Rejestr zmian w biuletynie

08.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - BIP GRU -WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCH styczyczeń-kwiecień 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - BIP GRU-WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCHstyczeń-marzec 2018r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Cegielnianej (dz.3747) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. R.Magdziorza (dz.4796) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. R.Magdziorza (dz.4796) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kościelnej - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół - Protokół 22.03.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kościelnej - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - warunki przetargu Kościelna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół - Protokół z 22.02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki z głosowań - BIP.zip"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca Uchwałę Nr 622/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wierzbowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Górnośląskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Projekt podniesienia brzegów potoku Bielszowickiego z terenami przyległymi z uwzględnieniem docelowych osiadań kopalni KWK Ruda w kilometrażu od 6+600 do 8+000”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Formularz zgłaszania uwag.docx"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Formularz zgłaszania uwag.docx
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - maj 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Czarnoleśna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy - ul. Brunona Schulza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Czarnoleśna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy - ul. Brunona Schulza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wznowienie wykonywania działalości gospodarczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Likwidacja działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z roku 2016 w spr. "Rozbudowa Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul.Szyb Walenty 32"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląskaz dnia 02.05.2018 art.10Kpa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląskaz dnia 02.05.2018 r. art.36 kpa Nik-POl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 o ciśnieniu nominalnym 1,6MPa na potrzeby przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 o ciśnieniu nominalnym 1,6MPa na potrzeby przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie RDOŚ z 24.04.2018 r. znakWOOŚ.4260.93.2017.KM.14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. "Docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji wraz z przebudową klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Drozdów 2 – 4"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - rozstrzygnięcie61.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwła w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwła w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzgnięcie nadzorcze - rozstrzygnięcie 59.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwła w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Cerlak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Poloczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aneta Zegan-Mróz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Pietrzyk-Lacheta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Krenczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zygmunt Grzybek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Gałuszka-Bilińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Harczyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - harczyńskabarbara koniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Barbara Harczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania, w zakrsie zad.1, 3, 4, 5, 6 i 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu wcześniejszej czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania 2, zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Czarnoleśna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podanie do publicznej wiadomości informacji o zebranym materiale dowodowym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 4141/46 o pow. 53 m2, km2, obręb Kochłowice zajętą pod drogę publiczną ul. Reja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Rozbudowa ul. Nowy Świat i ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Rozbudowa ul. Nowy Świat i ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej - etap I – aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z zaprojektowaniem dodatkowych elementów infrastruktury drogowej i prowadzeniem nadzoru autorskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna