlokalizowanej w Elektrociepłowni „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Wypior Rafał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - wypior rafałroczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wypior Rafał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wodarski Łukasz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - wodarskiłukasz roczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wodarski Łukasz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wieczorek Michał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wodarski Łukasz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wesoły Marek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wieczorek Michał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - wieczorekmichał roczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wesoły Marek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wesoły Marek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - wesoły marekroczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wesoły Marek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wesoły Dariusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - wesoły dariuszroczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wesoły Dariusz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tobiszowska Dorota
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - tobiszowskadorota roczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tobiszowska Dorota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tkocz Wioletta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - tkocz wiolettaroczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tkocz Wioletta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szymański Marek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - szymańskimarek roczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szymański Marek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stania Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - stania andrzejroczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stania Andrzej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skowrońska Zofia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Płaszczyk Agnieszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skowrońska Zofia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - skowrońskazofia roczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piórkowski Henryk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - piórkowskihenryk roczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piórkowski Henryk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Płaszczyk Agnieszka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - płaszczykagnieszka roczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pierończyk Marcin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - pierończykmarcin roczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pierończyk Marcin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierończyk Marcin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - pierończykmarcin.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pierończyk Marcin
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego - pierończykmarcin.pdf
Dotyczy dokumentu:
Pakuza Mariusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - pakuza mariuszroczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pakuza Mariusz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pakuza Mariusz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pacławski Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - pacławskiandrzej roczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pacławski Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - pacławskiandrzej roczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pacławski Andrzej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego - pacławskiandrzej roczne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Pacławski Andrzej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Myszur Kazimierz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - myszurkazimierz roczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Myszur Kazimierz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kucharski Władysław
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - kucharskiwładysław roczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kucharski Władysław
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kubica Roman
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - kubica romanroczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kubica Roman
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Korek Katarzyna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krawczyk Stefania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - krawczykstefania roczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Krawczyk Stefania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jarocki Jacek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - jarocki jacekroczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jarocki Jacek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Korek Katarzyna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - korek katarzynaroczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hanke Witold
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - hanke witoldroczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hanke Witold
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Chmielewska Ewa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Chmielewska Ewa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - chmielewska ewaroczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej - lista1 FK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rej. ulicy Tunkla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod dojazd do nieruchomości w rej. ulicy Tunkla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych styczeń - maj 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiadomość dla gości uroczystej sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 czewrca 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

06.06.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanymi przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzyskanie pomocy w reklamacji towaru lub usług.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Korekta Rachunek zysków i strat za2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Informacja dodatkowa korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czerwiec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.13.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 10/2019 z 31 maja 2019 r. znak KO.6220.1.13.2019 dot. odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.7.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 11/2019 z 31 maja 2019 r. znak KO.6220.1.7.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo – socjalnymi z towarzyszącą infrastrukturą (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny nr 31 położony w Rudzie Śląskiej przy ulicy Katowickiej (cz. dz. o nr 2653, obręb Wirek, k.m.1 )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Wiadomość dla gości uroczystej sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 czewrca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiadomość dla gości uroczystej sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 czewrca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiadomość dla gości uroczystej sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 czewrca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy – ul. Kończycka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czerwiec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czerwiec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu rozsączającego – 4 skrzynek typu Stombox dla oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 3135/249 obręb 0005 Bielszowice w Rudzie Śląskiej przy ul. Kingi 76
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu gruntu zabudowanego garażami blaszanymi przy ul. L.Tołstoja na m-c czerwiec br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska na m-c czerwiec br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie miasta Ruda Śląska na m-c czerwiec br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na m-c czerwiec br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Katowickiej-Otylii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna