Rejestr zmian w biuletynie

29.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy – ul. Mazurska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy - ul. Wyzwolenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy - ul. Wyzwolenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w najem przy ul. Grodzka 5.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę przy ul. Sobieskiego 58 (ogródek rekreacyjny)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę przy ul. Ignacego Kaczmarka 38 (ogródki rekreacyjne)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę przy ul. Prostej 2 (ogródek rekreacyjny)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podziękowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.05.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.1.81.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM) )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uroczysta sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Kultury i Kultury Fizycznej (EK)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO) )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uroczysta sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
"Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30, 41-700 Ruda Śląska, w trybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem Pielęgnujemy i dbamy o ogród naszych marzeń"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Geodety Miasta (AM) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Kultury i Kultury Fizycznej (EK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
"Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30, 41-700 Ruda Śląska, w trybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem Pielęgnujemy i dbamy o ogród naszych marzeń"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Gminę Ruda Śląska i Skarb Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
"Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30, 41-700 Ruda Śląska, w trybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem Pielęgnujemy i dbamy o ogród naszych marzeń"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury postępowania w zakresie wypełniania obowiązku przekazywania Szefowi Krajowej Agencji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego (działki nr 1494/43 i 1498/107), która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa i inne sprawy wojskowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jagiełły, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jagiełły, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowniak wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Strefa crossfit - siłownia napowietrzna typu street workout przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - TELEFONY WYDZIAŁAMI - Urząd Miasta.xls
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - TELEFONY WYDZIAŁAMI - Urząd Miasta bip.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Jana Dobrego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Cypriana Norwida z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Władysława Jagiełły w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) na okres od 23.05.2019 r. do 30.05.2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Sportowe szkolenie grup seniorskich II etap”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Izabela Krzykawska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Izabela Krzykawska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Katowicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ul. Rencistów (działki nr 766/68), która w drodze przetargu ustnego ograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i konieczną infrastrukturą usytuowanego na nieruchomościach przy ul. Powstańców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ul. Powstańców1_adamaro.pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i konieczną infrastrukturą usytuowanego na nieruchomościach przy ul. Powstańców 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy położony w Rudzie Śląskiej przy ulicy Ciasnej (dz. o nr 3249/192, cz. dz.3251/192, obręb Kochłowice, k.m.2 )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i konieczną infrastrukturą usytuowanego na nieruchomościach przy ul. Powstańców 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i konieczną infrastrukturą usytuowanego na nieruchomościach przy ul. Powstańców 1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ul. Powstańców1_adamaro.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i konieczną infrastrukturą usytuowanego na nieruchomościach przy ul. Powstańców 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i konieczną infrastrukturą usytuowanego na nieruchomościach przy ul. Powstańców 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i konieczną infrastrukturą usytuowanego na nieruchomościach przy ul. Powstańców 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i konieczną infrastrukturą usytuowanego na nieruchomościach przy ul. Powstańców 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i konieczną infrastrukturą usytuowanego na nieruchomościach przy ul. Powstańców 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Informacja o przetwarzaniu danychosobowych.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Uchwała.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zarządzenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Harmonogram.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Formularz zgłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Lista poparcia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Karta do głosowania.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - uchwała.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - informacja o przetwarzaniu danych osobowych- budzet obywatelski 2020.docx
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - lista poparcia projektu.docx
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - karta do głosowania.docx
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Harmonogram.docx
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - formularz zgłoszenia.docx
Dotyczy dokumentu:
Marek Kasprzyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - formularz zgłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Harmonogram.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - karta do głosowania.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - lista poparcia projektu.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - informacja o przetwarzaniu danych osobowych -budzet obywatelski 2020.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - uchwała.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet obywatelski na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czerwiec 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KGA.6871.1.7.2019 Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Energetyków 11-13, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Energetyków 11-13, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod plac zabaw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Piotra Skargi, która zostanie oddana w użyczenie pod budowę boiska sportowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, przydomowe w rej. ul. Jana Dobrego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w najem z przeznaczeniem pod chodnik-dojście do sklepu w rej. ul. Jana Gierałtowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ul. Wyleżoła
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddania w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące urządzenie reklamowe w rej. ul. Teatralnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ul. Na Łąkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy w rej. ul. Zofii Nałkowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ul. Wincentego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ul. Wincentego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna