Rejestr zmian w biuletynie

13.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Wynik postępowania - sprostowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - sierpień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - sierpień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz rzeczy - 06.08.2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Wykaz rzeczy - 25.04.2018r.doc
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta Tenisowego Klubu Sportowego "Slavia" Ruda Śląska na realizację zadania publicznego pn. "Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny do lat 12-tu w tenisie ziemnym"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZENZWYKLYCH_2018_05_28.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZENZWYKLYCH_2018_07_03.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Racławickiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący pawilon handlowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Świętojańskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Sokolskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz sześć nieruchomości w rejonie ulicy Asnyka, Ks. P. Skargi, Kochłowickiej, Rybnickiej, Józefa Poniatowskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Podlaskiej , która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Halembskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe i garaż blaszany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Młyńskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i garaż blaszany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Halembskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Borowej , która zostanie oddana w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny i grunt pod obiektem budowlanym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Bytomskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem na cele składowo – magazynowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Starej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże blaszane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Jesionowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Lipińskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Jesionowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Doroszewskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Akacjowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Doroszewskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 13.08.2018 r. - Zgłoszenie lokalu dozamiany.xls"

10.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy - ul. Nowy Świat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie na nadanie i wybicie numeru na nadwoziu/podwoziu oraz wykonanie tabliczki znamionowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 7 wolnych stanowisk pracy aplikantów w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru- lista kandydatówzaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej - lista1 KS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 7 wolnych stanowisk pracy aplikantów w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub diagnostę.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyrejestrowanie pojazdu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym pojazdu o ustanowieniu lub zniesieniu zastawu rejestrowego na pojeździe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowne dopuszczenie czasowo wycofanego pojazdu do ruchu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dotyczy pojazdów na nowych numerach rejestracyjnych).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie / zwrot dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych - kradzież, zgubienie lub zniszczenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie numeru na tablicy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa pojazdu lub zmiana rodzaju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na następne wpisy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja pojazdu z dopuszczeniem jednostkowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja pojazdu zabytkowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia - ul. Kłodnicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przerejestrowanie pojazdu z terenu Rudy Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przerejestrowanie pojazdu spoza Rudy Śląskiej lub z tablicami niezalegalizowanymi (tzn. „czarnymi”).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego w Polsce.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące praw jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZENZWYKLYCH_2018_08_09-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - kontrole - lipiec 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Mazurska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Podlaska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_21_czerwca_do_2_sierpnia_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna