Rejestr zmian w biuletynie

06.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach rekrutacji - info wybórAM.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże położone w kompleksie w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Jana Brzechwy, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ul. Mikołowskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod urządzenie infrastruktury technicznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - raport 01.08.2018-31.08.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych styczeń - sierpień2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Wykaz umów wydatkowych styczeń-lipiec2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dotyczący oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Klary w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokument informacyjny - Informacja RODO.doc
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad opracowania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjecia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej","Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozy....
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta NR SP.0050.1.36.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania do wycieczek dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska, przyznawanego w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację oświetlenia ulicznego przy ulicy Chłopskiej, Strzelców Bytomskich, Junaków, Dziewanny, Marzanny, Sobótki, Jutrzenki i Świętojańskiej w Rudzie Śląskiej - Halembie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kolasa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego - kolasaagnieszka korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kolasa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Płaczek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego - płaczekbeata korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Beata Płaczek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Sieja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego - siejawojciech korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Sieja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Mitas
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Mitas
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego - mitasjolanta korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej - dostawa i instalacja wyposażenia pracowni dla branży handlowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały NR PR.0007.117.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały NR PR.0007.117.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.3.320.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały NR PR.0007.117.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały NR PR.0007.117.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.3.320.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały NR PR.0007.117.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2041, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych pubicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.57.2016 dot. zawiadomienia stron postępowania o przekazaniu pismem z 30 sierpnia 2018 r. znak do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach odwołania z 16 sierpnia 2018 r. Towarzystwa na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 19.03.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 19.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyniku postępowania - Zawiadomienieo wyniku postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania -Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.24.2018 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 11/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.24.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.23.2018 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 10/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.23.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.11.2018 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 9/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.11.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.68.2018 w sprawie remontu chodnika przy ul. Joanny 28
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 68.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.69.2018 w sprawie przeprowadzenia remontu odcinka drogi prowadzącej do granicy działki nr 1379/85 w Rudzie Śląskiej przy ul. Asnyka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 69.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.67.2018 w sprawie uporządkowania terenu w obrębie sklepu Biedronka przy ul. K. Goduli w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 67.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.8.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 21 czerwca 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.8.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 21 czerwca 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.5.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 12 kwietnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu - PR.0012.4.5.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.5.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 12 kwietnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do protokołu -zał_PR.0012.4.5.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.5.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 12 kwietnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.8.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 21 czerwca 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu* - PR.0012.4.8.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.8.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 21 czerwca 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.7.2018 ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 14 czerwca 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.6.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.5.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 12 kwietnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.503.2018 w sprawie wydanego w dniu 31.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż udziału wynoszącego 12/24 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Przemysłowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Piernikarczyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż udziału wynoszącego 12/24 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Przemysłowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 479-18 (znak sprawy AU.6740.453.2018) z dnia 09.08.2018 r. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.503.2018 w sprawie wydanego w dniu 31.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 479-18 (znak sprawy AU.6740.453.2018) z dnia 09.08.2018 r. (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.503.2018 w sprawie wydanego w dniu 31.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.503.2018 w sprawie wydanego w dniu 31.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 7.10 wniosek decyzja środowiskowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7.10 - wniosek decyzja środowiskowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7.10 wniosek decyzja środowiskowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - WNIOSEK 7.10-DECYZJA ŚRODOWISKOWA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (31.08.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (31.08.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.08.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.08.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.07.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (31.07.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.07.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (31.07.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogłoszenie nr500211598.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - głoszenie nr500211598.docx
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - wrzesień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.65.2018 w sprawie ul. Skalnej i Bytomskiej w Orzegowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 65.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.62.2018 w sprawie prac porządkowych na terenie podwórka przy ul. Hlonda 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 30.08.2018 r. - odp. 62.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.62.2018 w sprawie prac porządkowych na terenie podwórka przy ul. Hlonda 16
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź z dnia 30.08.2018 r. - odp. 62.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.62.2018 w sprawie prac porządkowych na terenie podwórka przy ul. Hlonda 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 30.08.2018 r. - odp. 62.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.66.2018 w sprawie niesprawnej instalacji kanalizacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 66.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.65.2018 w sprawie ul. Skalnej i Bytomskiej w Orzegowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 65.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.65.2018 w sprawie ul. Skalnej i Bytomskiej w Orzegowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź - odp. 65.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru - brakrozstrzygnięcia KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.09.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej działkę gminną nr 2424/315 k.m.1 obręb Orzegów przy ul. Hlonda zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr: 1972/316, 1974/315,2081/315/,2429/315, 2431/316 o łącznej pow. 885 m2, zapisanych na karcie mapy 1, w obrębie (KW) oraz każdoczesnego właściciela budynku przy ul. Heleny Modrzejewskiej 3, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Hlonda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja z dnia 28.08.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Wiśniowej, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania „Finał Śląskiej Ligi Dzieci i Młodzików w Łucznictwie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca RODO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca RODO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.21.2018 w sprawie naprawy drogi i chodnika przy ul. Astrów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja - int. 21.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.85.2017 w sprawie kącików gospodarczych przy ul. Różanej, Fiołków, Narcyzów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja - int. 85.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna