Rejestr zmian w biuletynie

28.09.2018

Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komitecie ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.23.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.02.2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu wieży północnej kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji ds. wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno – usługowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik u162.pdf - u162.pdf
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno – usługowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1630001.pdf - 1630001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno – usługowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komitecie ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno – usługowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane położone w kompleksie garażowym w Rudzie Śląskiej w rejonie ul.Pokoju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.146.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 października 2017 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty od posiadania psów (
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6.3. zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.5 - przetwarzanie odpadów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.5 - przetwarzanie odpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.11 - zbieranie odpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.12 - wytwarzanie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk 7.12 - wytwarzanie.pdf - druk 7.12 -wytwarzanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.11 - zbieranie odpadów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zadania wybrane na 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz rzeczy - 21.09.2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Wykaz rzeczy - 06.08.2018r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 10.07.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 10.07.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 10.07.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przy ul. Żwirki i Wigury 65
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja treści SIWZ - modyfikacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja treści SIWZ - modyfikacja.pdf
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2018 Wykaz słupów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (....) - PKN Orlen.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (....) - PKN Orlen.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Władysława Jagiełły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Jana Stefana Dworaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Demara-Mańka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Piernikarczyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Ruda Śląska, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Ruda Śląska, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie aktualizacji uchwały Nr PR.0007.72.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie aktualizacji uchwały Nr PR.0007.72.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170 016 S ulicy Cynkowej kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170 039 S ulicy Mokrej kategorii drogi gminnej z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.270.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.169.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę nr PR.0007.85.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie z wolnej ręki na: "Transport dzieci i uczniów zamnieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.366.2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Ilskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.366.2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Ilskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu gruntu, zabudowanego garażami blaszanymi położonymi przy ul. J. Słowackiego - A. Kempnego (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.503.2018 w sprawie wydanej w dniu 20.09.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 589-18 dla inwestycji (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.503.2018 w sprawie wydanej w dniu 20.09.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 589-18 dla inwestycji (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulic Józefa Janty i Aleksandra Puszkina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w przedmiocie wezwania uprawnionego do odbioru depozytu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w przedmiocie wezwania uprawnionego do odbioru depozytu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paweł Ciepliński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie nr 3 i odpowiedzi - odp. 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie nr 3 i odpowiedzi - odp.3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.366.2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Ilskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.365.2018 r. w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej z zajmowanego stanowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządznie Nr SP.0050.2.364.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez podmioty wykonywujące działalność leczniczą na realizację programu pn. "Program redukcji szkód dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją", formularzy karty ocena formalnej i merytorycznej oraz wzoru oświadczenia członka Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.363.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert żłożonych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na realizację w 2018 roku programu pn. "Program redukcji szkód dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.362.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oświetlenie świąteczne Miasta Ruda Śląska w okresie świąteczno-noworocznym 2018/2019"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.361.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przycinkę drzew w pasach drogowych na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.360.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ul. Droga do Lipin z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji ds. wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do istniejących urządzeń wodnych (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Ludwika Solskiego 4/34, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Grodzka 5/38, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz zdarzeń - czerwiec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz zdarzeń - lipiec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 52.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 53.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 54.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Lipińskiej , która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod kompleks istniejących ogródków rekreacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 51.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Dunajewskiego 3A/2, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-6 - przeniesienie uprawnień.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Uch Nr 4200.V.141 opinia RIO o przebiegu zwykonania Budżetu Miasta za I sze półrocze 2018 r.-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.359.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - remont boisk sportowych przy SP 30 przy ul. Chryzantem 10"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.358.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego" (5 zadań).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.357.2018 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Mierosławskiego w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.356. 2018 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Grobla Kolejowa 22 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczstych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.355.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Młyńskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.354.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie u zbiegu ulic Józefa Janty i Aleksandra Puszkina z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.353.2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.345.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.344.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.343.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.342.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.341.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 26.09.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 26.09.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego - lomania janpoczątek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - lomania janpoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - lomania janpoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Robert Ślusarski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - ślusarskirobert koniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Robert Ślusarski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Sekta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sekta annakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Anna Sekta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sekta annapoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Anna Sekta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sobota soniapoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - krysztoforskaewelina początek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.340.2018 w sprawie zmian budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.339.2018 w sprawie zmian budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.338.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.338.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.1.58.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał -SP.0050.1.58.2018.pdf - zał-SP.0050.1.58.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zał -SP.0050.1.58.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -SP.0050.1.58.2018.pdf - zał-SP.0050.1.58.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Morska 8, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Solidarności, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.586.2018 w sprawie wydanego w dniu 11.09.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (..)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1-6 - przeniesienie uprawnień.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-5 - samodzielność lokalu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-6 - przeniesienie uprawnień.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1-6 - przeniesienie uprawnień.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1-5 - samodzielność lokalu.pdf

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna