Rejestr zmian w biuletynie

25.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Korekta informacji z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportowe szkolenie grup seniorskich II etap".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogłoszenie wyników - II etap.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportowe szkolenie grup seniorskich II etap".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokó z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Leszczynowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 125 i ul. Węglowej 8, przeznaczonych do oddania w użyczenie Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu nr 1 w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 125.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do kolejnego etapunaboru - lista EZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik lista kandydatów zaproszonych do kolejnego etapunaboru - lista EZ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do kolejnego etapunaboru - lista EZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na czas określony w celu zastępstwa pracownika nieobecnego w pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na czas określony w celu zastępstwa pracownika nieobecnego w pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach rekrutacji - info wybórAU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.57.2018 w sprawie funkcjonowania Taxi na terenie Rudy Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.56.2018 w sprawie oświetlenia ul. Bielszowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.55.2018 w sprawie konserwacji barierek ochronnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.54.2018 w sprawie zasadzenia "drzewka niepodległości"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w użyczenie - ul. Wolności 14.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w użyczenie - ul. Wolności 14.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 4.11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.6.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska, które odbyło się w dniu 22 maja 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -Raport_z_konsultacji_Komitetu_Rewitalizacji-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Kołada
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Wystyrk - Benigier
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Józef Skudlik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Michał Wieczorek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dziedzic
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witold Hanke
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Władysław Dryja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kazimierz Myszur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Władysław Kucharski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Potyrała
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Grozmani
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Kobierski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Józef Osmenda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Wesoły
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Cecylia Gładysz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Henryk Piórkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Michał Pierończyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jakub Wyciślik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Stania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Kania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Łukaszczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jan Wyżgoł
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jan Mucha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Domżalski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Beata Drzymała-Kubiniok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Błąkała-Zawronek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Piecko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Wieszołek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Artur Krawczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Janduła - Jonda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Chromy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dziedzic
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Morek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Michał Pierończyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Krzysteczko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Mróz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skiba
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Kulik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sabina Brzezowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Jersz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Krause
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Losa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Wiencek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szpinda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rafał Otręba
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Rolnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Strączek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nawa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Małyska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Agata Ociepka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Lignarska-Guzy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karina Kaczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Kukiełka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 12.2 - opróżnianie zbiorników nowy zRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piotr Prencel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Patrycja Pluta - Szymajda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 12.2 - opróżnianie zbiorników.pdf
Dotyczy dokumentu:
Irena Kasperek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Grzybek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Violetta Chojnacka - Malik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Mrozek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Siemińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Miliczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Janina Paduch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Izabela Krzykawska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lechowicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Zając
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Cerlak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Zdebelak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Cynar
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Wątorek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dutkiewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dudzińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lidia Sładkowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Irena Danch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anita Grobelczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Kania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Skutela
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Daria Synowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regina Krzysteczko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krystian Morys
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adam Wieczorek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Janusz Kowalski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Grzybek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Monika Nowicka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Teresa Moralewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Sekta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Hampel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Hanka Gdynia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Dworak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Norbert Rózga
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Czusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Bartoń - Lorek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Irena Szmer - Śledź
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Janina Zydorczak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krystyna Osmenda - Łaskawiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Bujas
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Renata Buryan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Skurczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Rosa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Celina Łubińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Renata Sadowska - Górczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Maria Lorens
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gerstel - Kwitowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bronisław Wilk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lorek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Janas
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Witkowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jagielski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Wieloch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Kołodziej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Kwiecińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Sobek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Pawłowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Górska - Beutch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Gałuszka - Bilińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krystian Gałuszka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Widuch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariola Królikowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szlosarek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Halina Kozioł - Woźnikowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Włoś
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marzanna Iwińska - Mielniczuk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Chowaniec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Michał Graca
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Kotlorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Damian Pajonk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Wlaszczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Szklarska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk - Sikora
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adam Walkus
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Szwajnoch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Wojciechowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gajewska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dytkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Beata Płaczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Biegun
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Woźniak - Bagińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Muskietorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Sawalach - Tomanik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adam Rozewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Milik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Beata Staroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Wijata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roman Mateja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Kasprzyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zygmunt Grzybek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Stepuch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Józef Sarek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Koźlik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adam Blacha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Tkocz - Furman
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Zegan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szcześniak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Filar
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Józef Buszman
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Wyszomirski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Twardecki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozalia Mańka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Kściuczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Sochacka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Waćko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Święchowicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Truchan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Słupina - Świąć
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adam Knoppik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wioletta Tkocz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Walewski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Piątkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Piątek-Niewęgłowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Raczyński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kazimierz Juraszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Duda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Domżalski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Henryk Knapik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Kamiński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Marduła
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogdan Skrzyposzek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Kopańska - Borek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aneta Skupińska-Buczak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Świtalska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Szolc
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Bekierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Opaczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Niedźwiecka - Długosz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Kostoń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Renata Krusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Boniecka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kurpanik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Lach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Trzciński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Skórnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Gamba
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Małachowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Leokadia Masłowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Juszkiewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Jarczewska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Pol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Morys
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Wyciślik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Michał Guzy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Urbańczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Mikołajek - Wałach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Paprotna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Daniel Nowok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Frankowicz - Frank
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Rożek - Szymczak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Beata Bereta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Jastrzębska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Borowik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Klaudiusz Woźnica
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Woch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Odyga
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Nocko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aneta Janus
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Bania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Stanisława Szuchaja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roman Dymek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Czapelka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Mol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Młynarski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Haarschack
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Ogórek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Żok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Harczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Duńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Krzyżak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Mróz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - najem, ul. Piotra Skargi 2648 70001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - najem, ul. P. Skargi, , od 18.06.201809.07.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację oświetlenia ulicznego przy ulicy Xawerego Dunikowskiego, Jacka Malczewskiego, Ks. Ludwika Tunkla i Józefa Chełmońskiego w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sport i rekreacja w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.196.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Xewerego Dunikowskiego, Jacka Malczewskiego, Ks. Ludwika Tunkla i Józefa Chełmońskiego w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.232.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.233.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w najem - przy ul. Pokoju 2B.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w użyczenie - przy ul. Bujoczka 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w najem - przy ul. Szczudlaka 76
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ul. Szczudlaka 76.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - czerwiec 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w najem - przy ul. Gierałtowskiego 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w najem - przy ul. Szczudlaka 76
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w najem - przy ul. Gierałtowskiego 20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ul. Gierałtowskiego 20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w najem - przy ul. Gierałtowskiego 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
74.2017 w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia wartości pieniężnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
68.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.57.2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
57.2017 w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżeie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Kancelarii Prezydenta Miasta (SPP) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia wartości pieniężnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - informacja o sposobach realizacji wnioskówpokontrolnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad opracowania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjecia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej","Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozy....
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.30 nowe tablice rejestracyjne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.31 wtórnik dowodu rej., nalepkikontrolnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.33 tablice tymczasowe i pozwolenieczasowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.2 zgłoszenie sprzedaży pojazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.3 nadanie numeru podwozia przyczepy SAM -oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.10 zmiany w dowodzie rejestracyjnym_przebudowa pojazdu_.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.11 zastaw rejestrowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.12 montaż instalacji gazowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.13 dopisanie współmałżonka do dowodurejestracyjnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.14 wtórnik tablic rejestracyjnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.26 wniosek o wydanie wtórnikadokumentów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.28 wydanie zaświadczenia-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.36 oświadczenie odp. karna warunkowarejestracja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.37 dodatkowa tablica rejestracyjna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.39 oświadczenie o zagubieniu DR, KP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.1 rejestracja pojazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.4 czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.4a ponowne dopuszczenie pojazdu doruchu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.5 wymiana dowodu rejestracyjnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.6 zwrot dowodu rejestracyjnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.7 wykonanie tabliczki znamionowejpojazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.8 nadanie numeru nadwozia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.9 zmiany w dowodzie rejestracyjnym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.34 oświadczenie o miejscuzamieszkania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.13 dopisanie wspolmalzonka do dowodurejestracyjnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.11 zastaw rejestrowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.10 zmiany w dowodzie rejestracyjnym_przebudowa pojazdu_.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.3 nadanie numeru podwozia przyczepy SAM -oswiadczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.14 wtórnik tablic rejestracyjnych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.2 zgłoszenie sprzedaży pojazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.33 tablice tymczasowe i pozwolenieczasowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.39 oświadczenie o zagubieniu DR, KP.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.9 zmiany w dowodzie rejestracyjnym.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.12 montaż instalacji gazowej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.37 nowe tablice rejestracyjne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.30 nowe tablice rejestracyjne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.6 zwrot dowodu rejestracyjnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.7 wykonanie tabliczki znamionowejpojazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.8 nadanie numeru nadwozia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.31 wtórnik dowodu rej., nalepkikontrolnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.4 czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.4a ponowne dopuszczenie pojazdu doruchu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.5 wymiana dowodu rejestracyjnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.1 rejestracja pojazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące praw jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.28 wydanie zaświadczenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.34 oświadczenie o miejscu zamieszkania -PJ-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące praw jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.25 zawiadomienie prawa jazdy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.25 zawiadomienie prawa jazdy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o ponownym wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 19.03.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 19.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.227.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 2.228.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.226.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 2.225.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 17 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej-budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki na terenie ZSP-2 przy ul. Glinianej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa i montaż mebli oraz sprzedaż wyposażenia wraz z montażem dla budynku "Stacja Biblioteka" przy ul. Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup licencji oraz odnowienie subskrypcji oprogramowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 45 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 9.3-2492/6 i nr 9.3-2494/6 stanowiące własność Gminy Ruda Śląska na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 9.3-1747/7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kokotek 42 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na własny koszt (najem)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu - ul. Żelazna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogłoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu - ul. Żelazna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Żelazna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu - ul. Żelazna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu - ul. Żelazna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu - ul. Żelazna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51b
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach - ul. Wspólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach - ul. Wspólna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogłoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach - ul. Wspólna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ul.Wspólna+1314.948,+1321.948.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach - ul. Wspólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach - ul. Wspólna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jana Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnieniu - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnieniu - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnieniu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, własności Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, położonej przy ul. Kokotek 42 w Rudzie Śląskiej, która zostanie sprzedana na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, własności Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, położonej przy ul. Kokotek 42 w Rudzie Śląskiej, która zostanie sprzedana na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na czas określony w celu zastępstwa pracownika nieobecnego w pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowy - listaAU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na czas określony w celu zastępstwa pracownika nieobecnego w pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, własności Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, położonej przy ul. Kokotek 42 w Rudzie Śląskiej, która zostanie sprzedana na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja do SIWZ 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej” – opracowanie dokumentacji i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dziedzic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego - dziedzicgrażyna korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dziedzic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kazimierz Myszur
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dziedzic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.43.2018 w sprawie parkingu dla Przychodni Lekarskiej przy ul. Wawelskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 43.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.53.2018 w sprawie udzielenia informacji na tematy związane z sytuacją Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna