Rejestr zmian w biuletynie

27.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży” złożona przez Szkółkę Rekreacyjno-Sportową „Orlik” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - mapy targowiska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sprotowych klas IV w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych sportowych, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sprotowych klas IV w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych sportowych, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół - Budowa Trasy N-S w RudzieŚląkiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.38.2019 w sprawie wydanego w dniu 23.01.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej polegająca na przeniesieniu pionów gazowych z mieszkań na klatkę schodową wraz z instalacjami w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Alojzego Jankowskiego nr 12, 12A i 12B
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie przy ul. Piłsudskiego 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na realizację zadania publicznego pn. „Świetlandia 2019" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Oferta Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na realizację zadania publicznego pn. „Świetlandia 2019" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na realizację zadania publicznego pn. „Świetlandia 2019" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na realizację zadania publicznego pn. „Świetlandia 2019" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram luty 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.10.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 września 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu - PR.0012.1.10.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.10.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 września 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
295.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.111.2018 w sprawie drogi dojazdowej do posesji przy ul. W. Jagiełły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja z dnia 24.01.2019 r. - int. 1112019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.19.2019 w sprawie podjazdu dla wóżków przy oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.18.2019 w sprawie włączenia pl. Wolnosci nr 16 do sieci monitoringu miejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.16.2019 w sprawie przejęcia terenu od miasta Mikołów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.17.2019 w sprawie nieprzestrzegania ograniczenia prędkości przez samochody ciężarowe na ul. Bielszowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.16.2019 w sprawie przejęcia terenu od miasta Mikołów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.15.2019 w sprawie progów zwalniających na ul. Wireckiej i Chrobrego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.14.2019 w sprawie instalacji oświetlenia ulicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.13.2019 w sprawie wykonania nasadzeń w strefie aktywności w Bykowinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.12.2019 w sprawie schodów na chodniku prowadzącym do Szkoły Podstawowej nr 21 i Miejskiego Przedszkola nr 32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.11.2019 w sprawie przyłączenia do sieci energetycznej budynku przy ul. Krasickiego 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.10.2019 w sprawie bonifikaty przy wykupie na własność gruntów w ramach akcji "Zamieszkaj w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1-3 + odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1-3 + odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_19_grudnia_2018_do_23_stycznia_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz miejskich ulic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz nazw ulic na dzień 25 stycznia 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz miejskich ulic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz miejskich ulic
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz nazw ulic na dzień 31 sierpień 2018r..pdf

24.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz rzeczy przechowywanych - 24.01.2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz rzeczy przechowywanych - 24.01.2019r. - wykazrzeczy przechowywanych - 24.01.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz rzeczy przechowywanych - 24.01.2019r. -wykaz rzeczy przechowywanych - 24.01.2019 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz rzeczy przechowywanych - 09.01.2019r..pdf
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy z-cy kierownika przychodni specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach konkursu - informacja owynikach konkursu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy z-cy kierownika przychodni specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy z-cy kierownika przychodni specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział w rozgrywkach i organizacja rozgrywek sportowych w koszykówce i zapasach" złożona przez Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - KS Pogoń19-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział w rozgrywkach i organizacja rozgrywek sportowych w koszykówce i zapasach" złożona przez Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział w rozgrywkach i organizacja rozgrywek sportowych w koszykówce i zapasach" złożona przez Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - KS Pogoń19.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i udział w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w różnych dyscyplinach sportu także w ramach osób niepełnosprawnych posiadających istotne znaczenie merytoryczne i promocyjne dla miasta Ruda Śląska” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy KWK „Polska-Wirek” w Rudzie Śląskiej” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Urania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i udział w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w różnych dyscyplinach sportu także w ramach osób niepełnosprawnych posiadających istotne znaczenie merytoryczne i promocyjne dla miasta Ruda Śląska” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy KWK „Polska-Wirek” w Rudzie Śląskiej” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i udział w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w różnych dyscyplinach sportu także w ramach osób niepełnosprawnych posiadających istotne znaczenie merytoryczne i promocyjne dla miasta Ruda Śląska” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy KWK „Polska-Wirek” w Rudzie Śląskiej” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Urania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.104.2018 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na DTŚ w kierunku do Katowic przed zjazdem na Nowy Bytom
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 23.01.2019 r. - odp. 104 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy na potrzeby zadania” złożona przez Towarzystwo Piłkarskie „Jastrząb” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Piotra Smuda z firmy „BOB” Biuro Organizacji Budownictwa inż. Piotr Smuda działającego jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji w kadencji 2018 - 2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Obchody 60-lecia Rudy Śląskiej – bieg sztafetowy dzieci szkół podstawowych na dystansie 60 km” złożona przez TKKF Jastrząb Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział zawodników zrzeszonych w klubie w zawodach sportowych na terenie kraju” złożona przez TKKF Jastrząb Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5.40 Wydanie nalepki oznaczającej rodzaj paliwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5.40 Wydanie nalepki oznaczającej rodzaj paliwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.17.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 grudnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.16.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości, Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 13 grudnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.15.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 11 grudnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.40 wydanie nalepki oznaczającej rodzajpaliwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5.40 Wydanie nalepki oznaczającej rodzaj paliwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5.40 Wydanie nalepki oznaczającej rodzaj paliwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o ponownym wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach ul. Wyzwolenia, która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (działka nr 1691/44)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych -23.01.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych -15.01.2019 r..pdf

22.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw w części do zgłoszenia budowy - ul. Przedszkolna i Tylna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy na potrzeby zadania” złożona przez Tenisowy Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie w piłce nożnej w 2019” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Grunwlad” Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie w piłce nożnej w 2019” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Grunwlad” Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oznakowanie poziome sieci drogowej Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oznakowanie poziome sieci drogowej Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
74.2016 w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przygotowania, koordynowania, tworzenia warunków i prowadzenia rewitalizacji w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
35.2016 w sprawie przyjęcia zasad wdrażania, realizacji, monitorowania i aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 oraz powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia zasad wdrażania, realizacji, monitorowania i aktualizacji "Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku - aktualizacja 2018 rok" oraz powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Strategii Rozwoju Miasta do 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży” złożona przez Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i udział w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w różnych dyscyplinach sportu także w ramach osób niepełnosprawnych posiadających istotne znaczenie merytoryczne i promocyjne dla miasta Ruda Śląska” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy KWK „Polska-Wirek” w Rudzie Śląskiej” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i udział w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w różnych dyscyplinach sportu także w ramach osób niepełnosprawnych posiadających istotne znaczenie merytoryczne i promocyjne dla miasta Ruda Śląska” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy KWK „Polska-Wirek” w Rudzie Śląskiej” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw w części do zgłoszenia budowy - ul. Przedszkolna i Tylna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Artura Szymańczyka pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5 o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży – utrzymanie bazy” złożona przez Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie grup seniorskich w szachach” złożona przez Rudzki Klub Sportowy „MAT” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w szachach” złożona przez Rudzki Klub Sportowy „MAT” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.2.2019 w sprawie struktury organizacyjnej Spółki Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.1.2019 w sprawie sprawozdania z działań marketingowych Spółki Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Bukowej - z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały Nr PR.0007.227.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Elizy Orzeszkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (...) na rzecz każdodoczesnych właścicieli działki nr 1975/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzwolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr 1975/32
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (...) na rzecz każdodoczesnych właścicieli działki nr 1975/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzwolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr 1975/32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (...) na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1968/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzwolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr 1968/32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 26.09.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - remont boiska przy ZSP 2 przy ul. Glinianej 2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.2.11.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - remont boiska przy ZSP 2 przy ul. Glinianej 2"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - remont boiska przy ZSP 2 przy ul. Glinianej 2"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wycena nieruchomości dla potrzeb: 1. Ustalenia opłat adiacenckkich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości, 2. Ustalenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku zaminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
472.2016 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.472.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.10.2016 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomści stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (AZ) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS) w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych -15.01.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych29.11.2018.pdf

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna