Rejestr zmian w biuletynie

28.09.2018

Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komitecie ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.23.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.02.2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu wieży północnej kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji ds. wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno – usługowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik u162.pdf - u162.pdf
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno – usługowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1630001.pdf - 1630001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno – usługowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komitecie ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno – usługowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane położone w kompleksie garażowym w Rudzie Śląskiej w rejonie ul.Pokoju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.146.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 października 2017 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty od posiadania psów (
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6.3. zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.5 - przetwarzanie odpadów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.5 - przetwarzanie odpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.11 - zbieranie odpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.12 - wytwarzanie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk 7.12 - wytwarzanie.pdf - druk 7.12 -wytwarzanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.11 - zbieranie odpadów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zadania wybrane na 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz rzeczy - 21.09.2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Wykaz rzeczy - 06.08.2018r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 10.07.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 10.07.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 10.07.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przy ul. Żwirki i Wigury 65
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja treści SIWZ - modyfikacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja treści SIWZ - modyfikacja.pdf
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2018 Wykaz słupów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (....) - PKN Orlen.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (....) - PKN Orlen.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Władysława Jagiełły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Jana Stefana Dworaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Demara-Mańka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Piernikarczyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Ruda Śląska, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Ruda Śląska, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie aktualizacji uchwały Nr PR.0007.72.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie aktualizacji uchwały Nr PR.0007.72.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170 016 S ulicy Cynkowej kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170 039 S ulicy Mokrej kategorii drogi gminnej z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.270.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.169.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę nr PR.0007.85.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie z wolnej ręki na: "Transport dzieci i uczniów zamnieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.366.2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Ilskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.366.2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Ilskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu gruntu, zabudowanego garażami blaszanymi położonymi przy ul. J. Słowackiego - A. Kempnego (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.503.2018 w sprawie wydanej w dniu 20.09.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 589-18 dla inwestycji (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.503.2018 w sprawie wydanej w dniu 20.09.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 589-18 dla inwestycji (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulic Józefa Janty i Aleksandra Puszkina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w przedmiocie wezwania uprawnionego do odbioru depozytu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w przedmiocie wezwania uprawnionego do odbioru depozytu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paweł Ciepliński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie nr 3 i odpowiedzi - odp. 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie nr 3 i odpowiedzi - odp.3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.366.2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Ilskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.365.2018 r. w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej z zajmowanego stanowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządznie Nr SP.0050.2.364.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez podmioty wykonywujące działalność leczniczą na realizację programu pn. "Program redukcji szkód dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją", formularzy karty ocena formalnej i merytorycznej oraz wzoru oświadczenia członka Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.363.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert żłożonych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na realizację w 2018 roku programu pn. "Program redukcji szkód dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.362.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oświetlenie świąteczne Miasta Ruda Śląska w okresie świąteczno-noworocznym 2018/2019"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.361.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przycinkę drzew w pasach drogowych na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.360.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ul. Droga do Lipin z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji ds. wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do istniejących urządzeń wodnych (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Ludwika Solskiego 4/34, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Grodzka 5/38, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz zdarzeń - czerwiec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz zdarzeń - lipiec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 52.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 53.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 54.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Lipińskiej , która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod kompleks istniejących ogródków rekreacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 51.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Dunajewskiego 3A/2, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-6 - przeniesienie uprawnień.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Uch Nr 4200.V.141 opinia RIO o przebiegu zwykonania Budżetu Miasta za I sze półrocze 2018 r.-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.359.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - remont boisk sportowych przy SP 30 przy ul. Chryzantem 10"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.358.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego" (5 zadań).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.357.2018 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Mierosławskiego w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.356. 2018 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Grobla Kolejowa 22 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczstych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.355.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Młyńskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.354.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie u zbiegu ulic Józefa Janty i Aleksandra Puszkina z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.353.2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.345.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.344.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.343.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.342.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.341.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 26.09.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 26.09.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego - lomania janpoczątek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - lomania janpoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - lomania janpoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Robert Ślusarski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - ślusarskirobert koniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Robert Ślusarski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Sekta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sekta annakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Anna Sekta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sekta annapoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Anna Sekta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sobota soniapoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - krysztoforskaewelina początek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.340.2018 w sprawie zmian budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.339.2018 w sprawie zmian budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.338.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.338.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.1.58.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał -SP.0050.1.58.2018.pdf - zał-SP.0050.1.58.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zał -SP.0050.1.58.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -SP.0050.1.58.2018.pdf - zał-SP.0050.1.58.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Morska 8, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Solidarności, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.586.2018 w sprawie wydanego w dniu 11.09.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (..)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1-6 - przeniesienie uprawnień.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-5 - samodzielność lokalu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-6 - przeniesienie uprawnień.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1-6 - przeniesienie uprawnień.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1-5 - samodzielność lokalu.pdf

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna