Rejestr zmian w biuletynie

01.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Pozwolenia na budowę od 01.02. 2019 do28.02.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Mitas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wzór dowodu osobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (28.02.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (28.02.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (28.02.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (28.02.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.01.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.01.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (31.01.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (31.01.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenów z rejonu Ronda Solidarności w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Górna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Oświaty na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr PR.0012.4.1.2019 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 16 stycznia 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 15 stycznia 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.1.2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta w dniu 22 stycznia 2019 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu - PR.0012.1.1.2019.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.1.2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta w dniu 22 stycznia 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.1.2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta w dniu 22 stycznia 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Strączek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnych etapów - lista KS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.32.2019 w sprawie uporządkowania działki przy ul. Mikołowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.31.2019 w sprawie doprowadzenia do uporządkowania terenu w rejonie garażu znajdującego się na działce nr 2665/129
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.30.2019 w sprawie uporządkowanie działek w rejonie ul. Gojawiczyńskiej, Brzechwy i Parandowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2019

Dotyczy dokumentu:
442.2014 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenie usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenie nr SP.0050.2.442.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenie usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska z dnia 26 września 2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznj, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (95 miejsc)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle chorych psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Og┼éoszenie 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Og┼éoszenie 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz rzeczy przechowywanych26.02.2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz rzeczy przechowywanych - 24.01.2019r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanka Gdynia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Cynar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Gołąb
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Wiencek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
462.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
461.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ogrzewalni w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ogrzewalni w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Najem centrali telefonicznej dla Urzędu Miasta w okresie czterech lat"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ogrzewalni w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rozbudowa pasa drowego wzdłuż ulicy Alfreda Zgrzebnioka w Rudzie Śląskiej - projektuj i buduj"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Najem centrali telefonicznej dla Urzędu Miasta w okresie czterech lat"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Rehabilitacja osób uzależnionych - dzienne wsparcie osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2019 r. znak KO.6220.1.49.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 2/2019 z 21 lutego 2019 r. znak KO.6220.1.49.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN500 od EC „Mikołaj” do drogi N-S - etap II”, zlokalizowanego w rejonie ul. Noworudzkiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2019 r. znak KO.6220.1.33.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2019 z 21 lutego 2019 r. znak KO.6220.1.33.2016 dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. ks. Ludwika Tunkla i Xawerego Dunikowskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 17.09.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 18.06.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 18.06.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 18.06.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 17.09.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska w dniu 18.06.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.20.2019 w sprawie zakupu programu komputerowego e - sesja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 19.02.2019 r. - odp. 20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.20.2019 w sprawie zakupu programu komputerowego e - sesja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 12.02.2019 r. - odp. 2012.02..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.28.2019 w sprawie spustu ścieków do Potoku Bielszowickiego oraz fetoru w okolicach osiedla tzw. "Niebieskich Dachów" w Bykowinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.29.2019 w sprawie remontu kapliczki znajdującej się przy ul. Kokota 214
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.24.2019 w sprawie zamontowania barierek ochronnych przy chodniku na skrzyżowaniu ul. Joanny z ul. Podlas
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.25.2019 w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Pakuły i Harcerskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 25.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.26.2019 w sprawie terenu po byłej Elektrowni Halemba
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 26.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.27.2019 w sprawie prac nad zmianą miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 27.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.129.2018 w sprawie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych, wykonania zatoki autobusowej oraz dodatkowego przejścia dla pieszych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 14.02.2019 r. - odp. 129.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tramwaje Śląskie S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Fundusz Górnośląski S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1-4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków(AZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej - lista1 AZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków(AZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kaszubskiej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kaszubskiej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz - ul.Kaszubska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kaszubskiej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz - ul.Kaszubska-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kaszubskiej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna