Rejestr zmian w biuletynie

19.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Grobla Kolejowa 22, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunki - Rysunki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rysunki - rysunki.pdf
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza MPGM TBS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wynagrodzenie rada nadzorcza SzpitalMiejski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza ŚląskiPark.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd Śląski Park.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynagrodzenie rada nadzorcza Śląskie Media.pdf -Wynagrodzenie rada nadzorcza Śląskie Media.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd Aquadrom.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza Aquadrom.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza Inkubator.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wynagrodzenie Zarząd Inkubator.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wynagrodzenie Rada Nadzorcza PWiK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd PWiK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza RAR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd RAR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd Śląskie Media.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.72.2018 w sprawie montażu monitoringu przy ul. Gierałtowskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 72.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Bud.Zad. - raport za I półrocze 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Młyńskiej, stanowiące całość gospodarczą działki nr 3262/87, 3266/87, 3267/87, która zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej - dyżuryMKW.docx"
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej - Tabelaskład i dyżury.pdf

18.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zmiana treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komunikat wyborczy z dnia 18.09.2018 r. -MKW0001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wysłane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 17.09.2018r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w RudzieŚląskiej - zmiana w składzie komisji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu z dnia 14.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa ul. Głównej i ul. Kokota – budowa ścieżki rowerowej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w rejonie ul. Kochłowickiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zawiadomienie 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w rejonie ul. Kochłowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zawiadomienie 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w rejonie ul. Kochłowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w rejonie ul. Kochłowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Urzędników Wyborczych - DYŻURY UW.odt"
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu w okresie Wszystkich Świętych w rejonie ulicy 1 Maja - Czarny Las.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu w okresie Wszystkich Świętych w rejonie ulicy Porębskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu w okresie Wszystkich Świętych w rejonie ulicy 11 Listopada.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Prencel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - prencel piotrpoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piotr Prencel
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Piotr Prencel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - prencel piotrkoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Marek Kasprzyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marek Kasprzyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - kasprzyk marekpoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marek Kasprzyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - kasprzyk marekkoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ zał. 5.2 informacje dodatkowe - SIWZ - Zał.Nr 5.2 dod. dokumenty s. 373-481.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ zał. 6 kontrakt - SIWZ - Zał. Nr 6 wz.umowy(kontrakt) s. 482-536.doc"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ zał. 7 RODO - SIWZ Zał.7 Informacja RODO s.537-538.doc"
Dotyczy dokumentu:
Lidia Sładkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sładkowskalidia początek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lidia Sładkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lidia Sładkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sładkowskalidia koniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Skutela
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - skutela bożenakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Skutela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Skutela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - gil bożenapoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - gil bożenakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - krysztoforskaewelina koniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Barbara Jersz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - jersz barbarapoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Barbara Jersz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Barbara Jersz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - jersz barbarakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Barbara Jersz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Wiencek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - wiencek joannapoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Wiencek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Wiencek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - wiencek joannakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Wiencek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sobota soniakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - lomania jankoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Józef Sarek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sarek józefkoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Józef Sarek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Hałaczek-Warzecha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dotyczący oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Kędzierzyńskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dotyczący oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Kędzierzyńskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dotyczący oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Kędzierzyńskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz nieruchomości.pdf

14.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Postanowie Komisarza Wyborczego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Solnej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania „VIII Regionalny Konkurs Modeli Kartonowych”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu w okresie Wszystkich Świętych w rejonie ulicy 1 Maja - Czarny Las.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu w okresie Wszystkich Świętych w rejonie ulicy 11 Listopada.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie wylotu W1, wykonanie rowu R-1 oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wraz z pracami towarzyszącymi (w tym na ich przebudowę), tj. przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej W1, wykonanie wylotu W2, wykonanie rowu R-1, przebudowa przepustu P-1 wraz z umocnieniem rowu oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, do urządzeń wodnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakończenie postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu sklepu „Intermarche” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważneniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.73.2018 w sprawie wykonania oświetlenia przy chodniku i ścieżce rowerowej na odcinku ul. Bujoczka (Rów Rudzki)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 73.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.78.2018 w sprawie naprawy drogi dojazdowej na działce o numerze 2385/167 przy budynku ul. Żeromskiego 7 od strony parkingu w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 78.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.85.2017 w sprawie kącików gospodarczych przy ul. Różanej, Fiołków, Narcyzów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 10.09.2018 r. - odp. 85.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.71.2018 w sprawie wyłożenia kostką 40 m2 parkingu przy ul. Solidarności obok Krzyża
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 71.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.76.2018 w sprawie zapewnienia spokoju, bezpieczeństwa i porządku na pl. Jana Koniecznego w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 76.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.21.2018 w sprawie naprawy drogi i chodnika przy ul. Astrów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 12.09.2018 r. - odp. 21.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.74.2018 w sprawie remontu chodników w rejonie ul. Magazynowej i Szyb Powietrzny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 74.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno - usługowym, znajdujący się przy ul. Księżycowej 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu - dr 168BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno - usługowym, znajdujący się przy ul. Księżycowej 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno - usługowym, znajdujący się przy ul. Księżycowej 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść projektu - dr 168BIP.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno - usługowym, znajdujący się przy ul. Księżycowej 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu - dr 168BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno - usługowym, znajdujący się przy ul. Księżycowej 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść projektu - dr 168.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno - usługowym, znajdujący się przy ul. Księżycowej 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno - usługowym, znajdujący się przy ul. Księżycowej 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji ds. wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wynaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komitecie ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.146.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy namju gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane położone w kompleksie garażowym w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Pokoju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy namju gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane położone w kompleksie garażowym w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Pokoju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2013"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna