Rejestr zmian w biuletynie

10.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Urbańczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Bujas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Stawicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Szymiec-Spyra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - BIP GRU-WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCHstyczeń-marzec 2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - GRU wykaz umów wydatkowych styczeń-luty2018 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę - sty-mar 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę - sty-lut 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem i dzierżawa nieruchomości przy ul. Brata Alberta - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Brata Alberta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Mieszka I - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Mieszka I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Mieszka I - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem i dzierżawa nieruchomości przy ul. Brata Alberta - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Brata Alberta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar robót s.182-225 - SIWZ - przedmiarrobót s.182-225.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy s. 226-245 - SIWZ -Wzór umowys.226-245.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - przedmiar robót s. 182-225 - SIWZ -Wzórumowy s.226-245.docx
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. W.Brańskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Radosna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Kłodnicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Kochłowicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Ustronna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Górna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Mieszka I - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem i dzierżawa nieruchomości przy ul. Brata Alberta - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. gen.J.Hallera - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadanie 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 1 + odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - kwiecień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aneta Breitkopf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Myszor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. P.Skargi (dz.2639) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. P.Skargi (dz.2662) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. P.Skargi (dz.2662) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wrzosowej i Polnej (dz.1845) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wrzosowej i Polnej (dz.1845) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. R.Magdziorza - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. K.Goduli - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6 lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wykaz nr 19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ks.L.Tunkla - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja XXIV Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli Redukcyjnych Pływających Ruda Śląska - Kochłowice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - GPR wersja 06.04.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - raport z konsultacji 06.04.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ruda Śląska-mapa obszarówrewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja XXIV Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli Redukcyjnych Pływających Ruda Śląska - Kochłowice"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Piątek-Niewęgłowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.03.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.03.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (30.03.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (30.03.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (28.02.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (28.02.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (28.02.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (28.02.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zdawalność - I kwartał 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pawłowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Admiralskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Twaruszki - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Partyzantów - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. J.Piłsudskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Górnej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Sadowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Rybnickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wireckiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wierzbowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wireckiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - formularz.doc"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 622/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Sudeckiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. ks. J.Hrubego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Górnej (dz.4547) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota, parcela 1240/994”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umorzenie postępowania w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia - ul. K.Bytomskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, w sprawie najmu, na czas nieokreślony, części powierzchni antresoli w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na pośrednictwo ubezpieczeniowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, w sprawie najmu, na czas nieokreślony, części powierzchni antresoli w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na pośrednictwo ubezpieczeniowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 12 lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6 lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 3 lokali użytkowych - ogłosznie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dutkiewicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu - unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.29.2018 w sprawie remontu schodów znajdujących się przy zejściu na ciąg pieszy przy ul. Podlas oraz remontu odcinka nawierzchni powyżej schodów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.28.2018 w sprawie podjęcia działań zmierzających do ustalenia dalszego przeznaczenia budynków przy ul. Powstańców 1, 1A, 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 834/XLVI/2009 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ....
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.182.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.274.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.2.2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.01.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - spr. 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.2.2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.01.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - pp 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.274.2012 w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.2.2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.11.2017 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19.12.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu - PR.0012.8.11.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2018 z posiedzenia Komijsi Rewizyjnej w dniu 22.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.11.2017 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19.12.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.10.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości w dniu 12.12.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.19.2018 w sprawie zakłócania ciszy nocnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.18.2018 w sprawie wycinki dwóch drzew rosnących przy stadionie sportowym Klubu Sportowego Wawel Wirek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.17.2018 w sprawie montażu lustra na wyjeździe z ul. Lecha na ul. Obrońców Westerplatte
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.26.2018 w sprawie odnowienia zabytkowej kapliczki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 26.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.16.2018 w sprawie przedstawienia rozliczenia funduszu remontowego przez RSM dla nieruchomości przy ul. Latki 1 - 7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.5.2018 w sprawie dojazdu do Przychodni Rejonowej przy ul. K. Makuszyńskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.4.2018 w sprawie uszkodzenia drogi w trakcie budowy parkingu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.25.2018 w sprawie oczyszczania ulic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 25.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.20.2018 w sprawie remontu dróg po okresie zimowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp.20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.14.2018 w sprawie naprawienia nawierzchni kostkowej ul. Obrońców Westerplatte przy bloku mieszkalnym nr 30 - 32b
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.23.2018 w sprawie jakości wody dostarczanej przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 23.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.24.2018 w sprawie ekranów akustycznych wzdłuz autostrady A4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.10.2018 w sprawie współfinansowania budowy Oceanarium w Rudzie Śląskiej przez miasta Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.27.2018 w sprawie dojścia do Szkoły Podstawowej Nr 17 (przejście od ul. Szkolnej do ul. Budowlanych)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 28.03.2018 r. - odp. 27.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.22.2018 w sprawie wyposażenia dwóch kącików gospodarczych w pojemniki na plastik, papier i szkło przy ul. Wolności - Raciborskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 22.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - obwieszczenie.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał -obwieszczenie_wylozenie_lipa_zietka_gurtlerow_2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "XXXVII Turniej Lajkonik Cup 2018".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Wakacje ze zdrowiem”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynik konkursu - Wakacje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Wakacje ze zdrowiem”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach otwartych konkursów ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności lecznicze, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Wakacje ze zdrowiem”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wydanie dow.os.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wydanie dowodu osobistego_2015-03-02_78.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wspólnej (dz.1321) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Lelewela (dz.1320) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Lelewela (dz.1319) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wspólnej (dz.1318) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wspólnej (dz.1317) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Lelewela (dz.1315) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Lelewela (dz.1316) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Lelewela (dz.1315) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wspólnej (dz.1314) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wspólnej (dz.1313) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. J.Lelewela (dz.1312) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną zbyte w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Działki do zbycia na 31.03.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną zbyte w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu użytkowego przy ul. Jana Gierałtowskiego 3A - ogłoszenie drugiego przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Piastowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu użytkowego przy ul. Jana Gierałtowskiego 3A - ogłoszenie drugiego przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia budowy - ul. Leszczynowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia budowy - ul. B.Schulza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia - ul. Brunona Schulza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. P.Kubiny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Cypriana Norwida
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Pawła Kubiny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Kokotek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Przemysłowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Przemysłowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Jana Stefana Dworaka i Czarnoleśna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Przemysłowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Przemysłowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Kokotek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie w sprawie grupy kaptałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Niedźwiecka-Długosz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - kwiecień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 06.04.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 06.04.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 06.04.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna