Rejestr zmian w biuletynie

18.06.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu KK-17 Prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (...) w menu przedmiotowym (nowa nazwa 7.17 Prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (...))
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu KK-17 Prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Pozwolenie wodnoprawne w menu przedmiotowym

15.06.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja w dniu 21.06.2018 r. do katalogu Sesje - kadencja 2014 - 2018 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym tzw. piekaroku w Rudzie Ślaskiej - Ruda do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał - sesja w dniu 21.06.2018 r. do katalogu Projekty uchwał kadencja 2014 - 2018 w menu podmiotowym

14.06.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 (...) w menu przedmiotowym (nowa nazwa A)
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu A w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 (...) do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 (...) do katalogu Zamówienia publiczne w menu przedmiotowym

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ...następna