Rejestr zmian w biuletynie

10.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ustawa o niedpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wsprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwaobywatelskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zarządzenie - SP.0050.2.491.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatnamediacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodplatne poradnictwoobywatelskie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna pomocprawna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej orazedukacji prawnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Harmonogram odpracowywania dni wolnych odpracy w punktach Nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - harmonogram dyżurów - 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin-Za życiem-.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - plakat informacyjny.jpg
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe w rejonie ulicy Kłodnickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. K.Goduli w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Fabrycznej w Rudzie Śląskiej na rzecz ich użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. gen. Hallera
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "BÓR" w Rudzie Śląskiej w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowiecki nr 130
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "CIETRZEW" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowieci nr 129
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "CIETRZEW" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowieci nr 129
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - obwieszczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "CIETRZEW" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowieci nr 129
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "CIETRZEW" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowieci nr 129
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz MD LUX Mirosław Dudek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "CIETRZEW" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowieci nr 129
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Do Dworca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - DT-1 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - DT-1_A 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - dt-1a.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - dt-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Wykaz rzeczy - 04.12.2018r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz rzeczy przechowywanych - 09.01.2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Harmonogram dyżurów Radnych w roku 2019 - dyżury2019 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku2019 - dyżury radnych 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod parking w rejonie ulicy Wideckiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ulicy Zajęczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący w rejonie ulicy ks. Niedzieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy polowe w rejonie Kasprowicza - Piernikarczyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod nową tablicę reklamową w rejonie ulicy Radoszowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Wyzwolenia, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Wyzwolenia, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Wyzwolenia, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz ul. Wyzwolenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Wyzwolenia, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (o unieważnieniu postępowania)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Pordzika, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod wycinkę drzewa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Katowickiej i Augustyna Potyki, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod wycinkę drzew
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Katowickiej i Augustyna Potyki, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod wycinkę drzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska na m-c styczeń br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie miasta Ruda Śląska na m-c styczeń br.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie miasta Ruda Śląska na m-c styczeń br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie miasta Ruda Śląska na m-c styczeń br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą "Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - ferie z profilaktyką"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Kochłowicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Kochłowicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - dt-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - dt-1a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 11 - zał. 11 DT-1A.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 10 - zał. 10 DT-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 11 - zał. 11 DT-1A.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod: drogę, chodnik, teren zielony (trawnik) oraz pod parkingi pozostałe (działka nr 2403/113)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.873.2018 w sprawie wydanego w dniu 28.12.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn: przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Górnośląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.01.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018-2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień w planie wydatków między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie w sprawie zmian w dochodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, środków na uzupełnienie dochodów powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.2.2019 w sprawie struktury organizacyjnej Spółki Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.1.2019 w sprawie sprawozdania z działań marketingowych Spółki Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - granty 2017_Koło 51.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - granty 2017_Koło 51-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu wiedzy oraz testu sprawnościowego - listaKSP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu wiedzy oraz testu sprawnościowego - KS.pdf
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu wiedzy oraz testu sprawnościowego - KS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.874.2018 w sprawie wydanego w dniu 02.01.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach Czereśniowej i Antoniego Tiałowskiego w Rudzie Śląskiej - Orzegowie (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zdawalność IV kwartał 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska NR AU.6740.772.2018 r. w sprawie wydanego w dniu 03.12.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej "Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych - budowa drogi przy ul. Ks. Ludwika Tunkla i Świętochłowickiej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie Tunkla Świętochłowicka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska NR AU.6740.772.2018 r. w sprawie wydanego w dniu 03.12.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej "Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych - budowa drogi przy ul. Ks. Ludwika Tunkla i Świętochłowickiej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.119.2018 w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w prawo własności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 119.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.128.2018 w sprawie wykonania dodatkowego pasa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Czarnoleśnej, Kokota i 1 Maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 128.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.124.2018 w sprawie budowy placu zabaw w Rudzie Śląskiej 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 124.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.125.2018 w sprawie renowacji piekaroka zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Potokowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 125.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.121.2018 w sprawie realizacji w roku 2019 niewykonanych zadań budżetu obywatelskiego 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 121.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.123.2018 w sprawie renowacji tramwaju przy zajezdni w dzielnicy Chebzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 123.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.120.2018 w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20, marketu NETTO przy ul. Oświęcimskiej oraz w pobliżu dawnej KWK Nowy Wirek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 120.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.126.2018 w sprawie zainstalowania oświetlenia świątecznego na osiedlu Kuźnica przy ul. Sobieskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 126.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.115.2018 w sprawie remontu budynku, w którym mieści się Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 115.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.112.2018 w sprawie wykonania remontu alei pomiędzy ul. Korfantego a ul. Kopalnianą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 112.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.122.2018 w sprawie nowego muru oporowego zabezpieczejącego obsunięcie się ulicy 1 Maja na halę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 122.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.127.2018 w sprawie ulokowania pojemników do segregacji odpadów pod wskazanymi adresami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 127.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - BIP GRU - WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCH -(styczeń - listopad 2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.129.2018 w sprawie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych, wykonania zatoki autobusowej oraz dodatkowego przejścia dla pieszych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 129.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych styczeń - grudzień2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Dyżury Radnych Rady Miasta RudaŚląska w 2018 roku" na "Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w 2019roku - DYŻURY RADNYCH 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku2019 - dyżury radnych 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie u unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę wodociągu DN 500 w rejonie ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej (na przekroczeniu rzeki Czarniawki w km 10+139)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna