Rejestr zmian w biuletynie

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 322/41, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Kultury i Kultury Fizycznej (EK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej - lista1 EK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Kultury i Kultury Fizycznej (EK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista AI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM) )
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista AM.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM) )
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_23_maja_do_26_czerwca_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO) )
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO) )
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór KO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Objazdowej 3A/4, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert otwartego konkursu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportowe szkolenie grup seniorskich II etap
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.4.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 stycznia 2017 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4.2017 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.4.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 stycznia 2017 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 23 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Osiedlowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
507/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Podlas nr 30 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Podlas nr 30 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ruda Śląska od Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Pawła w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chorzowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku u zbiegu ulic 1 Maja i Radosnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego im. Masymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach konkursu - info wybór MM.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego im. Masymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy – ul. ks. Ludwika Tunkla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy – ul. Szarotek, Mieszka I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Piatek-Niewęgłowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego -piątek-niewęgłowska anna początek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Anna Piatek-Niewęgłowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Piatek-Niewęgłowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego -piątek-niewęgłowska anna koniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Stanisławy Wysockiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy – ul. Szarotek, Mieszka I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Kończycka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Furgoła 13D/2, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Osiedlowej 11/12, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomskiej 13, które zostaną użyczone na czas oznaczony - do czasu ustanowienia trwałego zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej - Inwestor Zastępczy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej przy ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.173.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej przy ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Obsługa prawna Rady Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej Pani Agacie Ociepce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Pani Grażynie Kukiełce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej Pani Aleksandrze Mańce-Hajdzie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej Pani Annie Wieczorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podziękowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - informacja pokontrolna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.12.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 14/2019 z 18 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.12.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną (...) przy ul. Kalinowej i ul. Oświęcimskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Sochacka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sochacka joannapoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Sochacka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 7 czerwca 2019 r. znak SKO.OS/41.9/449/2018/13166/RN o wydaniu decyzji Nr SKO.OS/41.9/449/2018/13166/RN z dnia 7 czerwca 2019 r. uchylającej decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2018 z 26 lipca 2018 r., nr sprawy: KO.6220.1.57.2016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Sochacka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sochacka joannakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Sochacka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO.OS/41.9/449/2018/13166/RN z dnia 7 czerwca 2019 r. dot. uchylenia decyzji Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2018 z 26 lipca 2018 r., nr sprawy: KO.6220.1.57.2016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul. Szyb Walenty 32 (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.11.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2019 z 18 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.11.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną (...) przy ul. Kalinowej i ul. Oświęcimskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.57.2016 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzji Nr SKO.OS/41.9/449/2018/13166/RN z dnia 7 czerwca 2019 r. uchylającej decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., nr sprawy: KO.6220.1.57.2016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowi Mikołaj w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna