Rejestr zmian w biuletynie

20.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Maćkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz zadań spełniających wymogi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz zadań niespełniających wymogów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na m-c lipiec / sierpień br
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - R-42 ogł.rokowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na m-c lipiec / sierpień br
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska na m-c lipiec / sierpień br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na m-c lipiec / sierpień br
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4623/232
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - OBWIESZCZENIE 7570.12.73.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4623/232
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - garaż, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej - ul. Pordzika
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - garaż, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej - ul. Pordzika
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - garaż, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej - ul. Pordzika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenia budowy oświetlenia parkingu - ulica Jana Stefana Dworaka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenia budowy oświetlenia parkingu - ulica Jana Stefana Dworaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - sierpień 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - lipiec 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Modrzejewskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Modrzejewskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Modrzejewskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dot. najmu gruntu pod garażem blaszanym przy ul.1 Maja 123
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Solna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Solna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Solna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Solna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Solna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Solna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Info. z otwarcia ofert po poprawie omyłek rachunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - PR.0007.90.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem ogródki rekreacyjne.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem ogródki rekreacyjne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem ogródki rekreacyjne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Sejmu Śląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Sejmu Śląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Sejmu Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ulicy Droga do Lipin działka nr 325/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ulicy Droga do Lipin działka nr 325/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ulicy Droga do Lipin działka nr 325/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - mapa+-+Droga+do+Lipin.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ulicy Droga do Lipin działka nr 325/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.602.1.2.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - POSH Ruda Śląska_2018_v6_12_07_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.602.1.2.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.602.1.2.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląskaz dnia 13.07.2018 r. znak KO.602.1.2.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.602.1.2.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.602.1.2.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.6220.1.10.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.6220.1.19.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.6220.1.19.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - obwPrezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia13.07.2018 r. znak KO.6220.1.19.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.6220.1.19.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Mazurska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi - ryczałt ogródki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - załącznik nr 1 deklaracja (od wejściaUchwały do 31.12.2018) do druku.pdf
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ryczałt 2018 czerwiec do druku.pdf
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ryczałt 2018 czerwiec do druku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - załącznik nr 1 deklaracja (od wejściaUchwały do 31.12.2018) do druku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - deklaracja - opłata za odpady komunalne -gru.2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Kancelarii Prezydenta Miasta (SPP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór SPP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Kancelarii Prezydenta Miasta (SPP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - deklaracja - opłata ryczałt - ogródki -gru.2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Joanny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.55.2018 w sprawie konserwacji barierek ochronnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 55.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.54.2018 w sprawie zasadzenia "drzewka niepodległości"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 54.pdf"

17.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - kontrole - czerwiec 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - kontrole - czerwiec 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - kontrole - czerwiec 2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na własny koszt (najem)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.453.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - AU.6740.453.2018 - Międzyblokowa -obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.453.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.453.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląskaz dnia 12.07.2018 r. znak KO.6220.1.27.2018- zawiadomienie stron-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląskaz dnia 12.07.2018 r. znak KO.6220.1.27.2018- art.36 kpa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Leszczynowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Leszczynowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "inf. dla producentów rolnych - informacja,sierpień 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
360.2016 w sprawie określenia zasad spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Ruda Śląska w formie świadczenia zastępczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220.2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad wydawania "Rudzkiej Karty Seniora 60+"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5.2013 w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200/09 w sprawie przyznawania dodatków specjalnych i nagród dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016.2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016.2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002.2018 w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw inwestycji "przemysłu czasu wolnego" na nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy 1 Maja - trasa N-S
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna