Rejestr zmian w biuletynie

20.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz zdarzeń - lut.2018.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz zdarzeń - lut.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz zdarzeń - lut.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. J.Achtelika oraz Piastowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. J.Achtelika oraz Piastowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.28.2018 w sprawie podjęcia działań zmierzających do ustalenia dalszego przeznaczenia budynków przy ul. Powstańców 1, 1A, 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.40.2018 w sprawie latarni ulicznej przy ul. K. Makuszyńskiego 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.39.2018 w sprawie utwardzenia ul. Pięknej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.38.2018 w sprawie dokładniejszego "zamknięcia" terenu na skwerze ks. Gutsfelda przy ul. Katowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.37.2018 w sprawie remontu chodników przy ul. Słowiańskiej 2 do 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.36.2018 w sprawie dzielnicy Bielszowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.35.2018 w sprawie parkingu przy ul. Cichej w Bielszowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.34.2018 w sprawie utrzymania czystości dróg w mieście
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 2 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu - lista AU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy - lista KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.33.2018 w sprawie dzików i kontroli ich populacji na terenie Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.32.2018 w sprawie naprawy oświetlenia przy ul. Pawła 1 oraz naprawy chodnika wzdłuż ul. Pawła
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.31.2018 w sprawie monitoringu przejścia podziemnego pomiędzy ul. Kędzierzyńską i Wolności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.30.2018 w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci z tyłu nieruchomości przy ul. Magazynowej 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Oświaty na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Środowiska w roku 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska na rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty za rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu* - PR.0012..1.2.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu* - PR.0012.1.2.2018.PDF
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.3.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 marca 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sIWZ - wz.umowy - SIWZ - Zał. nr 5 wz.umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - wz.umowy - SIWZ - Zał. nr 5 wz.umowy.docx
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. "Budowa stacji transformatorowej, linii kablowej SN oraz linii kablowej nN dla zasilenia węzła przystankowego na działkach o ozn. geod. (...) położonych w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt - SIWZ - str. tyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 2 oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 2oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 1 formularz oferty - SIWZ - Zał. nr1 formularz oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne - SIWZ - inf. ogólne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - opis przedmiotu zamóweinia - SIWZ - Zał. nr4 OPZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 3 oswiadczenie - SIWZ - Zał. nr 3oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - STWIORB - SIWZ - Zał. nr 4b STWIORB.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar robót - SIWZ - Zał. nr 4aprzedmiar.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa - SIWZ - Zał. nr 4cdokumentacja projektowa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. "Budowa stacji transformatorowej, linii kablowej SN oraz linii kablowej nN dla zasilenia węzła przystankowego na działkach o ozn. geod. (...) położonych w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - maj 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - maj 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - kwiecień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „II Otwarty Puchar Rudy Śląskiej Dzieci i Młodzieży”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wody, poprzez odtworzenie lewej skarpy koryta potoku Bielszowickiego na odcinku w km 9+765 – 10+116 w Rudzie Śląskiej, w związku z likwidacją zastoiska wodnego związanego z powstaniem niecki obniżeniowej w rejonie lewego brzegu cieku Bielszowickiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Cypriana Norwida
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Jana Stefana Dworaka i Czarnoleśna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść projektu - dr 72.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu - dr 72.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Kontrole - marzec - 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Czarnoleśnej 6a - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Katowickiej 45 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Solnej 5 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Gierałtowskiego 3b - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.1.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23 stycznia 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Solidarności 5 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Piasecznej 2 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Gierałtowskiego 3a - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Piasecznej 2 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.1.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23 stycznia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Czarnoleśnej 6a - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Katowickiej 45 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Solnej 5 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Solidarności 5 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść ogłoszenia o konkursie - Ogłoszenie okonkursach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść ogłoszenia o konkursie - Ogłoszenie okonkursach.pdf

17.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - inf. o stanie realizacji zadań -30.03.2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłkek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych -16.04.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych -22.03.2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zwolnienia od podatków od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. E.Kokota (dz.773) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szpinda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Dąbrowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Kaczmarczyk-Całek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Pawła - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem nieruchomości przy ul. Solidarności - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Młyńskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Podlaskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Solidarności - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. A.Tiałowskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Bytomskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Gęsiej (dz.1309) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Gęsiej (dz.1307) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kościelnej - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pokój 1"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.29.2018 w sprawie remontu schodów znajdujących się przy zejściu na ciąg pieszy przy ul. Podlas oraz remontu odcinka nawierzchni powyżej schodów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie w sprawie grupy kaptałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dodatkowe dokumenty do postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Chryzantem oraz Wiktora Bujoczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna