Rejestr zmian w biuletynie

11.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.26 wniosek o wydanie wtórnikadokumentów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.35 oświadczenie odp. karna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.24 zawiadomienie transport.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.24 zawiadomienie transport.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.20 zmiana licencji zaswiadczenia -dodatkowy wypis.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.20 zmiana licencji zaswiadczenia -dodatkowy wypis.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.19 zaświadczenie na potrzeby własne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.19.1 oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.19.2 wykaz pojazdów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.19 zaświadczenie na potrzeby własne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.19.1 oświadczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.19.2 wykaz pojazdow samochodowych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.18 przewóz osób.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.18.1 oświadczenie przewóz osób.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.18.2 oświadczenie przewóz osób.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.18.3 oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.18.4 wykaz pojazdów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.18.3 oświadczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.18.4 wykaz pojazdow samochodowych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.18.1 oświadczenie przewóz osób.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.18.2 oświadczenie przewóz osób.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.18 przewóz osób.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.17 spedycja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.17.1 oświadczenie spedycja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.17.2 oświadczenie spedycja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu 05.06.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na docieplenie (...) - ul. Oświęcimska 85, 85A i 85B
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.17.1 oświadczenie spedycja.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.17.2 oświadczenie spedycja.pdf
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Aleksandra Puszkina i Gliwicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.17 spedycja.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.16.1 oświadczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.16.2 oświadczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.16 zezwolenie na transport drogowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.16.1 oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.16.2 oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.16.3 oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.16 zezwolenie na transport drogowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.16.3 oświadczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.15 licencja taxi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.15.1 oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.15.2 wykaz pojazdów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.15 licencja taxi.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.15.1 oświadczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.15.2 wykaz pojazdow.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodziezowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Szołtysek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Gwareckiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem parking.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Sikorek, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.26 wniosek o wydanie wtórnikadokumentów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.32 zawiadomienie instruktorzy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze wspólne dla SK i bez numerów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.35 oswiadczenie odp. karna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze wspólne dla SK i bez numerów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące stacji kontroli pojazdów i diagnostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.29 SKP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.29.1 oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.29 SKP.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.29.1 oświadczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.22 uprawnienia diagnosty.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "za - 5.22 uprawnienia diagnosty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.23 legitymacja instruktora.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.23 legitymacja instruktora.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.32 zawiadomienie instruktorzy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.32 zawiadomienie instruktorzy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Emanuela Smołki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Joachima Achtelika.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 26.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 25.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 23.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 22.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 21.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.73.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1.31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dotyczące opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 1 formularz oferty - SIWZ - Zał. nr1 formularz oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne - SIWZ - inf. ogólne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt - SIWZ - str.tyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 3 oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 3oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 2 oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 2oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 4b STWIORB - SIWZ - Zał. nr 4bSTWIORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 4a przedmiar - SIWZ - Zał. nr 4aprzedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 4 OPZ - SIWZ - Zał. nr 4 OPZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. Nr 4c dokumentacja - SIWZ - Zał. nr4c dokumentacja.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 5 wz.umowy - SIWZ - Zał. nr 5wz.umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gϋrtlerów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalono plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 138 do 195 w Rudzie Śląskiej – Wirku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pokój 1” wraz z założeniami do Projektu Zagospodarowania Złoża „Pokój 1””.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie planowanego na terenie Republiki Słowackiej przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.73.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1.31.pdf

07.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 05.BIP. GRU WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCH (styczeń- maj 2018 r)-1.xls"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - BIP GRU -WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCHstyczyczeń- kwiecień 2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.50.2018 w sprawie Szpitala Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 50.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.48.2018 w sprawie naprawy chodników, oświetlenia, naprawy śmietnika oraz prac porządkowych w rejonie ul. Ks. Józefa Szafranka w dzielnicy Chebzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 48.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.52.2018 w sprawie miejsca do składowania pojemników na segregowane odpady
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 52.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.52.2018 w sprawie miejsca do składowania pojemników na segregowane odpady
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.46.2018 w sprawie ustawienia toalet przenośnych TOI TOI przy cmentarzach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 46.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.51.2018 w sprawie utrzymania czystości w mieście
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 51.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.5a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.5a.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.10.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk - 3.6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
442.2014 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenie usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220.2017 w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności grminy oraz określenie wzoru sprawozdania z wykonania prac i robót
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
81.2015 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/06 w sprawie powołania „Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
81.2015 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - czerwiec 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie informacji o wyrobach zawierających azbest
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dotyczące opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 13.1 wniosek o wydanie zaśw..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 13.2 o ulgę w spłacie zobowiązańpodatkowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 13.3 oświadczenia psy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 13.3 - oświadczenia - psy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 13.2 - ulga w spłaciezobowiązań.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 13.1 - wydanie zaświadczenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości - rejon ul. Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne - rejon ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne - rejon ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - rejon ul. Szyb Walenty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie przy ul. Głównej 40
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz0001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie przy ul. Głównej 40
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz0001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - rejon ul. Szyb Walenty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie przy ul. Głównej 40
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja do SIWZ 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.49.2014 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.8.2015 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 876/XLVII/2009 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, ....
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.216.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały - zał u82.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzas810001.pdf - uzas810001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gϋrtlerów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - u89.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gϋrtlerów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie - uzas890001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Treść uchwały" na "uzasadnienie"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - u90.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzas910001.pdf - uzas910001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzas920001.pdf - uzas920001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Treść uchwały" na "uzasadnienie"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały - u93.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę - sty-maj 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę - sty-kwi 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gϋrtlerów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalono plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Bezpłatna edukacja obywatelska dla mieszkańców Rudy Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Bezpłatna edukacja obywatelska dla mieszkańców Rudy Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejącą kabinę sekcyjną kolejowej trakcji elektrycznej - rejon ul. Halembskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Elektrociepłownia Mikołaj w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Jarocki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta oświadczenia majątkowego - jarocki jacekkorekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jacek Jarocki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku – aktualizacja 2018 rok”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na czas określony w celu zastępstwa pracownika nieobecnego w pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na czas określony w celu zastępstwa pracownika nieobecnego w pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Kancelarii Prezydenta Miasta (SPP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.....na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1969/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.194.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.....na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1969/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 2.194.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.....na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1969/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy oraz określenia wzoru sprawozdania z wykonania prac i robót
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.442.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska z dnia 26 września 2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania "Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie roli Inżyniera dla projektu polegającego na zaprojektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów" współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zajazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja - roboty budowlane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Kort tenisowy - Bielszowice: budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w parku "Strzelnica" w Bielszowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie najmu części powierzchni holu w budynku Straży Miejskiej, należącego do Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na zainstalowanie automatu samosprzedającego napoje różnego rodzaju, słodycze, przekąski oraz zupy instant
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacę zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.47.2018 w sprawie dofinansowania działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 47.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów", współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 - poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt usługowy - punkt informacji turystycznej oraz budowa budynku usługowego - biblioteki w kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej przy ul. Kubiny 24"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie mini boiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych do ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii przy ul. Sokolskiej 6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 3.177.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie mini boiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych do ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii przy ul. Sokolskiej 6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.177.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 3 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym tzw. piekaroku w Rudzie Śląskiej - Ruda"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja placu zabaw na terenie MP-42 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Brzozowej 2"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie mini boiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych do ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii przy ul. Sokolskiej 6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - WNIOSEK KK-23 PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.8 - zaśw. przeznaczenienieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.9 - wykreślenie z rejestruzwierząt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - WNIOSEK 7.10-DECYZJA ŚRODOWISKOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.11 - zbieranie odpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.12 - wytwarzanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.13 - zgł. zamiaru usunięciadrzewa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.18 - informacja o azbeście.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7-20 pozwolenie powietrze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7-21 zgloszenie powietrze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7-22 zezwolenie na emisje gazowcieplarnianych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.23 przydomowa oczyszczalnia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.13 - zgł. zamiaru usunięciadrzewa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.13 - zgł. zamiaru usunięciadrzewa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.18 - informacja o azbeście.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.20 pozwolenie powietrze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.21 zgloszenie powietrze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.22 zezwolenie na emisje gazowcieplarnianych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.8 - zaśw. przeznaczenienieruchomości-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.9 - wykreślenie z rejestruzwierząt.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.10 decyzja środowiskowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.11 - zbieranie odpadów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.12 - wytwarzanie.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.7 - karta wędkarska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.7 - karta wędkarska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.6 - sprzęt do połowu ryb.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.6 - sprzęt do połowu ryb.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.5 - przetwarzanie odpadów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.5 - przetwarzanie odpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.3 - rejestr zwierząt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.3 - rejestr zwierząt.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.2 - psy agresywne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.2 - psy agresywne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.1 - drzewa i krzewy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.1 - drzewa i krzewy-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.78.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.05.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.3.133.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - B3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - B4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.81.2015 z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SOR.PM.0151-199/06 z 15 maja 2006 r. w sprawie powołania "Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy" w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.73.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Dróg i Mostów przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - B2-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - B1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - B1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - B2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - B4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - B3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.4 - zmiana ogrzewania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.17 - wniosek o wydanie zezwolenia naprowadzenie działalności.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.25 - informacja o środowisku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.27 - pole elektromagntyczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - formularz-zwrot.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.25 - informacja o środowisku.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.27 - pole elektromagntyczne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - formularz - zwrot.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.4 - dofinansowanie systemuogrzewania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.17 - bezdomne zwierzęta -działalność gosp..pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert po dokonaniu poprawy omyłki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.23.2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1. Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.10.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.5 - MPGM.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infratruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (KR) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia kowty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 10.05.2018 r. - 13.05.2018 r. w Brennej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek - rejon ul. Zajęczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego rejon ul. Karola Bytomskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Twaruszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący - rejon ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące - rejon ul. Szpitalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna