Rejestr zmian w biuletynie

13.12.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał - sesja w dniu 19.12.2018 r. do katalogu Projekty uchwał kadencja 2018 - 2023 w menu podmiotowym

12.12.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Realizacja programu opieki na zwierzętami bezdomnymi (...) do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

11.12.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Usługa ubezpieczenia mienia i dopowiedzialności cywilnej (...) do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kadencja 2018 - 2023 do katalogu Protokoły z posiedzeń w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja w dniu 19.12.2018 r. do katalogu Sesje - kadencja 2018 - 2023 w menu podmiotowym

10.12.2018

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Modrenizacja oświetlenia ulicznego w Halembie do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym

07.12.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem „Otago” do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Pełnienie roli Inżyniera dla projektu pn. Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania-kolonia Ficinus (powtórzony) do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 do katalogu 2018r. w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna