Rejestr zmian w biuletynie

01.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 72.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 70.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Pozwolenia na budowę - 01.11.2018r.-30.11.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Pozwolenie na budowę01.12.2018-31.12.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 13.3 oświadczenia psy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 13.3 - oświadczenia - psy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Edmunda Kokota i Partyzantów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na stanowisko - Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na stanowisko - głównego księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na stanowisko - Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.12.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu Miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2019rok.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu Miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Budżet miasta Ruda Śląska na 2019 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu Miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista kandydatów KSP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
138/05 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu znajdującego się na terenie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr DOO.PM.0151-138/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.04.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu znajdującego się na terenie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą"Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2019 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie odwołania i powołania Sekretarza Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - uchwała - opłata od posiadania psów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - uchwała - zmieniająca formularzepodatkowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - uchwała - pomoc regionalna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - uchwała w sprawie określenia stawek podatkuod nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - uchwała w sprawie określenia stawekpodatku od nieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - uch_58 w sprawie zwolnień od podatku odnieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tereniemiasta Ruda Śląska.PDF
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - uchwała w sprawie opłaty od posiadaniapsów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - uchwała w sprawie określenia wzorówformularzy podatkowych.pdf

28.12.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania nr 1 i 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały nr PR.0007.214.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki z głosowań - BIP.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 na oddanie w najem pomieszczenia piwnicznego przeznaczonego na prowadzenie terapii z zakresu fizykoterapii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 na oddanie w najem gabinetu USG wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie chirurgii i medycyny sportowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul. Lipa 3 na oddanie w najem gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul. Lipa 3 na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na działalność handlowo-usługową w zakresie usług piekarniczo-cukierniczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roman Mateja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - mateja romankoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Roman Mateja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roman Mateja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2019 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogłoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2019 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.841.2018 r. w sprawie wydanego w dniu 21.12.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej (...) w rejonie ulicy Wojska Polskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o ponownym wyniku postępowania w zakresie części 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - załącznik nr 2 deklaracja 01.01.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.114.2018 w sprawie likwidacji zalewisk w jezdni
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 114.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.129.2018 w sprawie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych, wykonania zatoki autobusowej oraz dodatkowego przejścia dla pieszych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.128.2018 w sprawie wykonania dodatkowego pasa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Czarnoleśnej, Kokota i 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.126.2018 w sprawie zainstalowania oświetlenia świątecznego na osiedlu Kuźnica przy ul. Sobieskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.127.2018 w sprawie ulokowania pojemników do segregacji odpadów pod wskazanymi adresami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.125.2018 w sprawie renowacji piekaroka zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Potokowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.124.2018 w sprawie budowy placu zabaw w Rudzie Śląskiej 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.123.2018 w sprawie renowacji tramwaju przy zajezdni w dzielnicy Chebzie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.122.2018 w sprawie nowego muru oporowego zabezpieczejącego obsunięcie się ulicy 1 Maja na halę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.121.2018 w sprawie realizacji w roku 2019 niewykonanych zadań budżetu obywatelskiego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.121.2018 w sprawie realizacji w roku 2019 niewykonanych zadań budżetu obywatelskiego 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.120.2018 w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20, marketu NETTO przy ul. Oświęcimskiej oraz w pobliżu dawnej KWK Nowy Wirek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Gajowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.119.2018 w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w prawo własności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.120.2018 w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20, marketu NETTO przy ul. Oświęcimskiej oraz w pobliżu dawnej KWK Nowy Wirek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.119.2018 w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w prawo własności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.118.2018 w sprawie możliwości zwolnienia z obowiązku płacenia podatku za posiadanie psa właścicieli psów - krwiodawców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.117.2018 w sprawie odbudowy pomnika poświęconego Powstańcom Śląskim w Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja - odp. 117 BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.117.2018 w sprawie odbudowy pomnika poświęconego Powstańcom Śląskim w Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 117.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.117.2018 w sprawie odbudowy pomnika poświęconego Powstańcom Śląskim w Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.116.2018 w sprawie progu zwalniającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.115.2018 w sprawie remontu budynku, w którym mieści się Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.110.2018 w sprawie wykonania drogi w ciągu ul. Łowieckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja nr PR.0003.109.2018 w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.114.2018 w sprawie likwidacji zalewisk w jezdni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.111.2018 w sprawie drogi dojazdowej do posesji przy ul. W. Jagiełły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.112.2018 w sprawie wykonania remontu alei pomiędzy ul. Korfantego a ul. Kopalnianą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.111.2018 w sprawie drogi dojazdowej do posesji przy ul. W. Jagiełły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.113.2018 w sprawie oświetlenia świątecznego w dzielnicy Bielszowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.113.2018 w sprawie oświetlenia świątecznego w dzielnicy Bielszowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.112.2018 w sprawie wykonania remontu alei pomiędzy ul. Korfantego a ul. Kopalnianą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.110.2018 w sprawie wykonania drogi w ciągu ul. Łowieckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.111.2018 w sprawie drogi dojazdowej do posesji przy ul. W. Jagiełły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.110.2018 w sprawie wykonania drogi w ciągu ul. Łowieckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7-21 wniosek zgloszenie powietrze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 7-20 pozwolenie powietrze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 7-21 zgloszenie powietrze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7-20 wniosek pozwolenie powietrze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu Miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu Miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Budżet miasta Ruda Śląska na 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu Miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2019rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Katowicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna