Rejestr zmian w biuletynie

09.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZENZWYKLYCH_2018_08_09-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - kontrole - lipiec 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Mazurska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Podlaska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_21_czerwca_do_2_sierpnia_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Joachima Lelewela.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Joachima Lelewela.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Joachima Lelewela z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr 3816/121 i 3815/121, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr 3814/121 i 3813/121, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr 3814/121 i 3813/121, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr 3812/121 i 3811/121, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt - SIWZ - str.tyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 2 oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 2oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 1 formularz oferty - SIWZ - Zał. nr1 formularz oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne - SIWZ - inf. ogólne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4 OPZ - SIWZ - Zał. nr 4 OPZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 3 oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 3oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4b STWIORB - SIWZ - STWIORB.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 4a przedmiar - SIWZ - Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4c dokumentacja - SIWZ -dokumentacja.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 5 wz. umowy - SIWZ - Zał. nr 5wz.umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego nr IFII.4131.1.49.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. stwierdzającego nieważność uchwały nr PR.0007.90.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w części dotyczącej ustaleń zawartych w §18 ust.8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego nr IFII.4131.1.49.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. stwierdzającego nieważność uchwały nr PR.0007.90.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w części dotyczącej ustaleń zawartych w §18 ust.8
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk z głosowania - 4_u115.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk z głosowania - 3_u114.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.11 - zaświadczenie o możliwościzawarcia małżeństwa za granicą.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.12 - rejestracja urodzeniazagranicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.13 - rejestracja małżeństwazagranicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.14 - rejestracja zgonuzagranicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.15 - wpisanie zagranicznego orzeczeniarozwodu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.1 - zmiana imienia, nazwiska-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.2 - zmiana imienia, nazwiska osobyniepełnoletniej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.3 - sprostowanie aktu stanucywilnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.4 - wydanie odpisu aktu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.5 - uzupełnienie aktu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.6 - wpisanie aktu urodzenia dopolskich ksiąg.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.7 - wpisanie zagranicznego aktu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.8 - wpisanie aktu zgonu do polskichksiąg.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.9 - złote gody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.10 - ślub konkordatowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.3 - sprostowanie błędupisarskiego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.5 - uzupełnienie aktu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.4 - wydanie odpisu aktu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.1 - zmiana imienia, nazwiska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.9 - złote gody.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.8 - wpisanie aktu zgonu do polskichksiąg.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.7 - wpisanie aktu małżeństwa dopolskich ksiąg.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.6 - wpisanie aktu urodzenia dopolskich ksiąg.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.2 - zmiana imienia, nazwiska osobyniepełnoletniej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zaświadczenie o stanie cywilnym.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.14 - rejestracja zgonuzagranicznego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.13 - rejestracja małżeństwazagranicznego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.12 - rejestracja urodzeniazagranicznego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.11 - zaświadczenie o możliwościzawarcia małżeństwa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.10 - ślub konkordatowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - decyzje pozwolenia na budowę01.07.2018-31.07.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - decyzje pozwolenia na budowę01.07.2018-31.07.2018.rtf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - decyzje pozwolenia na budowę01.07.2018-31.07.2018.rtf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący położony w Rudzie Śląskiej - ul. Piotra Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych styczeń-lipiec 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 06. BIP GRU - WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCH(styczeń-czerwiec 2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_19_kwietnia_do_23_maja_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_24_maja_do_20_czerwca_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.07.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.07.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (31.07.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (31.07.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (29.06.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (29.06.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (29.06.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (29.06.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.64.2018 w sprawie sytuacji finansowej spółek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.63.2018 w sprawie prac związanych z wycinką, przycięciem drzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.61.2018 w sprawie podłączenia kanalizacji przy ul. Ondraszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.62.2018 w sprawie prac porządkowych na terenie podwórka przy ul. Hlonda 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.61.2018 w sprawie podłączenia kanalizacji przy ul. Ondraszka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.60.2018 w sprawie plaży przy Aquadromie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2018 w sprawie zwiększenia środków na bieżące remonty dróg w dzielnicy Halemba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 7 wolnych stanowisk pracy aplikantów w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru- lista kandydatówzaproszonych do kolejnych etapów - lista KS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 7 wolnych stanowisk pracy aplikantów w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru- lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Osiedlowej 7C/3, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Do Dworca, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu ograniczonego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Do Dworca - mapa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Do Dworca, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu ograniczonego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Do Dworca - wykaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Do Dworca, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu ograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia jednolitego wzoru umowy o świadczenie usług w żłobkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.301.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.269.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.268.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pozostałe załączniki - VII. Załączniki str.376-403.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pozostałe załączniki - VII. Załączniki str.396-403.zip
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" na"Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Charakterystyka energetyczna obiektu - III.Charakterystyka+energetyczna str. 280-290.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Konstrukcje - IV. Konstrukcja str. 291-318.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Instalacje - V. Instalacje str. 319 -361.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Geotechniczne warunki posadowienia - VI.Geotechniczne warunki posadowienia str.362-375.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pozostałe załączniki - VII. Załączniki str.396-403.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyposażenie i schematy - VIII. Wyposazenie ischematy str. 404-431.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy - Wzór umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Ruda Śląska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - rozstrzygnięcie nadzorcze-108.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Ruda Śląska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - rozstrzygnięcie nadzorcze-107.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna