Rejestr zmian w biuletynie

19.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bank Zamian - Zgłoszenie lokalu do zamiany.xls
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał z dnia 19.10.2018 - Zgłoszenie lokalu dozamiany.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał z dnia 19.10.2018 - Zgłoszenie lokalu dozamiany.xls
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał z dnia 19.10.2018 - Zgłoszenie lokalu dozamiany.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 13.08.2018 r. - Zgłoszenie lokalu dozamiany.xls
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne - SIWZ - inf. ogólne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt - SIWZ - str.tyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - formularz oferty zad.2 - SIWZ - Zał 1.2.xls"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - formularz oferty zad.1 - SIWZ - Zał 1.1.xls"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - formularz oferty zad.5 - SIWZ - Zał1.5.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - formularz oferty zad.4 - SIWZ - Zał1.4.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - formularz oferty zad.3 - SIWZ - Zał 1.3.xls"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - oświadczenie - SIWZ - Zał. 2oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - formularz oferty zad.6 - SIWZ - Zał1.6.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - OPZ oraz STWIORB - SIWZ - Zał. 4 OPZ iSTWIORB.doc"
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Bałtycka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - oświadczenie - SIWZ - Zał. 3oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wz umowy - SIWZ - Zał. 5 wz.umowy.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29.07.2013 r. znak Cz.OS.WS.7322.53.12 Cz.OS.WS.KW.144/12 oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Jana Stefana Dworaka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - ul. 1 Maja (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Władysława Jagiełły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Władysława Jagiełły
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Jana Stefan Dworaka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadania nr 1 - 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Postanowienie Komisarza Wyborczego o zmianiew składzie w MKW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie 2 (pyt 2-4) + zmiana SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) - wysłane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie o zarejestrowanych listachkandydatatów - Rada Miasta, Prezydent Miasta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie o zarejestrowanych listachkandydatów - Sejmik Województwa Śląskiego - okręg nr 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Jana Stefan Dworaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Władysława Jagiełły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - ul. 1 Maja (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - ul. 1 Maja (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 1 - mapa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - ul. 1 Maja (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 2 - ustny przetarg- ul. 1-go Maja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - ul. 1 Maja (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.11.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 18 września 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.10.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 września 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - ul. Kingi 89a
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz Kingi 89a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - ul. Kingi 89a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - ul. Kingi 89a
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz Kingi 89a.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowanego z budżetu Miasta Ruda Śląska pn. „Program redukcji szkód dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - ul. Kingi 89a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz Kingi 89a.pdf
Dotyczy dokumentu:
49.2012 w sprawie przyjęcia „Procedury samooceny prawidłowości decyzji administracyjnych wydawanych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska pod względem zgodności z wymogami określonymi w Kodeksie (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia "Procedury samooceny w zakresie zgodności decyzji administracyjnych wydawanych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Cyprysowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. dr Jordana w Rudzie Śląskiej na rzez jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. dr Jordana w Rudzie Śląskiej na rzez jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia i wprowadzenia wysokości odpłatności za usługi plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kingi w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia i wprowadzenia wysokości odpłatności za usługi plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru gospodarstw domowych do Projektu pn. "Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska Etap III"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nabycia przez Gminę Ruda Śląska od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 447/342, położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie skrzyżowania ulic 1 Maja, Gen Hallera
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kingi 89a w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 października 2018 r. znak KO.6220.1.46.2016 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2018 z dnia 11 października 2018 r. znak KO.6220.1.46.2016 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji (...) przy ul. Chorzowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Władysława Jagiełły i Dojazdowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Wojciecha Kossaka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Wojciecha Kossaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2018 r. znak KO.6220.1.42.2017 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 14/2018 z dnia 15 października 2018 r. znak KO.6220.1.42.2017 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. ”Punkt skupu złomu” zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Brata Alberta (działka nr 4120/365)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.95.2018 w sprawie doprowadzenia gazu do budynków przy ul. Janasa i Starowiejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja - int. 95.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.95.2018 w sprawie doprowadzenia gazu do budynków przy ul. Janasa i Starowiejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 95.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.91.2018 w sprawie wymiany wpustu ulicznego przy ul. Kaczmarka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 15.10.2018 r. - odp. 91.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.96.2018 w sprawie ilości dzieci oczekujących na miejsce w żłobku oraz w przedszkolach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja - int. 96.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.96.2018 w sprawie ilości dzieci oczekujących na miejsce w żłobku oraz w przedszkolach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 96.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2018 r. znak KO.6220.1.42.2017 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 14/2018 z dnia 15 października 2018 r. znak KO.6220.1.42.2017 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. ”Punkt skupu złomu” zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Brata Alberta (działka nr 4120/365)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 października 2018 r. znak KO.6220.1.46.2016 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2018 z dnia 11 października 2018 r. znak KO.6220.1.46.2016 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji (...) przy ul. Chorzowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 października 2018 r. znak KO.6220.1.46.2016 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2018 z dnia 11 października 2018 r. znak KO.6220.1.46.2016 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji (...) przy ul. Chorzowskiej 58
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Wiśniowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - OKRĘGI I OBWODY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzez jej użytkownika wieczystego - przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - aktualizacja programu ochronyśrodowiska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - uchwała w sprawie aktualizacji programuochrony środowiska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzez jej użytkownika wieczystego - przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.655.2018 r. w sprawie wydanej w dniu 04.10.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę pn.: budowa dwóch hal magazynowo-produkcyjno-usługowych (...) przy ul. Zabrzańskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.655.2018 r. w sprawie wydanej w dniu 04.10.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę pn.: budowa dwóch hal magazynowo-produkcyjno-usługowych (...) przy ul. Zabrzańskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.655.2018 r. w sprawie wydanej w dniu 04.10.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę pn.: budowa dwóch hal magazynowo-produkcyjno-usługowych (...) przy ul. Zabrzańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Owocowej , która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Owocowej , która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu ograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Żelaznej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu ograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Żelaznej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w RudzieŚląskiej - dyżury MKW.docx"
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej - dyżuryMKW.docx

16.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Korekta - zawiadomienie o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Kontrole - wrzesień 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu użytkowego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Karola Goduli nr 32/02, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przeprowadzeniu ustnego nieograniczonego przetargu na okres 9 lat nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Międzyblokowej z przeznaczeniem pod targowisko miejskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi. (cz. działki 2635/18)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr PR.0007.22.2013 - uchw22_2013.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr PR.0007.23.2018 - uchw23_2013.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.146.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 października 2017 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - rejon ROD "Powstaniec Śląski" w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zawiadomienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - rejon ROD "Powstaniec Śląski" w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zawiadomienie o czynności ustalenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf.ogólne - SIWZ - inf. ogólne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt - SIWZ - str.tyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 3oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 2oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - formularz oferty - SIWZ - Zał. nr 1formularz oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar - SIWZ - Zał. nr 4a przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - OPZ - SIWZ - Zał. nr 4 OPZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - ST - SIWZ - Zał. nr 4b ST.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wz.umowy - SIWZ - Zał. nr 5 wz.umowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4c dokumentacja projektowa.zip -SIWZ - Zał. nr 4c dokumentacja projektowa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf.dot danych osobowych RODO - SIWZ - Zał.Nr 6 inf. dot.danych osobowych RODO.doc"
Dotyczy dokumentu:
121.2015 w sprawie określenia zasad postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.2.387.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ul. Ks. Ludwika Tunkla 101
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - rejon ROD "Powstaniec Śląski" w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w rejonie ul. Ks. Ludwika Tunkla w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi. (cz. działki 2636/18)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz P.Skargi 2636.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi. (cz. działki 2636/18)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi. (cz. działki 2636/18)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz najem - P.Skargi 2635.pdf
Dotyczy dokumentu:
: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - rejon ROD "Powstaniec Śląski" w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przeprowadzeniu ustnego nieograniczonego przetargu na okres 9 lat nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Międzyblokowej z przeznaczeniem pod targowisko miejskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi. (cz. działki 2640/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi. (cz. działki 2637/18)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi. (cz. działki 2637/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane położone w kompleksie w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi. (cz. działki 2664/7)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi. (cz. działki 2636/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi. (cz. działki 2635/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Młyńskiej na okres do dnia 31 lipca 2019 r. (cz. działki 2257/32)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - inf. o stanie realizacji zadań-28.09.2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie o nieposzlakowanej opinii -nieposzlakowana opinia.doc
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Dodano załącznik "nieposzlakowana opinia - nieposzlakowana opinia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 5 października 2018 r. znak WE.6251.1.2016.KM (Lp. 17/2018) do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach (..)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.8.2018 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 września 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna