Rejestr zmian w biuletynie

25.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 17.09.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 18.06.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 18.06.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 18.06.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 17.09.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 18.06.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.20.2019 w sprawie zakupu programu komputerowego e - sesja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 19.02.2019 r. - odp. 20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.20.2019 w sprawie zakupu programu komputerowego e - sesja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 12.02.2019 r. - odp. 2012.02..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.28.2019 w sprawie spustu ścieków do Potoku Bielszowickiego oraz fetoru w okolicach osiedla tzw. "Niebieskich Dachów" w Bykowinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.29.2019 w sprawie remontu kapliczki znajdującej się przy ul. Kokota 214
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.24.2019 w sprawie zamontowania barierek ochronnych przy chodniku na skrzyżowaniu ul. Joanny z ul. Podlas
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.25.2019 w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Pakuły i Harcerskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 25.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.26.2019 w sprawie terenu po byłej Elektrowni Halemba
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 26.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.27.2019 w sprawie prac nad zmianą miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 27.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.129.2018 w sprawie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych, wykonania zatoki autobusowej oraz dodatkowego przejścia dla pieszych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 14.02.2019 r. - odp. 129.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tramwaje Śląskie S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Fundusz Górnośląski S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu, zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu, zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wystosowania apelu do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej oraz o zmianę, poprzez urealnienie, sposobu jej naliczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych zlokalizowanych w rejonie ul.Otylii/Józefa Lompy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram luty 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram luty 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ciężary publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zał. IV KWARTAŁ 2018r. RB-Z.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ciężary publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zał. IV KWARTAŁ 2018r. RB-NDS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zał. IV KWARTAŁ 2018r. RB-27S.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zał. IV KWARTAŁ 2018r. RB-28S.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zał. IV KWARTAŁ 2018r. RB-N.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kingi 89d, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Kingi_89d-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kingi 89d, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kingi 89d, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Kingi_89d.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram luty 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.02.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sosinki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zajęczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sportowców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę nr PR.0007.146.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę nr PR.0007.146.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę nr PR.0007.12.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Sroka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirela Borys
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Opielka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja sprawy z 2017 roku – Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 12 lutego 2019 r. znak WE.6251.1.2016.KM (Lp. 22/2019) dot. zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu sklepu „Intermarche” w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Biskupa Wilhelma Pluty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi placówkom opiekuńczo - wychowawczym typu rodzinnego - Rodzinnym Domom Dziecka funkcjonującym na terenie Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłjku oraz świadczenia na rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wypior Rafał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wodarski Łukasz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieczorek Michał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wesoły Marek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wesoły Dariusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tobiszowska Dorota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tkocz Wioletta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szymański Marek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stania Andrzej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skowrońska Zofia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rodzoch Krzysztof
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Płaszczyk Agnieszka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piórkowski Henryk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pierończyk Marcin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pakuza Mariusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pacławski Andrzej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Myszur Kazimierz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kubica Roman
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kucharski Władysław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krawczyk Stefania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Korek Katarzyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarocki Jacek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Chmielewska Ewa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Hanke Witold
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Chmielewska Ewa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Gęsiej, która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (działka nr 1371/200)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Gęsiej, która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (działka nr 1371/200)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór KK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór AI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2019 poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ulga w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ulga w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 4.12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłaty targowej na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs - Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs - „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs - „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs - „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs - „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs - „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs -„Aktywizacja osób starszych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs - „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs -„Aktywizacja osób starszych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna