Rejestr zmian w biuletynie

05.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Wiadomość dla gości uroczystej sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 czewrca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiadomość dla gości uroczystej sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 czewrca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiadomość dla gości uroczystej sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 czewrca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy – ul. Kończycka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czerwiec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czerwiec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu rozsączającego – 4 skrzynek typu Stombox dla oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 3135/249 obręb 0005 Bielszowice w Rudzie Śląskiej przy ul. Kingi 76
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu gruntu zabudowanego garażami blaszanymi przy ul. L.Tołstoja na m-c czerwiec br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska na m-c czerwiec br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie miasta Ruda Śląska na m-c czerwiec br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na m-c czerwiec br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Katowickiej-Otylii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.06.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego im. Masymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego im. Masymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej - lista muzeum.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego im. Masymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "informacja o przebiegu naboru - listakandydatów zaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej" na "informacja oprzebiegu konkursu - lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Dojazdowej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Dojazdowej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jagiełły, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Dojazdowej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 4/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 17.12.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 4/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 17.12.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 4/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 17.12.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zmiana do Regulaminu Organizacyjnego UM.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Regulamin organizacyjny UM po zmianach.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Dojazdowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.2.148.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Dojazdowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Dojazdowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.2.148.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Załącznik nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Załącznik nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czerwiec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czerwiec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czerwiec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.05.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista FK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Dojazdowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenia (niekaralność, nieposzlakowanaopinia) - oświadczenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenia (niekaralność, nieposzlakowanaopinia) - oświadczenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw wokół Miejskiego Przedszkola nr 37
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw wokół Miejskiego Przedszkola nr 37
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rej. ulicy Na Piaski - Ks. Niedzieli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - dzierżawa ul. Na Piaski Ks. Niedzieli.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rej. ulicy Na Piaski - Ks. Niedzieli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - dzierżawa ul. Na Piaski i Ks. Niedzieli.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rej. ulicy Na Piaski - Ks. Niedzieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. – Wydział podatków i opłat lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe w rej. ulicy Admiralskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod autokomis i parking w rej. ul. Katowickiej 112
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe w rej. ulicy Rycerskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ulicy Kingi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe w rej. ulicy Rycerskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe w rej. ulicy Ułańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący w rej. ulicy Ułańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod tablicę reklamową w rej. ulicy Radoszowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rej. ulicy Na Piaski - Ks. Niedzieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków w rej. ulicy Wyzwolenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 28 maja 2019 r. - wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy – ul. Krańcowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi z dnia 22.03.2019 r. złożonej przez Pana xxx xxxx na brak działań Urzędu Miasta Ruda Śląska w sprawie nieprawidłowego odprowadzania ścieków komunalnych na posesję należącą do skarżącego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wymianie pokrycia dachu od strony południowej i zachodniej wieży głównej kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto Ruda Śląska na przyjęcie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – Działanie 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (Konkurs POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18) współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP II”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto Ruda Śląska na przyjęcie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – Działanie 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (Konkurs POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18) współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP I”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres dziewięciu lat lokalu użytkowego położonego przy ul. ks. Ludwika Tunkla 147A w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 203
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - u 98 - Załącznik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Suszec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 203
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa(1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 2 - Przedsięwzięcia(1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 3 - Objaśnienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda §laska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa i inne sprawy wojskowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa i inne sprawy wojskowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zaświadczenie - pracodawca.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa i inne sprawy wojskowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa i inne sprawy wojskowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zaświadczenie - Urząd Skarbowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa i inne sprawy wojskowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wniosek - rekompensaty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa i inne sprawy wojskowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa i inne sprawy wojskowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa i inne sprawy wojskowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 28 maja 2019 r. - wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.3.168.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.3.167.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.007.93.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.007.93.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy - ul. Rybnicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz rzeczy przechowywanych26.02.2019r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz rzeczy przechowywanych - 28.05.2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dotyczący najmu gruntu pod garażem blaszanym przy ul. Ogrodowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_25_kwietnia_do_22_maja_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna