Rejestr zmian w biuletynie

22.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do kolejnego etapunaboru - lista EZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik lista kandydatów zaproszonych do kolejnego etapunaboru - lista EZ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do kolejnego etapunaboru - lista EZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na czas określony w celu zastępstwa pracownika nieobecnego w pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na czas określony w celu zastępstwa pracownika nieobecnego w pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach rekrutacji - info wybórAU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.57.2018 w sprawie funkcjonowania Taxi na terenie Rudy Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.56.2018 w sprawie oświetlenia ul. Bielszowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.55.2018 w sprawie konserwacji barierek ochronnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.54.2018 w sprawie zasadzenia "drzewka niepodległości"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w użyczenie - ul. Wolności 14.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w użyczenie - ul. Wolności 14.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 4.11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.6.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska, które odbyło się w dniu 22 maja 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -Raport_z_konsultacji_Komitetu_Rewitalizacji-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Kołada
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Wystyrk - Benigier
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Józef Skudlik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Michał Wieczorek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dziedzic
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Witold Hanke
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Władysław Dryja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kazimierz Myszur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Władysław Kucharski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Potyrała
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Grozmani
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Kobierski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Józef Osmenda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Wesoły
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Cecylia Gładysz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Henryk Piórkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Michał Pierończyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jakub Wyciślik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Stania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Kania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Łukaszczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jan Wyżgoł
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jan Mucha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Domżalski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Beata Drzymała-Kubiniok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Błąkała-Zawronek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Piecko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Wieszołek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Artur Krawczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Janduła - Jonda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Chromy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dziedzic
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Morek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Michał Pierończyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Porębski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Krzysteczko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Mróz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skiba
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Kulik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sabina Brzezowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Jersz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Krause
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Losa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Wiencek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szpinda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rafał Otręba
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Rolnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Strączek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nawa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Małyska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Agata Ociepka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Lignarska-Guzy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karina Kaczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Kukiełka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kansy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 12.2 - opróżnianie zbiorników nowy zRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piotr Prencel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Patrycja Pluta - Szymajda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 12.2 - opróżnianie zbiorników.pdf
Dotyczy dokumentu:
Irena Kasperek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Grzybek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Violetta Chojnacka - Malik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Mrozek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Siemińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Miliczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Janina Paduch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Izabela Krzykawska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lechowicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Zając
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Brunner
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bronisława Rostek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Cerlak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Zdebelak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Cynar
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Wątorek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dutkiewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dudzińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lidia Sładkowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Irena Danch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anita Grobelczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Kania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Skutela
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Daria Synowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regina Krzysteczko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krystian Morys
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adam Wieczorek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Janusz Kowalski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Grzybek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Monika Nowicka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Teresa Moralewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Sekta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Hampel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Hanka Gdynia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Dworak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Norbert Rózga
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Czusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Bartoń - Lorek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Irena Szmer - Śledź
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Janina Zydorczak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krystyna Osmenda - Łaskawiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Bujas
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Renata Buryan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Skurczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Rosa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Celina Łubińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Renata Sadowska - Górczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Maria Lorens
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gerstel - Kwitowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bronisław Wilk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Lorek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Janas
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Witkowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jagielski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Wieloch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Kołodziej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Kwiecińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Sobek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Pawłowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Górska - Beutch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Gałuszka - Bilińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krystian Gałuszka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Widuch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariola Królikowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szlosarek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Halina Kozioł - Woźnikowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Włoś
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marzanna Iwińska - Mielniczuk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Chowaniec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Michał Graca
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Kotlorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Damian Pajonk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Wlaszczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Szklarska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk - Sikora
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adam Walkus
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Szwajnoch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Wojciechowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gajewska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dytkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Beata Płaczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Biegun
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Woźniak - Bagińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Muskietorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Sawalach - Tomanik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adam Rozewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Milik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Beata Staroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Wijata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roman Mateja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Kasprzyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zygmunt Grzybek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Stepuch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Józef Sarek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Koźlik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adam Blacha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Tkocz - Furman
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Zegan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szcześniak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Filar
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Józef Buszman
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Wyszomirski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Twardecki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozalia Mańka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Kściuczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Sochacka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Waćko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Święchowicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Truchan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Słupina - Świąć
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adam Knoppik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wioletta Tkocz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marek Walewski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Piątkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Piątek-Niewęgłowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Raczyński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kazimierz Juraszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Duda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Domżalski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Henryk Knapik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Kamiński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Marduła
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogdan Skrzyposzek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Kopańska - Borek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aneta Skupińska-Buczak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Świtalska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Szolc
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Bekierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Opaczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Niedźwiecka - Długosz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Kostoń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Renata Krusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Boniecka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kurpanik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Lach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Trzciński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Skórnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Gamba
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Małachowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Leokadia Masłowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Juszkiewicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Jarczewska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Pol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Morys
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Wyciślik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Michał Guzy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Urbańczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Mikołajek - Wałach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Paprotna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Nowak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Daniel Nowok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Frankowicz - Frank
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Rożek - Szymczak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Beata Bereta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Jastrzębska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Borowik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Klaudiusz Woźnica
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Woch
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Odyga
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Nocko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aneta Janus
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Bania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Stanisława Szuchaja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roman Dymek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Czapelka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Mol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Młynarski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Haarschack
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Ogórek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Żok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Harczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Duńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Krzyżak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Mróz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - najem, ul. Piotra Skargi 2648 70001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - najem, ul. P. Skargi, , od 18.06.201809.07.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację oświetlenia ulicznego przy ulicy Xawerego Dunikowskiego, Jacka Malczewskiego, Ks. Ludwika Tunkla i Józefa Chełmońskiego w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sport i rekreacja w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.196.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Xewerego Dunikowskiego, Jacka Malczewskiego, Ks. Ludwika Tunkla i Józefa Chełmońskiego w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.232.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.233.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w najem - przy ul. Pokoju 2B.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w użyczenie - przy ul. Bujoczka 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w najem - przy ul. Szczudlaka 76
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ul. Szczudlaka 76.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - czerwiec 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w najem - przy ul. Gierałtowskiego 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w najem - przy ul. Szczudlaka 76
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w najem - przy ul. Gierałtowskiego 20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ul. Gierałtowskiego 20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w najem - przy ul. Gierałtowskiego 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
74.2017 w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia wartości pieniężnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
68.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.57.2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
57.2017 w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżeie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Kancelarii Prezydenta Miasta (SPP) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia wartości pieniężnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - informacja o sposobach realizacji wnioskówpokontrolnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad opracowania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjecia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej","Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozy....
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.30 nowe tablice rejestracyjne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.31 wtórnik dowodu rej., nalepkikontrolnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.33 tablice tymczasowe i pozwolenieczasowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.2 zgłoszenie sprzedaży pojazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.3 nadanie numeru podwozia przyczepy SAM -oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.10 zmiany w dowodzie rejestracyjnym_przebudowa pojazdu_.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.11 zastaw rejestrowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.12 montaż instalacji gazowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.13 dopisanie współmałżonka do dowodurejestracyjnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.14 wtórnik tablic rejestracyjnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.26 wniosek o wydanie wtórnikadokumentów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.28 wydanie zaświadczenia-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.36 oświadczenie odp. karna warunkowarejestracja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.37 dodatkowa tablica rejestracyjna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.39 oświadczenie o zagubieniu DR, KP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.1 rejestracja pojazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.4 czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.4a ponowne dopuszczenie pojazdu doruchu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.5 wymiana dowodu rejestracyjnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.6 zwrot dowodu rejestracyjnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.7 wykonanie tabliczki znamionowejpojazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.8 nadanie numeru nadwozia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.9 zmiany w dowodzie rejestracyjnym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.34 oświadczenie o miejscuzamieszkania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.13 dopisanie wspolmalzonka do dowodurejestracyjnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.11 zastaw rejestrowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.10 zmiany w dowodzie rejestracyjnym_przebudowa pojazdu_.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.3 nadanie numeru podwozia przyczepy SAM -oswiadczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.14 wtórnik tablic rejestracyjnych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.2 zgłoszenie sprzedaży pojazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.33 tablice tymczasowe i pozwolenieczasowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.39 oświadczenie o zagubieniu DR, KP.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.9 zmiany w dowodzie rejestracyjnym.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.12 montaż instalacji gazowej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.37 nowe tablice rejestracyjne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.30 nowe tablice rejestracyjne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.6 zwrot dowodu rejestracyjnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.7 wykonanie tabliczki znamionowejpojazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.8 nadanie numeru nadwozia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.31 wtórnik dowodu rej., nalepkikontrolnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.4 czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.4a ponowne dopuszczenie pojazdu doruchu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.5 wymiana dowodu rejestracyjnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.1 rejestracja pojazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące praw jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.28 wydanie zaświadczenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.34 oświadczenie o miejscu zamieszkania -PJ-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące praw jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.25 zawiadomienie prawa jazdy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.25 zawiadomienie prawa jazdy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o ponownym wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 19.03.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 19.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.227.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 2.228.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.226.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 2.225.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 17 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej-budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki na terenie ZSP-2 przy ul. Glinianej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa i montaż mebli oraz sprzedaż wyposażenia wraz z montażem dla budynku "Stacja Biblioteka" przy ul. Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup licencji oraz odnowienie subskrypcji oprogramowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 45 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 9.3-2492/6 i nr 9.3-2494/6 stanowiące własność Gminy Ruda Śląska na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 9.3-1747/7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kokotek 42 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na własny koszt (najem)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu - ul. Żelazna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogłoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu - ul. Żelazna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Żelazna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu - ul. Żelazna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu - ul. Żelazna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu - ul. Żelazna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51b
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach - ul. Wspólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach - ul. Wspólna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogłoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach - ul. Wspólna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ul.Wspólna+1314.948,+1321.948.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach - ul. Wspólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach - ul. Wspólna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jana Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnieniu - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnieniu - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnieniu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, własności Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, położonej przy ul. Kokotek 42 w Rudzie Śląskiej, która zostanie sprzedana na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, własności Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, położonej przy ul. Kokotek 42 w Rudzie Śląskiej, która zostanie sprzedana na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na czas określony w celu zastępstwa pracownika nieobecnego w pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowy - listaAU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na czas określony w celu zastępstwa pracownika nieobecnego w pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, własności Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, położonej przy ul. Kokotek 42 w Rudzie Śląskiej, która zostanie sprzedana na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja do SIWZ 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej” – opracowanie dokumentacji i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dziedzic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego - dziedzicgrażyna korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dziedzic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kazimierz Myszur
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Dziedzic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.43.2018 w sprawie parkingu dla Przychodni Lekarskiej przy ul. Wawelskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 43.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.53.2018 w sprawie udzielenia informacji na tematy związane z sytuacją Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.13 - zgłoszenie zmiany adresu w operaciewraz z kaluzulą.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.13 - zgłoszenie zmiany adresu w operaciewraz z kaluzulą.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.12 - pełnomocnictwo wraz z kaluzulą.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.13 - zgłoszenie zmiany adresu w operaciewraz z kaluzulą.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.14 - wniosek o wyłączenie gruntówrolnych z produkcji rolniczej wraz z kaluzulą.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.1- wniosek o wydanie wypisu-wyrysu zewidencji gruntów i budynków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.2 - wniosek o udostępnienie materiałówpowiatowego zasobu geodezyjnego i katrograficznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.3 - zgłoszenie pracy geod. zzałącznikami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.4 - wniosek o skoordynowanie usytuowaniaprojektowanych sieci uzbrojenia terenu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.6 - wniosek o udostępnienie rejestru cen iwartości nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.7 - zgłoszenie zmian w ewidencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.8 - wniosek o ustalenie numeruporządkowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.9 - wydanie zaświadczenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.10 - wniosek o zaopiniowanie wstępnegoprojektu podziału.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.11 - wniosek o podział nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.9 wniosek o wydaniezaświadczenia.doc.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.11 wniosek o podział nieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.12 pełnomocnictwo wraz z kaluzulą.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.13 zgłoszenie zmiany adresu w operaciewraz z kaluzulą.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.14 wniosek o wyłączenie gruntówrolnych z produkcji rolniczej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.10 -wniosek o zaopiniowanie wstępnegoprojektu podziału nieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.4 - wniosek o skoordynowanieusytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.3 wniosek na zgłoszenie pracgeodezyjnych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.6 wniosek o udostępnienie rejestru cen iwartości nieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.7 - zgłoszenie zmian wewidencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.8 wniosek o ustalenie numeruporządkowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.1 wniosek o wydanie wypisu-wyrysu zewidencji gruntów i budynków.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.2 wniosek o udostępnienie materiałówpowiatowego zasobu geodezyjnego i katrograficznego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania (...)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obieszczenie Prezydenta Miasta z 13 czerwca2018 r. znak KO.6220.1.38.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania (...)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie planowanego na terenie Republiki Słowackiej przedsięwzięcia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie planowanego na terenie Republiki Słowackiej przedsięwzięcia (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie RDOŚ znkaWOOŚ.442.2.2016.EJ.6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie planowanego na terenie Republiki Słowackiej przedsięwzięcia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie planowanego na terenie Republiki Słowackiej przedsięwzięcia (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.....na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1969/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.194.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.....na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1969/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 2.194.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu w dniu 29.05.2018r. decyzji w sprawie „Budowy trasy N-S od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ - zmiana formularza ofertowego (zał. 1)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana umowy w zakresie RODO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika przychodni specjalistycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Piotra Niedurnego 50D
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniedanych osobowych - zgoda na przetwarzanie danych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika przychodni specjalistycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Piotra Niedurnego 50D
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika przychodni specjalistycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Piotra Niedurnego 50D
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika przychodni specjalistycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Piotra Niedurnego 50D
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru -nierozstrzygnięcie KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 15.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 15.1 - dofinansowanie kosztówkształcenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację oświetlenia ulicznego przy ulicy Xawerego Dunikowskiego, Jacka Malczewskiego, Ks. Ludwika Tunkla i Józefa Chełmońskiego w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania elementów dokumentacji przetargowej dla pojektu "Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnionych przez Miasto Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. Smart City
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i/lub prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i/lub prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i/lub prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie wodnoprawne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna