Rejestr zmian w biuletynie

17.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykonanie Budżetu Miasta za 2004 rok do katalogu Budżet na 2004r. w menu przedmiotowym

14.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja w dniu 20.09.2018 r. do katalogu Sesje - kadencja 2014 - 2018 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu Absolwent z atrakcyjnym zawodem ... do katalogu Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał - sesja w dniu 20.09.2018 r. do katalogu Projekty uchwał kadencja 2014 - 2018 w menu podmiotowym

12.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Pełnienie roli Inżyniera dla projektu pn. Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

11.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego (2 zadania) do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

10.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja w dniu 30.08.2018 r. do katalogu Uchwały Rady Miasta podjęte w 2018 r. w menu podmiotowym

07.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Modrenizacja oświetlenia ulicznego w Halembie do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

31.08.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu-branża handlowa do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

30.08.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykonanie budżetu za I - sze półrocze do katalogu Budżet na 2018r. w menu przedmiotowym

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ...następna