Rejestr zmian w biuletynie

04.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania, w zakrsie zad.1, 3, 4, 5, 6 i 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu wcześniejszej czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania 2, zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Czarnoleśna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podanie do publicznej wiadomości informacji o zebranym materiale dowodowym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 4141/46 o pow. 53 m2, km2, obręb Kochłowice zajętą pod drogę publiczną ul. Reja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Rozbudowa ul. Nowy Świat i ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Rozbudowa ul. Nowy Świat i ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej - etap I – aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z zaprojektowaniem dodatkowych elementów infrastruktury drogowej i prowadzeniem nadzoru autorskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Uchwała w sprawie określenia zasadwyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji MiastaRuda Śląska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zasady wyznaczenia składu oraz zasaddziałania komitetu rewitalizacji miasta Ruda Śląska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Formularz zgłaszania uwag.docx"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zwolnienia od podatków od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - formularz.doc"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 622/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru - infowybór KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ (2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania nr 13-14,19-23. Zmiana terminu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Ruda Śląska za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Udział zespołu SRS Gwiazda Ruda Śląska w barażu o awans do Ekstraklasy Futsalu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Małgorzaty Glinki"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. "Docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji wraz z przebudową klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Drozdów 2 – 4"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Ruda Śląska za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna